Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DR. HAMKA PERMATA NUSANTARA.

Similar presentations


Presentation on theme: "DR. HAMKA PERMATA NUSANTARA."— Presentation transcript:

1 DR. HAMKA PERMATA NUSANTARA

2 BIODATA Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah dan lebih dikenali sebagi Hamka. Dilahirkan pada tahun 1908 Masihi bersamaan 1326 Hijrah di daerah Sungai Batang, Minangkabau, Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tahun 1981 sewaktu berusia 73 tahun. Beliau terkenal sebagai ulama di rantau ini kerana aktif menyampaikan dakwah dan ceramah agama. Sejak kecil lagi beliau telah mendalami ilmu agama di madrasah yang diasaskan oleh datuknya, Sheikh Muhammad Amrullah.

3

4 KEPERIBADIAN Beliau seorang yang gigih dan kuat berusaha.
Petah dan mahir dalam bidang piadato dan ceramah. Mempunyai pemikiran yang luas dan hujah-hujah bernas dalam mengeluarkan pandangan.

5

6 PENDIDIKAN Beliau mendapat pendidikan awal daripada ayahnya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama, al-Quran, dan fardu ain. Ketika berusia 16 tahun, beliau telah mengikut gerakan Islam di Yogjakarta. Di sinilah beliau menimba ilmu kemahiran berpidato dan ceramah. Hasil keahlian dan kepakarannya dalam kesusasteraan

7

8 SUMBANGAN Hasil-hasil tulisan dan karya beliau banyak menyentuh kegawatan semasa dan berhubung masalah agama. Memenangi anugerah Doktor Kehormat Universiti al-Azhar pada tahun 1958. Sewaktu di Makkah beliau telah menubuhkan Persatuan Hidia Timur yang memberi kemudahan kepada Jemaah Haji Indonesia ketika menghadapi masalah berkaitan dengan haji. Beliau telah menubuhkan kolej “Kuliah al-Mubalighin” yang bertujuan melatih dan menyediakan pelapis baru dalam gerakan islamiah.

9 HASIL KARYA Hamka sangat aktif menulis. Antara karyanya menerusi novel : Di Bawah Lindungan Kaabah. Tenggelamnya Kapal Van Der Vijk. Merantau ke Delhi, dan lain-lain. Penerbitan majalah : Pedoman Masyarakat. Akhbar Merdeka dan Majalah Pemandangan (1949 Masihi). Panji Masyarakat (kemudiannya diharamkan dn digantikan dengn “Gema Islam”). Menghasilkan tafsir al-Azhar sewaktu dalam tahanan (1964 Masihi). Buku-buku umum : Pedoman Mubaligh Muslim. Falsafah Hidup. Tasawuf Moden. Tasawuf Hidup. Islam dan Demokrasi.

10

11


Download ppt "DR. HAMKA PERMATA NUSANTARA."

Similar presentations


Ads by Google