Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TEKNIK MENJAWAB B.MELAYU ( Pilih Ayat Yang Betul)

Similar presentations


Presentation on theme: "TEKNIK MENJAWAB B.MELAYU ( Pilih Ayat Yang Betul)"— Presentation transcript:

1 TEKNIK MENJAWAB B.MELAYU ( Pilih Ayat Yang Betul)
OLEH: EN. SHAHRUL NIZAM BIN SAAD SK JALAN PEGAWAI

2 MUTIARA KATA Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi, manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang menyebabkan kemundurannya.

3 A Dia B Beliau C Mereka D Baginda
1. Sultan Alaudin Riayat Shah sangat prihatin terhadap rakyat. __________ selalu meronda pada waktu malam. A Dia B Beliau C Mereka D Baginda

4 A baginda B tuanku C hamba D beta
2. "Kalau tidak silap patik, pokok tempat __________ bersandar ini namanya pokok Melaka," ujar Panglima Ali kepada Sultan Muzaffar. A baginda B tuanku C hamba D beta

5 A patik B tuanku C hamba D tuan hamba
3. "Apakah pendapat __________ sekiranya kita pergi berguru dengan Adi Putra?" tanya Hang Kasturi kepada Hang Tuah. A patik B tuanku C hamba D tuan hamba

6 A Beta B Hamba C Patik D Tuan hamba
4. "__________ yang menyediakan persalinan itu kepada laksamana, tuanku," kata inang kepada sultan. A Beta B Hamba C Patik D Tuan hamba

7 A hamba B beta C saya D patik
5. "Biar __________ yang menyelesaikan masalah serangan lanun itu," kata Panglima Ali kepada Sultan Melaka. A hamba B beta C saya D patik

8 A Dia B Patik C Beliau D Baginda
6. Sultan Kelantan akan berangkat ke Kuala Lumpur esok. __________ akan mempengerusikan Persidangan Majlis Raja-Raja Melayu. A Dia B Patik C Beliau D Baginda

9 A patik B tuanku C baginda D tuan hamba
7. "Sudilah kiranya __________ menumpang di pondok hamba sekejap," kata Hang Setia kepada Adi Putra. A patik B tuanku C baginda D tuan hamba

10 A beta B patik C tuanku D baginda
8. "Menjunjung titah, __________. Patik akan mencari bunga gul bakawali itu sampai dapat." sembah panglima itu kepada baginda sultan. A beta B patik C tuanku D baginda

11 A patik B tuanku C baginda D tuan hamba
9. "Janganlah __________ berdukacita, serahkan kepada patik untuk menguruskannya," sembah panglima itu kepada sultan. A patik B tuanku C baginda D tuan hamba

12 A Beta B Patik C Hamba D Tuanku
10. "__________ akan pergi bersama-sama Sultan Melaka esok," kata Tun Ali kepada Tun Setia. A Beta B Patik C Hamba D Tuanku

13 A hamba B beta C patik D baginda
"Wahai Dato' Laksamana, __________ memohon izin untuk berbicara!" kata pengembara itu kepada Laksamana Hang Tuah. A hamba B beta C patik D baginda

14 A beta B patik C hamba D baginda
"Wahai Datuk Bendahara, __________ ingin beradu di bilik sekejap!" titah Sultan Hisyamuddin. A beta B patik C hamba D baginda

15 A Patik B Hamba C Tuanku D Tuan hamba
"__________ akan berangkat bersama-sama dengan Dato' Bendahara?" tanya Hang Setia kepada Hang Nadim. A Patik B Hamba C Tuanku D Tuan hamba

16 A beta B patik C hamba D tuan hamba
"Jika tuanku inginkan sesuatu, __________ sedia menjunjung perintah," kata Temenggung kepada Sultan Mansur Syah. A beta B patik C hamba D tuan hamba

17 A beta B tuanku C patik D baginda
"Sungguh __________ tidak menyangka, engkau menderhaka," titah baginda dengan murkanya. A beta B tuanku C patik D baginda

18 A beta B hamba C tuanku D baginda
"Jika tiada apa-apa lagi yang __________ inginkan, izinkan patik mengundur diri," kata Bendahara kepada Sultan Malik Syah. A beta B hamba C tuanku D baginda

19 A Beta B Patik C Hamba D Tuanku
  " __________ akan berangkat bersama-sama dengan hulubalang negeri ini," sembah Laksamana Hang Tuah kepada Sultan Melaka. A Beta B Patik C Hamba D Tuanku

20 A Beta B Patik C Hamba D Tuanku
"__________ akan berangkat bersama-sama dengan Dato' Bendahara Paduka Raja," kata Raja Muda kepada Tun Mamat. A Beta B Patik C Hamba D Tuanku

21 A beta B patik C hamba D tuan hamba
19. "Mengapakah __________ bersedih? Katakan kepada hamba," kata Hang Tuah kepada Tun Perak. A beta B patik C hamba D tuan hamba

22 A hamba B beta C baginda D patik
20. “Hanya __________ seorang sahaja yang dapat menyelamatkan diri dalam serangan lanun itu, tuanku,” sembah Panglima Bukit Gantang. A hamba B beta C baginda D patik

23 MUTIARA KATA Ada dua cara seseorang itu tidak boleh berjaya iaitu orang yang hanya mengerjakan apa yang disuruh dan orang yang tidak mahu mengerjakan apa yang disuruh..

24 Sekian , Terima Kasih . . .


Download ppt "TEKNIK MENJAWAB B.MELAYU ( Pilih Ayat Yang Betul)"

Similar presentations


Ads by Google