Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TEKNIK MENJAWAB B.MELAYU ( Pilih Ayat Yang Betul) OLEH: EN. SHAHRUL NIZAM BIN SAAD SK JALAN PEGAWAI.

Similar presentations


Presentation on theme: "TEKNIK MENJAWAB B.MELAYU ( Pilih Ayat Yang Betul) OLEH: EN. SHAHRUL NIZAM BIN SAAD SK JALAN PEGAWAI."— Presentation transcript:

1 TEKNIK MENJAWAB B.MELAYU ( Pilih Ayat Yang Betul) OLEH: EN. SHAHRUL NIZAM BIN SAAD SK JALAN PEGAWAI

2 MUTIARA KATA OOrang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi, manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang menyebabkan kemundurannya.

3 1. Sultan Alaudin Riayat Shah sangat prihatin terhadap rakyat. __________ selalu meronda pada waktu malam. ADia BBeliau CMereka DBaginda

4 2. "Kalau tidak silap patik, pokok tempat __________ bersandar ini namanya pokok Melaka," ujar Panglima Ali kepada Sultan Muzaffar. A baginda B tuanku C hamba Dbeta

5 3. "Apakah pendapat __________ sekiranya kita pergi berguru dengan Adi Putra?" tanya Hang Kasturi kepada Hang Tuah. A patik B tuanku C hamba Dtuan hamba

6 4. "__________ yang menyediakan persalinan itu kepada laksamana, tuanku," kata inang kepada sultan. A Beta B Hamba C Patik DTuan hamba

7 5. "Biar __________ yang menyelesaikan masalah serangan lanun itu," kata Panglima Ali kepada Sultan Melaka. A hamba B beta C saya Dpatik

8 6. Sultan Kelantan akan berangkat ke Kuala Lumpur esok. __________ akan mempengerusikan Persidangan Majlis Raja-Raja Melayu. A Dia B Patik C Beliau DBaginda

9 7. "Sudilah kiranya __________ menumpang di pondok hamba sekejap," kata Hang Setia kepada Adi Putra. A patik B tuanku C baginda Dtuan hamba

10 8. "Menjunjung titah, __________. Patik akan mencari bunga gul bakawali itu sampai dapat." sembah panglima itu kepada baginda sultan. A beta B patik C tuanku Dbaginda

11 9. "Janganlah __________ berdukacita, serahkan kepada patik untuk menguruskannya," sembah panglima itu kepada sultan. A patik B tuanku C baginda Dtuan hamba

12 10. "__________ akan pergi bersama-sama Sultan Melaka esok," kata Tun Ali kepada Tun Setia. A Beta B Patik C Hamba DTuanku

13 11. "Wahai Dato' Laksamana, __________ memohon izin untuk berbicara!" kata pengembara itu kepada Laksamana Hang Tuah. A hamba B beta C patik Dbaginda

14 12. "Wahai Datuk Bendahara, __________ ingin beradu di bilik sekejap!" titah Sultan Hisyamuddin. A beta B patik C hamba Dbaginda

15 13. "__________ akan berangkat bersama-sama dengan Dato' Bendahara?" tanya Hang Setia kepada Hang Nadim. A Patik B Hamba C Tuanku DTuan hamba

16 14. "Jika tuanku inginkan sesuatu, __________ sedia menjunjung perintah," kata Temenggung kepada Sultan Mansur Syah. A beta B patik C hamba Dtuan hamba

17 15. "Sungguh __________ tidak menyangka, engkau menderhaka," titah baginda dengan murkanya. A beta B tuanku C patik Dbaginda

18 16. "Jika tiada apa-apa lagi yang __________ inginkan, izinkan patik mengundur diri," kata Bendahara kepada Sultan Malik Syah. A beta B hamba C tuanku Dbaginda

19 17. " __________ akan berangkat bersama-sama dengan hulubalang negeri ini," sembah Laksamana Hang Tuah kepada Sultan Melaka. A Beta B Patik C Hamba DTuanku

20 18. "__________ akan berangkat bersama-sama dengan Dato' Bendahara Paduka Raja," kata Raja Muda kepada Tun Mamat. A Beta B Patik C Hamba DTuanku

21 19. "Mengapakah __________ bersedih? Katakan kepada hamba," kata Hang Tuah kepada Tun Perak. A beta B patik C hamba Dtuan hamba

22 20. “Hanya __________ seorang sahaja yang dapat menyelamatkan diri dalam serangan lanun itu, tuanku,” sembah Panglima Bukit Gantang. A hamba B beta C baginda Dpatik

23 MUTIARA KATA AAda dua cara seseorang itu tidak boleh berjaya iaitu orang yang hanya mengerjakan apa yang disuruh dan orang yang tidak mahu mengerjakan apa yang disuruh..

24


Download ppt "TEKNIK MENJAWAB B.MELAYU ( Pilih Ayat Yang Betul) OLEH: EN. SHAHRUL NIZAM BIN SAAD SK JALAN PEGAWAI."

Similar presentations


Ads by Google