Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 49. Rahayu tiyang apes Tyang mlarat ing budi Tan ngandelaken awak Sumendhe mring Gusti Lir kere asesambat Anyuwun wilasa Tyang mlarat ingkang darbe.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 49. Rahayu tiyang apes Tyang mlarat ing budi Tan ngandelaken awak Sumendhe mring Gusti Lir kere asesambat Anyuwun wilasa Tyang mlarat ingkang darbe."— Presentation transcript:

1 Kidung 49

2 Rahayu tiyang apes Tyang mlarat ing budi Tan ngandelaken awak Sumendhe mring Gusti Lir kere asesambat Anyuwun wilasa Tyang mlarat ingkang darbe Karaton ing swarga Rahayu tiyang apes Tyang mlarat ing budi Tan ngandelaken awak Sumendhe mring Gusti Lir kere asesambat Anyuwun wilasa Tyang mlarat ingkang darbe Karaton ing swarga

3 2. Rahayu tyang kang nangis Wit kathah panerak Prihatos ngrudhatin Getun dhe klepatan Sedhihe denaturken Mring Yesus Gustinya Tyang nangis kang linipur Ngantos langkung muktya 2. Rahayu tyang kang nangis Wit kathah panerak Prihatos ngrudhatin Getun dhe klepatan Sedhihe denaturken Mring Yesus Gustinya Tyang nangis kang linipur Ngantos langkung muktya

4 3. Rahayu tyang kang sareh Nyabari panyiya Tan malesken piawon Nging remen ngapura Tiyang kang purun ngawon Menang wekasannya Tyang kang mantep sarehe Bumi warisannya 3. Rahayu tyang kang sareh Nyabari panyiya Tan malesken piawon Nging remen ngapura Tiyang kang purun ngawon Menang wekasannya Tyang kang mantep sarehe Bumi warisannya

5 4. Rahayu tyang keluwen Lan kasatan manah Ngorong dennya kepengin Oleh kasampurnan Tyang ngorong mring kasucen Gusti kang maringi Kasampurnane pyambak Tinuwukan yekti 4. Rahayu tyang keluwen Lan kasatan manah Ngorong dennya kepengin Oleh kasampurnan Tyang ngorong mring kasucen Gusti kang maringi Kasampurnane pyambak Tinuwukan yekti

6 5. Rahayu kang nglampahi Kaw’lasan mring tiyang Kang awit saking Gusti Kang seda wit welas Rahayu kang ngrencangi Repote sesami Tyang kang welas saestu Sinung w’lase Gusti 5. Rahayu kang nglampahi Kaw’lasan mring tiyang Kang awit saking Gusti Kang seda wit welas Rahayu kang ngrencangi Repote sesami Tyang kang welas saestu Sinung w’lase Gusti

7 6. Rahayu tyang kang suci Ing lair lan batin, Nyengiti lan nyingkiri Sabarang kang najis, Dalah melike pyambak. Tyang suci ing manah Badhe manggen ing padhang, Ningali ing Allah 6. Rahayu tyang kang suci Ing lair lan batin, Nyengiti lan nyingkiri Sabarang kang najis, Dalah melike pyambak. Tyang suci ing manah Badhe manggen ing padhang, Ningali ing Allah

8 7. Rahayu kang telatos Nindakken pirukun, Ngrukunken kang sulayan, Nglegani tyang sagung, Angger tan nganti camah Injile Pangeran, Tyang sumlondhoh den anggep Putranipun Allah 7. Rahayu kang telatos Nindakken pirukun, Ngrukunken kang sulayan, Nglegani tyang sagung, Angger tan nganti camah Injile Pangeran, Tyang sumlondhoh den anggep Putranipun Allah

9 8. Rahayu kang ingoyak, Wit lampahe leres, Wit ngabekti ing Allah, Tinarka sinereg Sira yen cinampahan, Wit ndherek ing Gusti, Giranga, dhe Gustimu Mesthi tan nyampahi 8. Rahayu kang ingoyak, Wit lampahe leres, Wit ngabekti ing Allah, Tinarka sinereg Sira yen cinampahan, Wit ndherek ing Gusti, Giranga, dhe Gustimu Mesthi tan nyampahi

10 9. Aja ilang atimu De' panganiaya Gusti ngreksa mring sira Klawan agung kwasa Kanthi akeh reribed Nggonmu keslametan Dene kratoning swarga Sira kang sinungan 9. Aja ilang atimu De' panganiaya Gusti ngreksa mring sira Klawan agung kwasa Kanthi akeh reribed Nggonmu keslametan Dene kratoning swarga Sira kang sinungan

11


Download ppt "Kidung 49. Rahayu tiyang apes Tyang mlarat ing budi Tan ngandelaken awak Sumendhe mring Gusti Lir kere asesambat Anyuwun wilasa Tyang mlarat ingkang darbe."

Similar presentations


Ads by Google