Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 KOLÉBKA 10X PODPOR NA P Ř EDLOKTÍ VÝDR Ž 6 SEC. + UPA Ž IT P + UPA Ž IT L + ZANO Ž IT P + ZANO Ž IT L.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 KOLÉBKA 10X PODPOR NA P Ř EDLOKTÍ VÝDR Ž 6 SEC. + UPA Ž IT P + UPA Ž IT L + ZANO Ž IT P + ZANO Ž IT L."— Presentation transcript:

1

2 1

3 KOLÉBKA 10X

4 PODPOR NA P Ř EDLOKTÍ VÝDR Ž 6 SEC. + UPA Ž IT P + UPA Ž IT L + ZANO Ž IT P + ZANO Ž IT L

5 HODINY VE SPORU LE Ž MO 1X NAPRAVO 1X NALEVO

6 „RAK“ VÝDR Ž 6 SEC. + UPA Ž IT P + P Ř EDNO Ž IT P + UPA Ž IT L + P Ř EDNO Ž IT L + UPA Ž IT P + P Ř EDNO Ž IT L + UPA Ž IT L + P Ř EDNOIT P

7 SED + MÍRNÝ ZÁKLON, P Ř EDPA Ž IT VÝDR Ž 6 SEC. BEZ VÝDR Ž E 5X + VZPA Ž IT P + VZPA Ž IT L + P Ř EDNO Ž IT P + P Ř EDNO Ž IT L

8 VZPOR NA P P Ř EDLOKTÍ V LEHU NA P BOKU, L P Ř IPA Ž IT, L P Ř INO Ž IT VÝDR Ž 6 SEC +NALEVÉMBOKU+NALEVÉMBOKU

9 2

10

11

12

13

14

15 3

16 ŠVIHADLO  50 x sno ž mo  50x P noha  50x L noha  100x st ř ídnono ž

17 POSKOKY  5x nízký poskok + jeden výskok + p ř edno ž it skr č mo 3x3 série  3x nízký poskok + výpad P vp ř ed + kross-step P + výpad L vp ř ed + kross step L x 3 série

18  3x3 série

19 TýdenPo Zpev ň ování St Drill Pá Sko č nost Ne 1cv.1-6 1x + 250 švihadlo cv.1-5 1xcv.1-3 1xKlus 20´ 2cv.1-6 2x + 250 švihadlo cv.1-5 2xcv.1-3 2xKlus 20´ 3cv.1-6 3x + 250 švihadlo cv.1-5 3xcv.1-3 3xKlus 20´ 4cv.1-6 4x + 250 švihadlo cv.1-5 3xcv.1-3 3xKlus 20¨ 5cv.1-6 2x + 250 švihadlo cv.1-5 2xcv.1-3 2xKlus 20´


Download ppt "1 KOLÉBKA 10X PODPOR NA P Ř EDLOKTÍ VÝDR Ž 6 SEC. + UPA Ž IT P + UPA Ž IT L + ZANO Ž IT P + ZANO Ž IT L."

Similar presentations


Ads by Google