Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERINGKAT LANJUTAN Disediakan Oleh : Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA) JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA.

Similar presentations


Presentation on theme: "PERINGKAT LANJUTAN Disediakan Oleh : Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA) JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA."— Presentation transcript:

1 PERINGKAT LANJUTAN Disediakan Oleh : Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA) JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

2 Kawad Pili Bomba 2, satu aliran 300 kaki, satu nozzel, Pam Pili Bomba, Pasukan Gerak 1243

3 No.4 Kendali peralatan di Pili Bomba

4 No.3 Bentang 1 hos dari Pili Bomba di No.4 ke 100 kaki

5 No.2 Bentang 1 hos dari 100 kaki di No.3 ke 200 kaki

6 No.1 Pakai tali pinggang dan selitkan nozzel. Bentang 1 hos dari 200 kaki di No.2 ke 300 kaki dan pasangkan nozzel

7 No.2 dan 3 Lari ke depan bantu No.1

8 No.1 Perintah No.3, “BUKA AIR” BUKA AIR

9 No.3 Jawab “BUKA AIR” dengan Isyarat, pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke 100 kaki BUKA AIR

10 No.3 Beritahu No.4 “BUKA AIR” dengan Isyarat BUKA AIR

11 No.4 Jawab “BUKA AIR” dengan Isyarat dan pusing kunci Pili Bomba BUKA AIR

12 No.3 Pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke depan bantu No.1 dan No.2

13 No.1 Perintah No.3, “TUTUP AIR DAN KEMAS” TUTUP AIR DAN KEMAS

14 No.3 Jawab “TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat, pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke 100 kaki TUTUP AIR DAN KEMAS

15 No.3 Beritahu No.4 “TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat TUTUP AIR DAN KEMAS

16 No.4 Jawab “TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat dan pusing kunci Pili Bomba TUTUP AIR DAN KEMAS

17 No.4 Buka coupling di Pili Bomba dan kemas peralatan

18 No.3 Buka coupling di 100 kaki dan gulung hos

19 No.2 Buka coupling di 200 kaki dan gulung hos

20 No.1 Kepit nozzel di peha, buka coupling dan gulung hos di 300 kaki Lapur “ Selamat pagi Tuan, Kumpulan Alpha selesai latihan kawad pili bomba 2, peralatan cukup, anggota selamat, Tuan.”

21


Download ppt "PERINGKAT LANJUTAN Disediakan Oleh : Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA) JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA."

Similar presentations


Ads by Google