Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

QUESTIONS to be + to have got OTÁZKY. Questions YES / NO questions žádáme potvrzení / popření obsahu otázky před podmětem je sloveso odpovídáme:  Yes,

Similar presentations


Presentation on theme: "QUESTIONS to be + to have got OTÁZKY. Questions YES / NO questions žádáme potvrzení / popření obsahu otázky před podmětem je sloveso odpovídáme:  Yes,"— Presentation transcript:

1 QUESTIONS to be + to have got OTÁZKY

2 Questions YES / NO questions žádáme potvrzení / popření obsahu otázky před podmětem je sloveso odpovídáme:  Yes, …..  No, … WH - questions začínají tázacím výrazem odpovídáme tím, na co jsme se ptali, např. – When…? – What…? – How…? – Who …? – Why …?

3 Tázací výrazy WhereKde WhenKdy WhyProč WhoKdo WhatCo, Jaký HowJak

4 to „be“ Yes / No questions He is in the garden. Is he in the garden? Yes, he is. No, he isn´t. WH - questions He is in the garden. Where is he? In the garden. To, na co se ptám nedávám do otázky

5 They are 12 years old. Are they 12 years old? Yes, they are. No, they aren´t. How old are they? 12.

6 to „have got“ She has got a small white dog. Has she got a small white dog? Yes, she has. No, she hasn´t. He has got a small flat. What has he got? A small flat.

7 We have got a new house with the big garden. Have you got a new house with the big garden? Yes, we have. No, we have t. What have you got? A new house with the big garden.

8 Practise – make questions + answers Peter is at home. Where is Peter? At home. My phone number is 555 66 77. What is your phone number?555 66 77. That is Peter Weiss. Who is that?Peter Weiss.

9 We have got a big garden. What have you got?A big garden. Fred has got his pencil case in the bag. Where has Fred got his pencil case?In the bag. I have got my piano lesson at 5. When have you got your lesson?At 5.


Download ppt "QUESTIONS to be + to have got OTÁZKY. Questions YES / NO questions žádáme potvrzení / popření obsahu otázky před podmětem je sloveso odpovídáme:  Yes,"

Similar presentations


Ads by Google