Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

QUESTIONS to be + to have got OTÁZKY. Questions YES / NO questions žádáme potvrzení / popření obsahu otázky před podmětem je sloveso odpovídáme:  Yes,

Similar presentations


Presentation on theme: "QUESTIONS to be + to have got OTÁZKY. Questions YES / NO questions žádáme potvrzení / popření obsahu otázky před podmětem je sloveso odpovídáme:  Yes,"— Presentation transcript:

1 QUESTIONS to be + to have got OTÁZKY

2 Questions YES / NO questions žádáme potvrzení / popření obsahu otázky před podmětem je sloveso odpovídáme:  Yes, …..  No, … WH - questions začínají tázacím výrazem odpovídáme tím, na co jsme se ptali, např. – When…? – What…? – How…? – Who …? – Why …?

3 Tázací výrazy WhereKde WhenKdy WhyProč WhoKdo WhatCo, Jaký HowJak

4 to „be“ Yes / No questions He is in the garden. Is he in the garden? Yes, he is. No, he isn´t. WH - questions He is in the garden. Where is he? In the garden. To, na co se ptám nedávám do otázky

5 They are 12 years old. Are they 12 years old? Yes, they are. No, they aren´t. How old are they? 12.

6 to „have got“ She has got a small white dog. Has she got a small white dog? Yes, she has. No, she hasn´t. He has got a small flat. What has he got? A small flat.

7 We have got a new house with the big garden. Have you got a new house with the big garden? Yes, we have. No, we have t. What have you got? A new house with the big garden.

8 Practise – make questions + answers Peter is at home. Where is Peter? At home. My phone number is What is your phone number? That is Peter Weiss. Who is that?Peter Weiss.

9 We have got a big garden. What have you got?A big garden. Fred has got his pencil case in the bag. Where has Fred got his pencil case?In the bag. I have got my piano lesson at 5. When have you got your lesson?At 5.


Download ppt "QUESTIONS to be + to have got OTÁZKY. Questions YES / NO questions žádáme potvrzení / popření obsahu otázky před podmětem je sloveso odpovídáme:  Yes,"

Similar presentations


Ads by Google