Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

4.1.3. Rationaalifunktion monotonisuus ja ääriarvot E.1. (t. 277a) Tutki funktion f monotonisuutta, kun f(x) on Funktio f on jva ja dva, kun x  3 D <

Similar presentations


Presentation on theme: "4.1.3. Rationaalifunktion monotonisuus ja ääriarvot E.1. (t. 277a) Tutki funktion f monotonisuutta, kun f(x) on Funktio f on jva ja dva, kun x  3 D <"— Presentation transcript:

1 4.1.3. Rationaalifunktion monotonisuus ja ääriarvot E.1. (t. 277a) Tutki funktion f monotonisuutta, kun f(x) on Funktio f on jva ja dva, kun x  3 D < 0 kaikilla x, joilla se on määritelty Kohdassa x = 3 funktio ei ole määritelty ja siinä pystysuora asymptootti. Funktio aidosti vähenevä pystysuoran asymptoottinsa molemmilla puolilla Siis väleillä ]- , 3[ ja ]3,  [

2 E.2. (t. 278a) Tutki funktion monotonisuutta (1 – x) 2 on positiivinen, kun x ≠ 1, joten osoittaja määrää merkin f ’(x) f(x) Kulkukaavio: 2x – x 2 = 0 x(2 – x) = 0 x 1 = 0 x 2 = 2 01 2 -++- Kohdassa Funktio on jva ja dva, kun x ≠ 1

3 Kun tutkitaan rationaalifunktion kulkua on selvitettävä - määrittelyehto - monotonisuus - ääriarvot - kuvaajan asymptootit

4 4.2.5. Rationaalifunktion pienin ja suurin arvo E.9. Määritä funktion f pienin ja suurin arvo, kun


Download ppt "4.1.3. Rationaalifunktion monotonisuus ja ääriarvot E.1. (t. 277a) Tutki funktion f monotonisuutta, kun f(x) on Funktio f on jva ja dva, kun x  3 D <"

Similar presentations


Ads by Google