Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Seorang Arab desa menemui Rasulullah s.a.w. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk meminta dimurahkan rezeki oleh Allah. Nabi s.a.w. bersabda:.

Similar presentations


Presentation on theme: "Seorang Arab desa menemui Rasulullah s.a.w. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk meminta dimurahkan rezeki oleh Allah. Nabi s.a.w. bersabda:."— Presentation transcript:

1

2 Seorang Arab desa menemui Rasulullah s.a.w. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk meminta dimurahkan rezeki oleh Allah. Nabi s.a.w. bersabda:. “Sentiasalah berada dalam keadaan bersih (dari hadas) niscaya Allah akan memurahkan rezeki.”

3 “Wahai Hamba-hambaku, hendaknya kalian memenuhi waktu dengan ibadah, kalau kalian melakukannya Aku akan memenuhi dada kalian dengan kekayaan, dan Aku akan menutupi kefakiran kalian. Kalau kalian tidak melakukannya, Aku akan memenuhi dada kalian dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutup kefakiran kalian.”

4 “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (solat Dhuha), nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya.”

5 “Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki, ia lapar pagi hari dan telah kenyang petang hari.”

6 (Riwayat Bukhari)

7 (Riwayat al-Hakim dan ad-Dailami)

8 “Hai Zubair, ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu ditentang Arasy, yang dikirim oleh Allah azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, nescaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya.” (Riwayat ad-Daruquthni dari Anas r.a.)

9


Download ppt "Seorang Arab desa menemui Rasulullah s.a.w. dan meminta pedoman mengenai beberapa perkara termasuk meminta dimurahkan rezeki oleh Allah. Nabi s.a.w. bersabda:."

Similar presentations


Ads by Google