Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENGENDALIAN PENGADUAN PELANGGAN (BPA)

Similar presentations


Presentation on theme: "PENGENDALIAN PENGADUAN PELANGGAN (BPA)"— Presentation transcript:

1 PENGENDALIAN PENGADUAN PELANGGAN (BPA)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

2 BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)
Fungsi dan tanggungjawab BPA Menerima pengaduan Menyiasat pengaduan Melapor dan memperakukan hasil siasatan pengaduan kepada J/K Tetap Pengaduan Awam (JKTPA) Menyampaikan keputusan JKTPA kepada jabatan untuk tindakan pembetulan Mengesan dan m’awasi tindakan pembetulan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

3 CARA UNTUK MENYALURKAN PENGADUAN
Dengan menghantar surat tanpa setem yang dialamatkan terus kepada: Ketua Pengarah Biro Pengaduan Awam Malaysia Peti Surat 9000 50505 KUALA LUMPUR;dan/atau Hadir sendiri ke pejabat Biro Pengaduan Awam termasuk di stesen-stesen sementara Biro Pengaduan Awam mengikut jadual yang ditetapkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

4 CARA PENGENDALIAN PENGADUAN AWAM (Peranan Kementerian/Jabatan)
Keluar surat akuan terima dalam tempoh 2 minggu setelah terima surat aduan Beri jwpn dlm masa yg ditetapkan kpd pengadu berkenaan Hantar surat jwpn sementara yg mengandungi penjelasan sebab jpwn tidak dpt diberi dlm tempoh yg ditetapkan & memaklumkan jangkamasa jwpn dpt diberikan Beri kerjasama penuh kpd Biro Pengaduan Awam apabila siasatan terhadap aduan dijalankan Ambil tindakan pembetulan utk selesai aduan spt yg diputuskan oleh Jawatankuasa Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

5 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.4 1992
Kemuka laporan kemajuan mengenai tindakan pembetulan yg diambil dari masa ke semasa Simpan rekod semua aduan yg dirujuk Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

6 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.4 1992
PENUTUP Ketua Agensi hendalah melantik seorang pegawai untuk menjadi Pegawai Perhubungan dengan Biro Pengaduan Awam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil


Download ppt "PENGENDALIAN PENGADUAN PELANGGAN (BPA)"

Similar presentations


Ads by Google