Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Program Bimbingan Peperiksaan PTK Kumpulan C Abdul Rashid Baba (PPKT) 5 April 2007.

Similar presentations


Presentation on theme: "Program Bimbingan Peperiksaan PTK Kumpulan C Abdul Rashid Baba (PPKT) 5 April 2007."— Presentation transcript:

1 Program Bimbingan Peperiksaan PTK Kumpulan C Abdul Rashid Baba (PPKT) 5 April 2007

2 Kompetensi umum Gred/Kumpulan C Asas-asas komputer Kepentingan teknologi maklumat Internet Isu-isu semasa Microsoft Word Microsoft Excel Asas-asas Teknologi Maklumat

3 Asas-asas komputer Definisi Komputer adalah mesin elektronik yg beroperasi melalui satu set arahan dan kawalan aturcara yg disimpan di dalam ingatan 4 operasi asas  Menerima data(input) dlm bentuk yg boleh diguna oleh komputer  Memanipulasi data(proses)  Mengeluarkan keputusan (output)  Menyimpan keputusan utk digunakan pada masa akan datang (storan)

4 Komponen utama komputer Peranti input Peranti output Unit sistem/CPU Peranti storan Peranti komunikasi

5 JenisTugas/contoh Peranti inputMembenarkan pengguna memasukkan data dan arahan ke dalam komputer utk diproses ~ tetikus, papan kekunci, mikrofon, pengecaman suara, pengimbas, kamera digital, video capture board Peranti outputMengeluarkan maklumatyg dihasilkan oleh komputer kpd pengguna ~ pencetak (impact, non-impact, inkjet, laser), monitor, speaker Unit sistem/Unit pemprosesan pusat Mempunyai komponen seperti peranti storan dan disambungkan kpd peranti input dan output. Disambungkan ke papan litar yg dipanggil motherboard Peranti storanMemegang data, arahan dan maklumat utk digunakan pada masa akan datang. Medium storan utk data, arahan dan maklumat disimpan. ~ floppy disk, thumbdrive, hard disk, CD-R, DVD Peranti komunikasi Membolehkan pengguna komputer berkomunikasi dan melakukan pertukaran item spt data, arahan dan maklumat dgn komputer lain. ~ modem, network interface card, serial/parallel cable, infra-red, wireless card

6 Jenis-jenis komputer PC Notebook/laptop Tablet PC Blade PC Thin client PDA/Pocket PC Stesen kerja (workstation) Supercomputer Mainframe Minicomputer Pelayan (server)

7 Kepentingan Teknologi Maklumat MSC Malaysia  MSC : agenda Malaysia bagi mencapai Wawasan 2020 dan bersaing dalam ekonomi global Gelombang ke-3 selepas gelombang/”era” pertanian dan perindustrian Era pertanian  Kebanyakan pekerja adalah petani berkisar dgn pertanian Era pengindustrian  Proses kerja dipermudah dgn pemekanikan dan automasi dan bil. pekerja dlm pembuatan bertambah Era maklumat  Pekerja terlibat dlm penciptaan, pengagihan dan penggunaan maklumat

8 (i) Evolusi 3 era Era Pertanian Era Perindustrian Era Maklumat Kebanyakan pekerja Petani/ peladang Pekerja kilangPekerja berpengetahuan RakanManusia dan tanah Manusia dan mesin Manusia dan manusia Alat utamaAlat tanganMesinTeknologi Maklumat

9 (ii) Apakah teknologi maklumat Data  Fakta mentah, rajah dan keterperincian yg lain i.e. bilangan staf, gred pelajar Maklumat  Pentafsiran tersusun, bermakna dan berguna terhadap data seperti prestasi staf dan pelajar Pengetahuan/ilmu  Kefahaman dan keperihatinan kepada set maklumat dan bagaimana maklumat tersebut boleh digunakan sebaiknya seperti meningkatkan mutu perkhidmatan staf atau kaedah pengajaran yang lebih berkesan Data yang telah ditapis, diformat dan diringkaskan bertukar jadi maklumat. Maklumat yang ditafsir, diputuskan dan diambil tindakan bertukar kepada pengetahuan/ilmu. Teknologi maklumat ialah suatu alat utama dalam era maklumat, bagi mencapai menyimpan dan menyebar maklumat terutama maklumat berbentuk digital

10 (iii) Komponen Teknologi Maklumat KomponenTakrifan KomputerYang digunakan utk menerima, menyimpan,memproses dan mempersembah data dan maklumat Rangkaian KomunikasiYang digunakan utk penghantaran dan penerimaan data dan maklumat Tahu-guna (know-how)Apa, Bila dan Bagaimana TM digunakan secara berkesan bagi menyelesaikana masalah dgn merujuk kpd: ~ kebiasaan dgn alat TM ~ kemahiran yg diperlukan ~ memahami bila hendak menggunakan TM utk menyelesaikan masalah dan mengeksploitasi peluang yg terbuka luas

11 (iv) Prinsip Teknologi Maklumat Memberikan bantuan kpd manusia menyelesaikan masalah, untuk mencetuskan kreativiti, menjadikan manusia lebih berkesan berbanding tanpa menggunakan TM dlm aktivitinya Prinsip teknologi-tinggi-sentuhan-tinggi (high- tech-high-touch) – semakin banyak bergantung kpd teknologi termaju - menyesuaikan TM kpd manusia, drpd meminta manusia menyesuaikan dgn TM.

12 (v) Fungsi Teknologi Maklumat FungsiTakrifanContoh 1. PengumpulanDgn mengumpul rekod aktiviti yg boleh digunakan kemudian Kiraan jumlah undi, baca meter elektrik 2. PemprosesanProses menukar, menganalisis, pengiraan dan pengsistesisan semua bentuk data atau maklumat Pemprosesan bil elektrik, pemprosesan gaji, pemproses perkataan 3. PenjanaanMenyusun maklumat kpd bentuk berguna sama ada sebagai teks, suara atau imej Bil elektrik, jadual, carta, graf 4. PenyimpananProses komputer menyimpan data dan maklumat utk digunakan kemudian Cakera, pita, CD-ROM, thumdrive, disket, fail 5. Dapatan semulaProses komputer mengakses rekod dan menyalin data tersimpan Rekod pelajar, staf 6. PenghantaranPenghantaran data dan maklumat drpd satu lokasi ke lokasi lain Faks, email, pindahan fail

13 (vi) Manfaat Teknologi Maklumat Pantas  Relatif : komputer melakukan dgn sekelip mata dan lebih cepat drpd manusia Konsisten  Komputer cekap melakukan kerja yg berulang secara konsisten – melakukan aktiviti yg sama setiap masa Jitu  Komputer berupaya mengesan perbezaan yg amat kecil Boleh percaya  Dgn kepantasan, konsisten dan kejituan, kita boleh jangka keputusan yg boleh dipercaya – hasil yg sama berulang kali

14 (vii) Peluang dan Tanggung Jawab Teknologi Maklumat Peluang a) Membantu manusia – orang cacat, meningkatkan produktiviti dan kesejahteraan manusia b) Membantu menyelesaikan masalah – kenalpasti, pilihan penyelesaian dan implementasi penyelesaian dgn jayanya Bidang penggunaan  Media massa, pengangkutan, sektor kewangan, pertanian, pendidikan, kesihatan, perkilangan, kewangan, perniagaan dsbnya. Tanggungjawab asas  Ketahui keupayaan dan batasan TM, menggunakan dgn beretika dan betul, melindungi keselamatan data dan maklumat drpd pelbagai kemungkinan

15 Internet “Satu rangkaian komputer yang dibentuk hasil gabungan semua rangkaian- rangkaian komputer seluruh dunia yang membolehkan pengguna mencapai makulmat dan perkhidmatan” Intranet “Satu rangkaian komputer setempat (LAN) dalam sesuatu organisasi ynag berasaskan teknologi Internet” Extranet “Satu rangkaian yang menggabungkan beberapa intranet yang melibatkan lebih dari satu lokasi”

16 Ciri-ciri Internet Perpustakaan maya Setor perisian, muat turun, FTP Medan diskusi i.e. USENET Komunikasi lebih murah i.e. emel, telephony, messaging Sumber berita semasa Permainan rangkaian Perniagaan

17 Masalah di Internet 1. Tidak boleh kawal perniagaan 2. Tiada penapisan/suntingan berita 3. Kos masih tinggi – komputer+talian 4. Keselamatan data diragui utk kad kredit dan e- commerce 5. Bahasa Inggeris, kekurangan dlm BM. 6. Penggodam (hacker) 7. Tahap penghantaran perlahan utk bahan-bahan multimedia i.e. video, audio

18 Isu-isu semasa 1. Jenayah komputer

19 Jenayah komputer DPMA “..penggunaan, pencapaian, pengubahsuaian dan penghancuran/perosakan tanpa izin ke atas sumber perkakasan, perisian, data atau rangkaian” Bil Jenayah Komputer 1997 1. Capaian tanpa kuasa dgn niat utk melakukan atau memudahkan berlakunya kesalahan lanjut (denda tidak melebihi RM150k atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya), termasuk kesalahan: (a) Utk melakukan suatu kesalahan melibatkan fraud atau kecurangan atau menyebabkan kecederaan sbgmana yg ditakrifkan dalam Kanun Keseksaan atau (b) Utk memudahkan berlakunya sesuatu kesalahan itu sama ada oleh sendiri atau mana-mana org lain

20 Jenayah komputer 2. Pengubahsuaian tanpa kuasa kandungan mana- mana komputer (denda tidak melebihi RM100k atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua- duanya), jika melibatkan kecederaan RM150k, 10 tahun. 3. Komunikasi salah ( RM25k, 3tahun) – no., kod, kata laluan selain kepadanya dia diberikuasa dgn sempurna utk berkomunikasi 4. Pensubahatan dan percubaan dihukum sbg kesalahan. Sambungan..

21 Jenayah komputer Contoh jenayah komputer: i. Curi wang ii. Curi perkhidmatan iii. Curi perisian iv. Ubahsuai data v. Virus komputer: merosakkan perisian/data vi. Pencerobohan vii. Penyebaran maklumat palsu Sambungan..

22 Perkomputeran selamat 1. Guna perisian berlesen 2. Jaga kata laluan dgn selamat 3. Jaga storan sekunder dgn baik 4. Selalu buat ‘backup’ data 5. Install perisian antivirus dan selalu kemaskini 6. Install Windows ‘patches’ 7. Perkongsian data lebih berhati-hati 8. Encryption

23 Microsoft Word Pemproses perkataan

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Excel Spreadsheets

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Word vs Excel FungsiWordExcel Open file√√ Edit√√ Save√√ Calculation (automatic update) X√ Membina CartaX√ Web page preview √√ Print√√

44 Skop Pengetahuan Bahagian-bahagian asas komputer Ciri-ciri terperinci – monitor, tetikus, storan Jenis-jenis komputer/storan Jenis-jenis input/output Email Kad pintar Sistem pengoperasian – Windows Internet Rangkaian LAN/Dial-up

45 Rujukan Teknologi Maklumat & Penggunaannya; Rusli Haji Abdullah, Nooraini Che Pa’ & Noorsalwati Nordin, 2003, Prentice Hall. Teknologi Maklumat ; Abdul Razak Hamdan, Yazrina Yahya, et. al -2000, McGraw Hill Perisian Microsoft Word & Excel

46 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "Program Bimbingan Peperiksaan PTK Kumpulan C Abdul Rashid Baba (PPKT) 5 April 2007."

Similar presentations


Ads by Google