Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Automatizovaný dopravník Tomáš Tonhajzer. Zámer  Detekcia predmetov  Zisťovanie vlastností  Uročovanie polohy  Návrh konštrukcie dopravníku  Súmarizácia.

Similar presentations


Presentation on theme: "Automatizovaný dopravník Tomáš Tonhajzer. Zámer  Detekcia predmetov  Zisťovanie vlastností  Uročovanie polohy  Návrh konštrukcie dopravníku  Súmarizácia."— Presentation transcript:

1 Automatizovaný dopravník Tomáš Tonhajzer

2 Zámer  Detekcia predmetov  Zisťovanie vlastností  Uročovanie polohy  Návrh konštrukcie dopravníku  Súmarizácia materálu  Návrh logickej funkčnosti

3 Popis dopravníka  Pevná konštrukcia  Meratelný posuv  Senzorika  Komunikácia s „Katanou“  Komunikácia s PC a aplikáciami

4 Návrh dopravnka

5 Tlmenie účinkov zrýchlenia

6 Senzory  Predná fotobunka  Zadná fotobunka  Ultrazvukový senzor  IR senzor na náhon doprvníku  Detektor kovov

7 Sechéma

8 Zhrnutie  Pre dosiahnutie požadovaných vlastnosti vyhovoje Arduinno  Podľa návrhu dalej vypracovať konštrukciu a zapojenie

9 Ďakujem za pozornosť !


Download ppt "Automatizovaný dopravník Tomáš Tonhajzer. Zámer  Detekcia predmetov  Zisťovanie vlastností  Uročovanie polohy  Návrh konštrukcie dopravníku  Súmarizácia."

Similar presentations


Ads by Google