Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Řízení procesů pohybem očí Ondrej Gemerský prezentace X33BMI 23.11.2005 o 16:15.

Similar presentations


Presentation on theme: "Řízení procesů pohybem očí Ondrej Gemerský prezentace X33BMI 23.11.2005 o 16:15."— Presentation transcript:

1 Řízení procesů pohybem očí Ondrej Gemerský prezentace X33BMI 23.11.2005 o 16:15

2 1. Metódy detekcie pohybu očí: Video detektory Kontaktná metóda Nekontaktná metóda Purkinjeho metóda

3 Video detektory : video obraz oka osvetleného vzdialeným, nízkovýkonovým, zdrojom IR svetla, alebo bežný snímač viditeľného svetla rozdiel pozícií ťažiska obrazu rohovky a ťažiska obrazu zrenice popisuje pozíciu oka a smer pohľadu

4 obvyklá realizace: Prvá kamera odrazem přes polopropustné zrcadlo přesně zabírá zorné pole osoby Druhá kamera snímá oko a zaznamenává, kam je natočen střed zreničiek

5

6 Kontaktná metóda : rotácia oka zapríčiňuje zmeny magnetickej indukcie dvoch párov ortogonálnych cievok na dúhovke a bielku oka presné meranie 2D rotácie pohybu oka problém: cievky sú implantáty - lokálna anestézia

7 Nekontaktná metóda : dva infražiariče namierené na rozhranie dúhovky a bielka množstvo odrazeného svetla zodpovedá horizontálnej pozícii oka problém: 1D

8 Purkinjeho metóda : rotácia oka zväčšuje relatívnu odchýlka prvého a štvrtého Purkinjeho obrazca (vzniká odrazom svetla na povrchu rohovky a na zadnom povrchu šošovky) problém: zložitosť zariadenia

9 2. Príklad implementácie: Videodetektory: klik a dvojklik: mrknutí oka časovo odlišné od bežného mrknutia označenie objektu : zotrvanie pohľadom aspoň 250 milisekúnd. oko prebehne cez istý objekt určitý počet krát

10 14Control ® Marcela a Jan Fejtovi z Gerstner lab FEL černobílá PAL kamera (planuju ju nahradit IR) cez USB Použitie: obsluha PC pri porušenej motorike alebo absencii ruk Vyhody: jednoduchost, cena, dostupnost, nevyžaduje fixaciu hlavy

11 Systém Dasher (University Cambridge) snímače umístěné na okrajích monitoru sledují pohyby očí uživatele vlastní systém psaní textu

12

13

14

15 3. Možnosti využitia: dopravné prostriedky: rozpoznanie mikrospánku zatáčanie svetiel nielen podľa smeru volantu, ale aj pohľadu

16

17 bezpečnosť, ergonomia, marketing: analýza rozmiestnenia ovládacích prvkov na riadiacom paneli dizajn výstražných a reklamných nápisov (či čitateľ neprehliadne dôležité prvky)

18 armáda: prilbový zameriavač nielen pomocou pohybu hlavy

19 diagnostika dislexie : x33bmi

20 onemocnění CNS : u motoricky handicapovaných lidí jsou jako poslední postiženy svaly kolem očí

21 diagnostika Alzheimera a Parkinsona: Vyšetření prostorové pamětí: touchscreen – na určitou dobu jsou jsou zobrazeny předměty, pak zmizí a pacient ukazuje na jejich místo zkoumaná nervová dráha [oči-mozek] je kratší než [oči- mozek-ruce]

22 6. Seznam použitých zdroju: 1) Citing the sites: Eye tracking in virtual environments: sources [online]. [cit. 2005-23-11]. URL: 2) Citing the sites: dasher: sources [online]. [cit. 2005-23-11]. URL:

23 3) Citing the sites: clanek: sources [online]. [cit. 2005-23-11]. URL: 4) Citing the sites: vejsadova: sources [online]. [cit. 2005-23-11]. URL:


Download ppt "Řízení procesů pohybem očí Ondrej Gemerský prezentace X33BMI 23.11.2005 o 16:15."

Similar presentations


Ads by Google