Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PANTUN TEKA-TEKI MASUK.

Similar presentations


Presentation on theme: "PANTUN TEKA-TEKI MASUK."— Presentation transcript:

1 PANTUN TEKA-TEKI MASUK

2 Waktu subuh ke tepi paya, hendak menembak seekor buaya; ungu pekat warna kulitnya, putih melepak warna isinya. Siapakah saya ?? guava kelapa manggis

3 tebu guava epal Hang nadim budak yang pandai, Singapura selamat diserang todak; tumbuhnya tinggi tegak melampai, sungguh berair berkocak tidak. Siapakah saya ??

4 Penulis muda sedang berkarya, suatu kisah di pagi raya; rambutnya lebat merah warnanya, isinya putih manis rasanya. Siapakah saya ?? epal durian rambutan

5 Taniah! Jawapan anda betul!

6 Jawapan anda salah. Sila cuba lagi.


Download ppt "PANTUN TEKA-TEKI MASUK."

Similar presentations


Ads by Google