Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MASUK Waktu subuh ke tepi paya, hendak menembak seekor buaya; ungu pekat warna kulitnya, putih melepak warna isinya. Siapakah saya ?? Waktu subuh ke.

Similar presentations


Presentation on theme: "MASUK Waktu subuh ke tepi paya, hendak menembak seekor buaya; ungu pekat warna kulitnya, putih melepak warna isinya. Siapakah saya ?? Waktu subuh ke."— Presentation transcript:

1

2 MASUK

3 Waktu subuh ke tepi paya, hendak menembak seekor buaya; ungu pekat warna kulitnya, putih melepak warna isinya. Siapakah saya ?? Waktu subuh ke tepi paya, hendak menembak seekor buaya; ungu pekat warna kulitnya, putih melepak warna isinya. Siapakah saya ?? kelapa guava manggis

4 Hang nadim budak yang pandai, Singapura selamat diserang todak; tumbuhnya tinggi tegak melampai, sungguh berair berkocak tidak. Siapakah saya ?? Hang nadim budak yang pandai, Singapura selamat diserang todak; tumbuhnya tinggi tegak melampai, sungguh berair berkocak tidak. Siapakah saya ?? tebuguava epal

5 Penulis muda sedang berkarya, suatu kisah di pagi raya; rambutnya lebat merah warnanya, isinya putih manis rasanya. Siapakah saya ?? Penulis muda sedang berkarya, suatu kisah di pagi raya; rambutnya lebat merah warnanya, isinya putih manis rasanya. Siapakah saya ?? durian epal rambutan

6 Taniah! Jawapan anda betul!

7 Jawapan anda salah. Sila cuba lagi.


Download ppt "MASUK Waktu subuh ke tepi paya, hendak menembak seekor buaya; ungu pekat warna kulitnya, putih melepak warna isinya. Siapakah saya ?? Waktu subuh ke."

Similar presentations


Ads by Google