Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Horizon Menulis “Gubahan idea dalam sedekad, harumnya bakal berabad-abad.” © Zulkifli Khair 2008.

Similar presentations


Presentation on theme: "Horizon Menulis “Gubahan idea dalam sedekad, harumnya bakal berabad-abad.” © Zulkifli Khair 2008."— Presentation transcript:

1 Horizon Menulis “Gubahan idea dalam sedekad, harumnya bakal berabad-abad.” © Zulkifli Khair 2008

2 TUJUAN MENULIS __________________ Tahap kepuasan menulis:Tahap kepuasan menulis: –Karya pendek. –Karya panjang. –Karya agung.

3 “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk mereka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai” Surah Al’A’raf (179)

4 ”Bebalisme adalah sikap yang terdiri dari berbagai- bagai perangai yang manifestasi akhirnya termasuk ketidaktahuan, lamban, acuh tidak acuh dan keras kepala yang membatu, sebagai ganti usaha yang gigih….kerana orang-orang bebal tidak mempunyai daya antisipasi maka biasanya mereka hanya bertindakbalas terhadap peristiwa setelah kejadian- mereka akan membuka payung sesudah hujan membasahi tubuhnya…bebalisme tidak mempunyai kemampuan untuk menilai masalah secara kontekstual, mendalam dan sinambung”. Syed Hussein Al-Attas dalam Mitos Pribumi Malas. BEBALISME

5 IDEA DATANG DARI MANA? Idea untuk penciptaan karya datang dari diri sendiri hasil daripada daya persepsi dan daya fikir terhadap apa yang dicerap, dilihat, didengari, dirasai dan diketahui di sekitarnya.Idea untuk penciptaan karya datang dari diri sendiri hasil daripada daya persepsi dan daya fikir terhadap apa yang dicerap, dilihat, didengari, dirasai dan diketahui di sekitarnya. Empat cara dapat bahan cerpen (Othman Puteh):Empat cara dapat bahan cerpen (Othman Puteh): –Pengalaman sendiri. –Pengamatan alam persekitaran. –Pembacaan. –Penceritaan dan pengalaman orang lain.

6 IDEA TAKKAN MUNCUL TANPA BERFIKIR! Penulis ialah pemikir bangsa dan negara biarpun tidak duduk di menara gading.Penulis ialah pemikir bangsa dan negara biarpun tidak duduk di menara gading. Penulisan adalah simbol dan bukti berfikir berbaur emosi; marah, geram, bosan, kecewa, gembira dll.Penulisan adalah simbol dan bukti berfikir berbaur emosi; marah, geram, bosan, kecewa, gembira dll. Penulis mesti kuasai teknik berfikir untuk KELANGSUNGAN dan KEUNGGULAN karya.Penulis mesti kuasai teknik berfikir untuk KELANGSUNGAN dan KEUNGGULAN karya.

7

8 MITOS IDEA PENULISAN Tiada laptop, maka tiada idea menulis.Tiada laptop, maka tiada idea menulis. Masih muda, idea tidak mantap.Masih muda, idea tidak mantap. Perlu tinggal di pulau dalam tempoh waktu tertentu.Perlu tinggal di pulau dalam tempoh waktu tertentu. Idea hebat janjikan karya yang hebat.Idea hebat janjikan karya yang hebat. Saya dibesarkan dalam keluarga berada, pengalaman lalu tiada yang menarik!Saya dibesarkan dalam keluarga berada, pengalaman lalu tiada yang menarik!

9 AMALAN DAPATKAN IDEA Banyak membaca (dan menonton)Banyak membaca (dan menonton) –Pelbagai disiplin ilmu dan genre. Banyak berfikirBanyak berfikir –Secara bebas atau guna alat berfikir tertentu. Banyak mencatat dan merekodBanyak mencatat dan merekod –Freewriting di buku log, diari, blog dan lain-lain. –Kaedah KJ. Banyak berkunjung ke kedai buku dan pusat ilmu.Banyak berkunjung ke kedai buku dan pusat ilmu. Mengembara.Mengembara. Dipenjara.Dipenjara. Berdoa.Berdoa.

10 “Ketika manusia berhadapan dengan cabaran getir dan pahit, mereka jadi lebih kreatif dan melahirkan ‘sesuatu’ yang luar biasa dari fikiran dan jiwa mereka.” (James W. Pennebakar. 1990. Opening Up : The Healing Power of Expressing Emotions)“Ketika manusia berhadapan dengan cabaran getir dan pahit, mereka jadi lebih kreatif dan melahirkan ‘sesuatu’ yang luar biasa dari fikiran dan jiwa mereka.” (James W. Pennebakar. 1990. Opening Up : The Healing Power of Expressing Emotions)

11 KAEDAH BERFIKIR TERBITKAN IDEA Edward de Bono - pemikiran lateral. Contoh: YES, NO, PO.Edward de Bono - pemikiran lateral. Contoh: YES, NO, PO. Tony Buzan - pemikiran radian dan peta minda.Tony Buzan - pemikiran radian dan peta minda. James Webb Young (ubahsuai):James Webb Young (ubahsuai): –Kumpul bahan. –Gabung bahan. –Peram. –Terbit idea. –Murnikan idea.

12 TEKNIK FREEWRITING Ia juga disebut sebagai automatic writing.Ia juga disebut sebagai automatic writing. Dicadangkan oleh Peter Elbow untuk buat freewriting paling kurang 3 kali seminggu bagi penulis serius.Dicadangkan oleh Peter Elbow untuk buat freewriting paling kurang 3 kali seminggu bagi penulis serius. Tulis yang terlintas dalam fikiran dengan seberapa pantas dalam tempoh tertentu (maksimum 10 minit).Tulis yang terlintas dalam fikiran dengan seberapa pantas dalam tempoh tertentu (maksimum 10 minit). Tulis apa sahaja tanpa pedulikan tatabahasa, ejaan, tanda bacaan dan segala hukum-hakam bahasa.Tulis apa sahaja tanpa pedulikan tatabahasa, ejaan, tanda bacaan dan segala hukum-hakam bahasa.

13 KAEDAH KJ KJ = Kawakita Jiro.KJ = Kawakita Jiro.


Download ppt "Horizon Menulis “Gubahan idea dalam sedekad, harumnya bakal berabad-abad.” © Zulkifli Khair 2008."

Similar presentations


Ads by Google