Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Gade Motivation, belønning og afhængighed: Fra lyst til tvang Anders Gade Institut for Psykologi Københavns Universitet /readings.htm.

Similar presentations


Presentation on theme: "Gade Motivation, belønning og afhængighed: Fra lyst til tvang Anders Gade Institut for Psykologi Københavns Universitet /readings.htm."— Presentation transcript:

1 Gade Motivation, belønning og afhængighed: Fra lyst til tvang Anders Gade Institut for Psykologi Københavns Universitet /readings.htm

2 Gade Spørgsmål: Hvad er en ”ratbot” ?

3 Gade Talwar et al., 2002 Rottens hovede hvert sekund Rottens position ved stimulation i MFB Rottens position ved retningssignal (R / L) Rottens position ved retningssignal (R / L) Rottens position ½ sek. efter retningssignal 3 elektroder: 2 i hjernebark sv.t. rottens knurhår 1 i ”mediale forhjernebundt” (MFB)

4 Gade

5 James Olds’ store opdagelse i 1954

6 Gade Selvstimulation med elektrode i det mediale forhjernebundt (MFB)

7 Gade Hjernens basalganglier Dorsale striatum = caudatus og putamen ------------- Ventrale striatum = nucleus accumbens

8 Gade Selvstimulation afhænger af aktivering af dopamin-producerende celler i VTA Wise, 1980 VTA Nucleus accumbens (dopamin-øgning)

9 Gade Nucleus accumbens ”Skal” og ”kerne” Nucleus accumbens i rottehjernen Harald Prüss, Berlin

10 Gade VTA(dopamin)(”forstærker-signal”) Nucleus accumbens input Det limbiske system - hjernens emotionssystem.. Affektiv overbevisning om, hvad der er ”virkeligt, sandt og vigtigt” MacLean, 1970

11 Gade ”Kunstig” dopamin-øgning i nucleus accumbens. Direkte virkning: amfetamin og kokain Direkte virkning: amfetamin og kokain ”Danske gymnasier flyder med kokain”

12 Gade Dopamin-øgning i nucleus accumbens Mange veje til samme effekt - her opioiderne Naturlig belønning indlæring indlæring

13 Gade Indlæring Der er flere former for overvejende ubevidst indlæring ….. En vigtig form er klassisk eller ”Pavloviansk” betingning

14 Gade Den associerede sekundære forstærker får ”signalværdi”.. og udløser selv respons i adfærd - og dopaminrespons i n. accumbens Klassisk betingning

15 Gade Indlæring Der er flere former for overvejende ubevidst indlæring Instrumentel betingning: Association mellem egen adfærd og belønning. Gade, 1972 Adfærd ophører ved manglende belønning, men ………

16 Gade Indlæring Der er flere former for overvejende ubevidst indlæring Vaneindlæring: Adfærden fortsætter, selv om den ikke længere belønnes (af primær forstærker) Striatum accumbens caudatus putamen Fra belønning til vane til tvang er samtidig et skift i kontrollen over adfærden fra ventralt til dorsalt i striatum ventral dorsal Farveskala: Fra følelser over kognition til bevægelser

17 Gade Frontallap Thalamus Striatum Pallidum Parallelle fronto-striatale sløjfer Parkinsons sygdom Dopaminproducerende celler dør DA Systemets formål: At fremme de ønskede handlinger

18 Gade Frontallap Thalamus Striatum Pallidum Fronto-striatale sløjfer Aktivitet er forøget i limbiske dele i alle fire komponenter OCD : Tvangstanker og tvangshandlinger

19 Gade Basalgangliernes rolle i indlæring af 1) Motoriske sekvenser 2) Primære forstærkere (-> handling) 3) Sekundære forstærkere (-> handling) 5) Handlerutiner, vaner 4) Regelbaseret indlæring; tankerækker ? Babe Ruth, all-time champ

20 Gade ”stof” SNS-spiralen

21 Gade SNS-spiralen: Den unaturligt store dopaminrespons i accumbens giver en kaskade af kraftig indlæring af associerede stimuli, tankerækker, vaner … så kraftig, at vane bliver til tvang

22 Gade

23


Download ppt "Gade Motivation, belønning og afhængighed: Fra lyst til tvang Anders Gade Institut for Psykologi Københavns Universitet /readings.htm."

Similar presentations


Ads by Google