Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. www.danef.net WUZIXER.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. www.danef.net WUZIXER."— Presentation transcript:

1

2 Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. WUZIXER

3 thaqume jaj az işitme hard of hearring

4 b ǵ ı kıxeıçın belini incitmek To hurt the waist

5 uye ağız iltıhabı aphthae

6 kışıçayıy ĺıağe ani ölüm (kalp krizi) heart attack

7 sakewuz at humması disease

8 qos" wuz iç hastalıklar internal diseases

9 wuz zepıx bulaşıcı contagious

10 guqod daralma tare

11 yiçeĺenıko yiwbıtın felç paralysis

12 çıa xehan grip flu

13 gu wuz kalp hastalığı heart disease

14 çıuf katarakt cataract

15 şöğaze, şöpĺı kızamık measles

16 thaqume kıuwon kulaktaki geçıci sağırlık

17 nıbewuz mide ağrısı stomach ache

18 nabğe miyop myopic

19 peps ḱ iç nezle cold

20 ĺııj wuz prostat prostatit

21 wuz zepıx salgın epidemic

22 téwtığ sıyrık scratch

23 aşü`ı wuz şeker hastalığı diabetes

24 wuzçeh verem hastalığı tuberculosis

25 yeğane yara wound

26 ĺır deqoyen (yiĺ deqoyağ) tansiyonun yükselmesi

27 jağe wuz tüberküloz (werem) tuberculosis

28 yemın veba plague

29 ğopsı yara sıvısı

30 wuzı ağrı pain

31 çe ṫ ıyneşüwuz apandisit appendicitis

32 maşü`e şhaşéxı ateşi çok yüksek

33 çe ṫ ıyğaz bağırsak düğümlenmesi volvulus

34 jejıy wuz böbrek ağrısı nephiritis

35 şıxe cüzzam leprosy

36 śe wuz diş ağrısı tooth ache

37 ğabe fıtık rupture

38 sımac hasta ill

39 şını iltihap ichor

40 gur wuçüın kalp krizi heart attack

41 kuyı kel bald

42 çe ṫ ıy wuz kolit colitis

43 thaqume wuz kullak hastalığı ear infection

44 gu zeehan mide bulantısı nausea

45 lırğuj nasır corn

46 pet ḣ ut ḣ nezle cold

47 safran safra bile

48 kıxelade sancı colic

49 çıa wuz soğuk alğınlığı cold, flu

50 şéytanwuz şizofreni schzophrenia

51 ĺeşebırk topa'amak( daha kötü) limp

52 çıyerıqu` uyur-gezer sleepwalker

53 ĺebğuś yampiri yürüyüş foundation

54 çapş yaralıya yapılan teselli be wounded

55 şınıstır akne acne

56 woteps apse abscess

57 maşü`e çeĺ ateşi yüksek

58 şhawuz baş ağrısı headache

59 mıjö wuz böbrek taşı gallstone

60 ḱ oreşü çıban furuncle

61 ğeşerezın düşük yapma

62 jıkun genirmek

63 ğoyşay hastalanmak üzere ailing

64 nıbaç ishal diarrhea

65 wuz ay kanser cancer

66 kupşha wuz kemik hastalığı bone diseases

67 haş`ureu wuz kuduz hydrophobia

68 ma ḣ e kulunç shoulder pain

69 guşhabje mide ekşimesi heartburn

70 habewon nefes darlığı short breath

71 pıs ḱ én öksürük cough

72 degu sağır deaf

73 ḣ ırşır wuz ses kısıklığı hoarseness

74 psıbıb su kabarcığı bump

75 karıwunç takatsizlik weekness

76 ĺaşe topal lame

77 śemıx uyuz eczema

78 stığe yanık burn

79 bığeqos"ıwuz zatürree pneumonia

80 ḱ épsın aksırmak sneeze

81 neçebıź arpacık sty (on the eyelid)

82 psışerb avuç içinin su toplaması

83 şhawnaz başdönmesi vertigo

84 tıhabıl wuz bronşit bronchitis

85 şöreç çiçek hastalığı small pox

86 ḣuḣu egzama eczema

87 newuz göz hastalıkları glokoma

88 wuzğel hastalıklı illness

89 thaqume wuz kabakulak

90 ḣuḣu kaşıntı

91 zetél`e wuz kıran

92 degu ḣ un kulağı sağır etmek

93 kejın kusma vomiting

94 şhaĺenıko wuz migren migraine

95 jı wumğotın nefes darlığı asthma

96 ğaĺ`e wuz öldürücü hastalık fatal disease

97 degu sakıw sağır ( çok zor duyan) deaf

98 téhağu` sıtma malaria

99 sermelıç şarbon antrax

100 ĺır ḱ éfexın (yil ḱ éfexığ) tansiyonun düşmesi

101 ĺebış topuğu eğri

102 çaps"e wuz ülser doudenel ulcer

103 begu yara wound

104 talıw veba cholera

105 pĺırjer humma yellow fever vaccine


Download ppt "Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. www.danef.net WUZIXER."

Similar presentations


Ads by Google