Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. www.danef.net WUZIXER.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. www.danef.net WUZIXER."— Presentation transcript:

1

2 Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. www.danef.net WUZIXER

3 www.danef.net thaqume jaj az işitme hard of hearring

4 www.danef.net b ǵ ı kıxeıçın belini incitmek To hurt the waist

5 www.danef.net uye ağız iltıhabı aphthae

6 www.danef.net kışıçayıy ĺıağe ani ölüm (kalp krizi) heart attack

7 www.danef.net sakewuz at humması disease

8 www.danef.net qos" wuz iç hastalıklar internal diseases

9 www.danef.net wuz zepıx bulaşıcı contagious

10 www.danef.net guqod daralma tare

11 www.danef.net yiçeĺenıko yiwbıtın felç paralysis

12 www.danef.net çıa xehan grip flu

13 www.danef.net gu wuz kalp hastalığı heart disease

14 www.danef.net çıuf katarakt cataract

15 www.danef.net şöğaze, şöpĺı kızamık measles

16 www.danef.net thaqume kıuwon kulaktaki geçıci sağırlık

17 www.danef.net nıbewuz mide ağrısı stomach ache

18 www.danef.net nabğe miyop myopic

19 www.danef.net peps ḱ iç nezle cold

20 www.danef.net ĺııj wuz prostat prostatit

21 www.danef.net wuz zepıx salgın epidemic

22 www.danef.net téwtığ sıyrık scratch

23 www.danef.net aşü`ı wuz şeker hastalığı diabetes

24 www.danef.net wuzçeh verem hastalığı tuberculosis

25 www.danef.net yeğane yara wound

26 www.danef.net ĺır deqoyen (yiĺ deqoyağ) tansiyonun yükselmesi

27 www.danef.net jağe wuz tüberküloz (werem) tuberculosis

28 www.danef.net yemın veba plague

29 www.danef.net ğopsı yara sıvısı

30 www.danef.net wuzı ağrı pain

31 www.danef.net çe ṫ ıyneşüwuz apandisit appendicitis

32 www.danef.net maşü`e şhaşéxı ateşi çok yüksek

33 www.danef.net çe ṫ ıyğaz bağırsak düğümlenmesi volvulus

34 www.danef.net jejıy wuz böbrek ağrısı nephiritis

35 www.danef.net şıxe cüzzam leprosy

36 www.danef.net śe wuz diş ağrısı tooth ache

37 www.danef.net ğabe fıtık rupture

38 www.danef.net sımac hasta ill

39 www.danef.net şını iltihap ichor

40 www.danef.net gur wuçüın kalp krizi heart attack

41 www.danef.net kuyı kel bald

42 www.danef.net çe ṫ ıy wuz kolit colitis

43 www.danef.net thaqume wuz kullak hastalığı ear infection

44 www.danef.net gu zeehan mide bulantısı nausea

45 www.danef.net lırğuj nasır corn

46 www.danef.net pet ḣ ut ḣ nezle cold

47 www.danef.net safran safra bile

48 www.danef.net kıxelade sancı colic

49 www.danef.net çıa wuz soğuk alğınlığı cold, flu

50 www.danef.net şéytanwuz şizofreni schzophrenia

51 www.danef.net ĺeşebırk topa'amak( daha kötü) limp

52 www.danef.net çıyerıqu` uyur-gezer sleepwalker

53 www.danef.net ĺebğuś yampiri yürüyüş foundation

54 www.danef.net çapş yaralıya yapılan teselli be wounded

55 www.danef.net şınıstır akne acne

56 www.danef.net woteps apse abscess

57 www.danef.net maşü`e çeĺ ateşi yüksek

58 www.danef.net şhawuz baş ağrısı headache

59 www.danef.net mıjö wuz böbrek taşı gallstone

60 www.danef.net ḱ oreşü çıban furuncle

61 www.danef.net ğeşerezın düşük yapma

62 www.danef.net jıkun genirmek

63 www.danef.net ğoyşay hastalanmak üzere ailing

64 www.danef.net nıbaç ishal diarrhea

65 www.danef.net wuz ay kanser cancer

66 www.danef.net kupşha wuz kemik hastalığı bone diseases

67 www.danef.net haş`ureu wuz kuduz hydrophobia

68 www.danef.net ma ḣ e kulunç shoulder pain

69 www.danef.net guşhabje mide ekşimesi heartburn

70 www.danef.net habewon nefes darlığı short breath

71 www.danef.net pıs ḱ én öksürük cough

72 www.danef.net degu sağır deaf

73 www.danef.net ḣ ırşır wuz ses kısıklığı hoarseness

74 www.danef.net psıbıb su kabarcığı bump

75 www.danef.net karıwunç takatsizlik weekness

76 www.danef.net ĺaşe topal lame

77 www.danef.net śemıx uyuz eczema

78 www.danef.net stığe yanık burn

79 www.danef.net bığeqos"ıwuz zatürree pneumonia

80 www.danef.net ḱ épsın aksırmak sneeze

81 www.danef.net neçebıź arpacık sty (on the eyelid)

82 www.danef.net psışerb avuç içinin su toplaması

83 www.danef.net şhawnaz başdönmesi vertigo

84 www.danef.net tıhabıl wuz bronşit bronchitis

85 www.danef.net şöreç çiçek hastalığı small pox

86 www.danef.net ḣuḣu egzama eczema

87 www.danef.net newuz göz hastalıkları glokoma

88 www.danef.net wuzğel hastalıklı illness

89 www.danef.net thaqume wuz kabakulak

90 www.danef.net ḣuḣu kaşıntı

91 www.danef.net zetél`e wuz kıran

92 www.danef.net degu ḣ un kulağı sağır etmek

93 www.danef.net kejın kusma vomiting

94 www.danef.net şhaĺenıko wuz migren migraine

95 www.danef.net jı wumğotın nefes darlığı asthma

96 www.danef.net ğaĺ`e wuz öldürücü hastalık fatal disease

97 www.danef.net degu sakıw sağır ( çok zor duyan) deaf

98 www.danef.net téhağu` sıtma malaria

99 www.danef.net sermelıç şarbon antrax

100 www.danef.net ĺır ḱ éfexın (yil ḱ éfexığ) tansiyonun düşmesi

101 www.danef.net ĺebış topuğu eğri

102 www.danef.net çaps"e wuz ülser doudenel ulcer

103 www.danef.net begu yara wound

104 www.danef.net talıw veba cholera

105 www.danef.net pĺırjer humma yellow fever vaccine


Download ppt "Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. www.danef.net WUZIXER."

Similar presentations


Ads by Google