Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

© 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 1 INTERNET Tutor: Dr. Sajap Maswan Faculty of Information Technology.

Similar presentations


Presentation on theme: "© 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 1 INTERNET Tutor: Dr. Sajap Maswan Faculty of Information Technology."— Presentation transcript:

1 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 1 INTERNET Tutor: Dr. Sajap Maswan Faculty of Information Technology & Multimedia Communication OPEN UNIVERSITY MALAYSIA Tel: 012-4830474 E-mail: sajap@sajadstudio.infosajap@sajadstudio.info Website: http://sajadstudio.infohttp://sajadstudio.info

2 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 2 Refleksi……. Apakah yang anda faham tentang TCP/IP? Apakah yang anda faham tentang domin? Apakah yang anda faham tentang FTP? Apakah yang anda faham tentang sever? Apakah yang anda Faham tentang Gopher? Apakah yang anda faham tentang Telnet?

3 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 3 PENGENALAN INTERNET Internet - inter + networking (antara rangkaian) Satu rangkaian komputer yang menghubungkan berjuta-juta komputer di merata dunia.  Bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar. Setiap penduduk memiliki alamat (Internet Address) yang dapat bertukar berita dan maklumat atau informasi.  Oleh kerana sifatnya berupa ruang yang mirip dunia, maka internet disebut dengan ruang siber (cyber space)

4 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 4 PENGENALAN INTERNET

5 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 5 PENGENALAN INTERNET

6 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 6 PETA MINDA

7 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 7 ASAS INTERNET Sebelum internet ada: ARPAnet 1969 (US Defense Advanced Research Projects Agency) atau Jabatan Pertahanan Amerika membuat jaringan komputer yang tersebar untuk tujuan informasi terpusat semasa peperangan.

8 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 8 ASAS INTERNET Apabila satu bahagian dari sambungan network terganggu dari serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara automatik dipindahkan ke sambungan lainnya. Setelah itu, internet digunakan di kalangan ahli dan bidang akademik (UCLA) untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Pada awal tahun 1990 kerajaan Amerika Syarikat membenarkan penggunaan internet untuk tujuan komersial. Sejarah internet dapat anda ketahui melalui kronologi ringkasan sejarah seperti yang terdapat pada Jadual seterusnya.

9 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 9

10 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 10 Protokol Komunikasi  Internet merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan sambungan fizikal (biasanya talian telefon) untuk menyambungkan komputer ke jaringan komputer. Internet menggunakan prosedur komunikasi piawai yang berkomunikasi dengan komputer lain. Protokol ialah satu set panduan atau "bahasa" yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dalam suatu rangkaian. Protocol khas ini dikenali sebagai Perisian Kawalan Penghantaran/Protokol Internet, (Transmission Control Program/Internet Protocol) atau singkatannya TCP/IP. VIDEO

11 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 11 Protokol Komunikasi  Internet juga dikenali sebagai rangkaian suis paket kerana setiap data yang melaluinya akan dipecahkan kepada paket yang kecil.  Setiap paket dihantar secara berasingan melalui satu suis bersiri yang dinamai penghala (router).  Sebaik sahaja sampai ke distinasinya, paket itu dicantumkan menjadi satu seperti bentuk asal.  TCP dan IP merupakan dua protokol yang bertugas untuk memecahkan data menjadi paket, menghalakannya melalui internet, dan kemudian mencantumkannya semula apabila tiba di destinasi yang dituju. VIDEO

12 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 12 Jenis Laluan Jenis laluan yang diberikan oleh internet service provider adalah seperti berikut: (i) IP (Internet Protocol) Connection Kalau semua hardware dan sofware kita ingin dihubungkan secara langsung atau akses ke Internet, maka kita harus menggunakan IP (Internet Protocol) address. (ii) Dial UP Connection Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke ISP supaya mendapatkan sambungan ke Internet, maka dikenal Dial UP akses.

13 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 13 Di Malaysia JARING atau "Joint Advanced Research Integrated Networking" atau JARING ditadbir oleh MIMOS (Malaysian Institute of Microelectrinic System) TMNet atau "Telekom Malaysia Networking" diuruskan oleh Telekom Malaysia Berhad. Walau bagaimanapun terdapat beberapa penyedia kemudahan internet di Malaysia yang lain seperti Maxis,Time Net, Nasion Com dan sebagainya.

14 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 14 Alamat Internet (IP Address) Alamat IP terdiri dari empat bahagian angka yang dimulai dari angka 1 hingga 255, dan setiap bahagian dipisahkan oleh titik (.). Contoh: microsoft, alamat IP adalah 198.105.232.4

15 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 15 Nama Domain (i) Berikut merupakan contoh-contoh Domain www.jaring.mywww.tm.net.my www.bcb.com.mywww.utm.edu.my

16 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 16 Nama Domain (ii) Singkatan domain Negara Negara http://www.uq.edu.au(Australia) http://www.education.gov.fr(Perancis) http://www.bi.go/id(indonesia)(USA)

17 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 17 Nama Domain Singkatan Domain Organisasi

18 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 18 Perisian Web Browser Terdapat banyak perisian yang boleh digunakan untuk melayari internet. Di antaranya adalah:

19 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 19 Bahasa Internet Untuk tujuan membina perisian dalam internet dan membolehkan pengguna lain mengakses homepage yang dibina. Pembina homepage perlu menggunakan bahasa khusus yang digunakan dalam internet iaitu : Bahasa HTML (hypertext markup language) Bahasa HTML (hypertext markup language) Bahasa JAVA. Bahasa JAVA.

20 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 20 Kegunaan Internet Maklumat yang boleh diperoleh dengan lebih cepat dan murah dengan aplikasi: Mel Elektronik Mel Elektronik(e-mail) World Wide Wide (www) World Wide Wide (www) NewsGroup NewsGroup Multimedia Multimedia FTP FTP Gopher Gopher dan lain-lain. dan lain-lain.

21 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 21 Mengurangkan perbelanjaan kertas dan kos pengeluaran dan penyebaran. Buku di Internet Buku di Internet Majalah, brosur Majalah, brosur dan sebagainya dan sebagainya Kegunaan Internet

22 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 22 Sebagai media iklan/promosi Imej syarikat Pengenalan, dan pemesanan produk Kegunaan Internet

23 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 23 Komunikasi Interaktif MultimediaE-mail Sidang Video (Video Conferencing) Internet Relay Chat Internet Phone Kegunaan Internet

24 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 24 Kegunaan Internet Sebagai alat Research and Development Contoh antara universiti seperti Universiti Malaya dengan Universiti Havard Pertukaran data Seperti dalam bidang perubatan

25 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 25 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET Laman Web Informasi yang diletakkan di www disebut "Hompage" atau "webpage" dan setiap homepage mempunyai alamatnya sendiri. Dalam aplikasi ini banyak kemudahan yang dapat dilaksanakan seperti: memesan atau membeli sesuatu memesan atau membeli sesuatu barang secara online, barang secara online, mendaftar secara online, serta mendaftar secara online, serta mengakses multimedia, dsb mengakses multimedia, dsb

26 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 26 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET Laman Web adalah aplikasi yang paling menarik di internet dan penting di internet. Aplikasi ini disebut juga "The killer application" atau "The world is in your finger tips" kerana sedemikian mudahnya kita dapat mendapatkan maklumat.

27 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 27 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET Laman web (web page) ialah dokumen 'HTML' pada World Wide Web. Biasanya dokumen ini mengandungi hubungan hiperteks (hypertext link) dengan dokumen lain pada world wide web. Bahasa 'Hypertext Markup Language' (HTML) digunakan untuk membuat reka bentuk laman web (web page) dan untuk menghubungkan (link) satu halaman (page) dengan halaman yang lain pada web. HTML ialah satu set kod teks (text codes) yang dinamakan 'tags' yang memformat dokumen supaya boleh dibaca oleh pelayar web (web browser). HTML ialah satu set kod teks (text codes) yang dinamakan 'tags' yang memformat dokumen supaya boleh dibaca oleh pelayar web (web browser).

28 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 28 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET a) Mencari maklumat dari enjin pencari yahoo Dalam ruang netsite masukkan http://www.yahoo.com/ Tekan Enter Rajah: Contoh mencari maklumat melalui dari enjin pencari Yahoo.com Dalam ruang search, taip 'malaysia'

29 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 29 PERKHIDMATAN ASAS INTERNET Pengguna dapat menerima e-mail daripada pengguna lain yang tahu alamat e- mailnya. Mesej e-mail selalunya ditulis dalam bentuk teks biasa atau ASCII dan dihantar daripada komputer pengguna kepada komputer lain melalui talian telefon. Sekiranya anda menghantar e-mail kepada rakan anda, mesej elektronik itu akan berada di dalam kotak mel elektroniknya sehinggalah dia memasuki internet dan memeriksa melnya. Dalam pada itu, anda juga mempunyai sebuah kotak mel elektronik sendiri seperti rakan anda itu untuk menerima sebarang e- mail yang dihantar kepada akaun e-mail anda. Mel Elektronik adalah salah satu kemudahan atau aplikasi yang paling banyak digunakan di internet. Dapat menerima dan menghantar mesej, fail-fail berupa program, gambar grafik, dan perisian komunikasi.

30 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 30 Mel Elektronik (E-mail) Penggunaan e-mel mempunyai banyak kelebihan. Antaranya cepat, murah dan mudah. Tiada perkhidmatan pos lain yang dapat menandingi kelajuan penghantaran e-mel. Emel juga sangat murah kerana tidak memerlukan setem sebagai bayaran pos, anda hanya dikenakan bayaran akses ke internet yang sangat minimum. Kebanyakan perisian e-mel pula adalah percuma malah ada pelbagai perkhidmatan e-mel percuma yang ditawarkan dalam internet. Satu lagi kelebihan e-mel ialah penggunaannya yang mudah. Anda boleh menulis dan menghantar mesej dengan senang dan selesa kepada seseorang atau beribu-ribu penerima dalam satu masa. Anda boleh juga melampirkan (attach) fail-fail teks, grafik, bunyi, ataupun video dalam e-mail semasa mengirimnya.

31 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 31 Mel Elektronik (E-mail) (a) Keperluan E-Mail (i) Ada dua kriteria yang perlu dipenuhi sebelum komputer anda dapat menghantar dan menerima mel elektronik. Komputer anda mestilah disambungkan ke internet Komputer anda mestilah disambungkan ke internet Perisian e-mel mesti dibuka di dalam komputer anda Perisian e-mel mesti dibuka di dalam komputer anda (ii) Dua syarat yang mesti anda penuhi sebelum boleh menggunakan mel elektronik : Anda mesti mempunyai akaun e-mel dan tahu alamat e-mel anda Anda mesti mempunyai akaun e-mel dan tahu alamat e-mel anda Anda mesti tahu alamat e-mel penerima Anda mesti tahu alamat e-mel penerima (b) Alamat E-mel Setiap alamat e-mel menggunakan format piawai berikut: namapengguna@hos.domain (username@host.domain) atau namapengguna@hos.subdomain.domain (username@host.subdomain.domain) sebagai contoh, alamat e-mel bagi seorang staf di OUM kelihatan seperti berikut: username@host.domainusername@host.subdomain.domainusername@host.domainusername@host.subdomain.domain

32 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 32 Mel Elektronik (E-mail) mumtaz - menunjukkan nama pengguna @ - disebut et, memisahkan nama pengguna dan nama hos. oum - nama hos di mana terletaknya kotak mel pengguna.. - tanda noktah, disebut dot, memisahkan setiap bahagian alamat edu - jenis domain iaitu domain generik my- menunjukkan domain kod negara

33 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 33 Mel Elektronik (E-mail) (c) Akaun E-mai Dua perkhidmatan e-mel yang disediakan: (i) Akaun e-mel berbayar di mana anda perlu berlanggan dengan Pembekal Perkhidmatan Internet seperti TM Net, Jaring, atau institusi yang berdaftar termasuk Universiti Terbuka Malaysia (OUM). (ii) Akaun e-mel secara percuma melalui perkhidmatan World Wide Web yangdinamakan e-mail berasaskan web (Web-based e-mail). –http://www.hotmail.com –http://www.eudoramail.com –http://www.altavista.iname.com –http://mail.yahoo.com

34 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 34 Group-Web Internet juga dapat menjadikan sekumpulan pengguna berkumpul, berbincang, berborak dan bertukar-tukar maklumat di dalam kumpulannya. Kemudahan ini dikenali sebagai Group-Web. Banyak tapak web yang menyediakan kemudahan tersebut termasuk Yahoo, Alta Vista, dan sebagainya. Berikut adalah contoh Group-Web yang diperkenalkan oleh Yahoo.

35 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 35 Group-Web (a) Portal Anda terlebih dahulu perlu ke tapak web portal berkenaan yang biasanya mengandungi satu direktori tapak web dan enjin pencari ( search engine). Untuk mendapat maklumat mengenai subjek tertentu, terdapat beberapa pelayar web (web servers) yang ada boleh gunakan untuk membuat carian dengan menggunakan kata kunci (keywords). Komputer pelayan web (Web Server) menyediakan direktori carian yang dikenali sebagai "portal". Portal berbeza dengan enjin pencari di mana portal menggunakan manusia untuk menyusun dan mengkelaskan hos-hos yang terdapat di internet. Kaedah ini menghasilkan senarai hos yang lebih tersusun dan mudah digunakan.

36 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 36 Group-Web (b) Perkhidmatan Asas Lain (i) File Transfer Protokol (FTP) File Transfer Protokol (FTP)File Transfer Protokol (FTP) (ii) Sidang Video Sidang VideoSidang Video (iii) Kumpulan Berita (News Group) Kumpulan Berita (News Group)Kumpulan Berita (News Group) (iv) Telnet Telnet (v) Gopher Gopher (vi) Bersembang (Chat) Bersembang (Chat)Bersembang (Chat)

37 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 37 (i) File Transfer Protokol (FTP) File Transfer Protokol (FTP) adalah salah satu aplikasi di Internet untuk mengambil (download) dan meletakkan (upload) sesuatu file di FTP server. Dengan ini kita dapat software yang percuma (free) untuk di download dari mana-mana homepage di internet.

38 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 38 (ii) Sidang Video Sidang video merupakan perhubungan antara penguna dari berbagai lokasi yang dihubungkan melalui internet. Perkakasan yang diperlukan oleh setiap pengguna adalah komputer, kamera tv, perisian komunikasi dan alat untuk perhubungan.

39 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 39 Kumpulan Berita (News Group) News Group merupakan forum diskusi yang merupakan ruangan ruangan diskusi yang terpisah dan setiap ruangan mempunyai tajuk diskusi yang berbeza-beza. Di setiap ruangan boleh terdapat lebih dari seorang yang saling bertukar pendapat atau pandangan. Jadi pendapatyang diberikan boleh diterima oleh semua orang yang ada di ruangan tersebut.

40 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 40 (iv) Telnet Dengan Telnet kita boleh mengakses komputer yang lain tanpa perlu mempunyai program komputer berkenaan. Jadi yang dilihat di monitor komputer adalah isi dari komputer yang kita hubungkan tersebut. Ini sering juga disebut " Remote Login". Contoh-contoh yang dapat dilakukan dengan Telnet : Mencari katalog perpustakaan, kampus, dsb Mencari katalog perpustakaan, kampus, dsb Mengakses pangkalan data Mengakses pangkalan data Mengakses Buletin Board Organisasi Mengakses Buletin Board Organisasi kerajaan. kerajaan. Untuk menggunakan Telnet kita harus mempunyai IP adress atau domain name dan juga kita harus mempunyai hak untuk mengakses iaitu dengan login name dan katakunci (password).

41 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 41 Gopher Gopher adalah aplikasi yang dapat mencari informasi yang ada di internet, tetapi hanya teks saja atau berasaskan teks. Untuk mendapatkan maklumat melalui Gopher, kita harus menghubungkan dengan Gopher server yang ada di internet.

42 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 42 (vi) Bersembang (Chat) Chat adalah program aplikasi internet yang memungkinkan kita bercakap secara langsung (on-line) dengan pengguna internet yang lain. Program aplikasi ini biasa disebut IRC (Internet Relay Chat) Disini, berbicara melalui papan kekunci dan harus mengadakan hubungan dengan IRC server.

43 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 43 PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENDIDIKAN Internet lebih bersifat terbuka dan luas - menggunakan pelbagai media dalam aplikasinya Internet adalah bahan yang sesuai untuk membantu para pendidik mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk media yang menarik Kemudahan Internet mampu menyediakan sumber rujukan yang bersifat lebih menyeluruh - dilihat sebagai gedung maklumat yang boleh dicapai melalui jarak jauh. Capaian internet ini juga boleh membuat hubungan dengan orang seluruh dunia menjadi satu kenyataan hingga mampu membawa pakar-pakar pendidikan ke dalam bilik darjah Internet juga amat sesuai digunakan sebagaai sebuah saluran komunikasi antara seseorang guru dengan guru lain, guru dengan pelajar, guru dengan ibu bapa, atau pelajar dengaan pelajar lain.

44 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 44 Penyampaian Maklumat Maklumat dapat disampaikan dengan lebih berkesan dengan menggunakan internet terutamanya di bidang pendidikan. Beberapa cadangan dikemukakan dalam pengisian pembelajaran berbantukan internet:

45 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 45 (a) Projek Terdapat banyak projek yang telah dan boleh dijalankaan oleh guru berasaskan internet. Sesuatu projek boleh merangkumi beberapa konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. Antara beberapa tapak web yang dicadangkan ialah: http://www.gsn.org http://www.gsn.org http://www.stolaf.edu/network/lecc/ http://www.stolaf.edu/network/lecc/ http://www.nptn.org.cyber.serv/AoneP/academyone/Project-index.html http://www.nptn.org.cyber.serv/AoneP/academyone/Project-index.html Pengintegrasian projek berasaskan internet perlu ditadbirkan dengan baik dengan pencarian dan penyusunan bahan yang berkaitan dari internet semasa menjalankan projek.

46 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 46 (b) Rancangan Pelajaran (Lesson Plans) Terdapat banyak rancangan pelajaran yang telah tersedia di internet yang dikongsi bersama oleh guru-guru seluruh dunia. Antara tapak web yang boleh dilawati untuk mendapatkan rancangan pengajaran ialah: http://www.sci.lib.Uci.edu/SEP/SEP.Internet http://www.sci.lib.Uci.edu/SEP/SEP.Internet http://www.scun.edu:80/hceduo13/ http://www.scun.edu:80/hceduo13/ http://www.forum.swarthmore.edu/arithmetic/arith.units.html http://www.forum.swarthmore.edu/arithmetic/arith.units.html http://www.teachnet.com/lesson.html http://www.teachnet.com/lesson.html http://www.mmserve.com/educ http://www.mmserve.com/educ http://www.coe.missouri/~kyle/edu.html http://www.coe.missouri/~kyle/edu.html

47 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 47 (c) Bahan Maklumat yang Menarik dan Terkini Setiap hari maklumat akan berubah, dan jutaan maklumat yang terkini boleh didapati dengan mudah, cepat dan murah dari internet. Pelajar boleh mencari maklumat mengenai pencemaran udara akibat bencana Tsunami, Taufan Katrina atau Wilma dan berkongsi maklumat dan menyertai forum dengan rakan-rakan di internet. Guru juga boleh mencari maklumat dengan lebih cepat untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Selain dari maklumat, internet juga membekalkan grafik, gambar dan animasi yang menarik untuk proses pembelajaran.

48 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 48 (d) Bahan Bacaan dan Kemahiran Berbahasa Internet juga memuatkan beribu-ribu majalah, jurnal dan akhbar. Pelajar boleh diminta untuk mendapatkan berita tantang sesuatu perkara melalui akhbar dari seluruh dunia. Untuk membaca beberapa akhbar dari seluruh dunia, boleh dilawati laman web berikut http://www.ipl.org http://www.ipl.org Guru dan pelajar juga boleh menggunakan internet untuk mempertingkatkan kemahiran membaca dan menulis. Contoh laman web adalah seperti berikut http://kidlink.org

49 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 49 (e) Perkongsian Bahan Maklumat Dengan internet, guru boleh berhubung dengan guru lain untuk berkongsi sumber, idea atau masalah khususnya melalui kumpulan diskusi elektronik. Terdapat berpuluh-puluh kumpulan diskusi elektronik di internet yang boleh disertai dengan percuma oleh guru seluruh dunia. Berikut beberapa contoh laman web yang menyediakan tapak diskusi: http://fthejournal.com http://fthejournal.com http://place.scholastic.com/EL/index.htm http://place.scholastic.com/EL/index.htm http://www.nap.edu/readingroom/books/techgap http://www.nap.edu/readingroom/books/techgap http://fromnowon.org http://fromnowon.org

50 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 50 7.3.2 Pencarian Maklumat 1. Cuba pelbagai jenis enjin pencari. Walaupun asasnya sama, setiap satunya mempunyai perbezaan nyata dari segi kaedah pencarian 2. Gunakan kata kunci setepat yang mungkin. Elakkan menggunakan perkataan umumyang mungkin menyebabkan anda terpaksa menyisih terlalu banyak dapatan. 3. Gunakan "advanced search option". Ini membolehkan anda menggunakan "Boolean operators" (AND, OR, NOT, NEAR, +, -). 4. Baca "hints" dan "help" untuk setiap enjen pencari. Ia mengandungi maklumat bagaimana enjin berfungsi. Jelas sekali, internet merupakan sumber maklumat yang luas. Pencarian maklumat melibatkan proses mencari di mana satu-satu maklumat boleh diperoleh di internet. Dua kaedah utama adalah enjin pencari dan gerbang (portal). Selain itu, penggunaan USENET, FAQ, medan diskusi e-mail dan tapak arkib boleh digunakan sebagai sumber tambahan.

51 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 51 7.3.2 Pencarian Maklumat CONTOH-CONTOH ENJIN PENCARI 1. http://www.yahoo.com/ http://www.yahoo.com/ 2. http://www.google.com.my/ http://www.google.com.my/ 3. http://www.altavista.com/ http://www.altavista.com/ 4. http://www.amazon.com/ http://www.amazon.com/ 5. http://www.kartoo.com/ http://www.kartoo.com/ 6. http://www.excite.com/ http://www.excite.com/ 7. http://www.quintura.com/ http://www.quintura.com/ 8. http://www.hotbot.com/ http://www.hotbot.com/ 9. http://www.dogpile.com/ http://www.dogpile.com/ 10. http://www.ask.com/ http://www.ask.com/

52 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 52 7.3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Secara keseluruhan, semua kategori pembelajaran boleh digunakan dengan Internet. Jadual berikut menunjukkan penggunaan internet dalam pembelajaran.

53 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 53 7.3.3 Pengajaran dan Pembelajaran

54 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 54 Kategori pembelajaran tutorial Menurut Timothy et al (2000), pembelajaran berasaskan Web (Web-Based Learning) adalah satu alat yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran. Internet merupakan alat pengajaran dan pembelajaran yang semakin penting sekarang. Dewasa ini dengan kemudahan yang di sediakan oleh World Wide Web, pengguna dapat mengaplikasikan pelbagai media. Laman web telah digunakan sebagai alat Perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). Banyak laman web pendidikan yang telah dibina, sama ada laman web tempatan dan laman web luar negara yang termasuk dalam kategori ini. Guru perlu terlebih dahulu mengenal pasti laman-laman web yang hendak digunakan. Guru juga seharusnya menilai, memilih dan memastikan keupayaan laman web yang dipilih untuk mencapai objektif pembelajaran.

55 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 55 Kategori pembelajaran penjelajahan Digunakan oleh pelajar untuk mencari dan mengakses maklumat. Peranan guru pula menentukan bentuk maklumat yang di perlukan. Memberi kebebasan kepada pelajar membuat keputusan dan menilai tentang sesuatu maklumat yang diterima. Menyokong pendekatan konstrukif kerana pelajar perlu berfikiran kritis, menyelesaikan masalah serta membina pengetahuan melalui interaksi sosial. Mengelakkan pembaziran, pelajar hanya perlu memuat turun laman web yang sesuai dan seterusnya membentuk notanya sendiri.

56 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 56 Kategori pembelajaran aplikasi Dalam kategori pembelajaran ini, internet bertindak sebagai alat aplikasi bagi membantu pengguna melaksanakan tugasan pembelajaran dan bukan sebagai mekanisma penyalur maklumat. Sekiranya seorang guru ingin melatih pelajar membina dan mengaplikasikan reka letak laman web, guru boleh membenarkan pelajar memuat turun (download) animasi yang tersedia dari laman web untuk diletak di laman web yang dibina tetapi animasi tersebut seharusnya bermakna, bermatlamat selain mendapat kebenaran pencipta. Daripada contoh tugasan diatas tugas autentik adalah untuk membina dan memuat naik (upload) laman web.

57 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 57 Kategori pembelajaran komunikasi Semakin hari semakin banyak aplikasi media yang digunakan dalam perkhidmatan mel elektronik. Mel elektronik contohnya, pada peringkat awal berbentuk teks dan grafik telah dipertingkatkan lagi dengan keupayaan untuk menghantar gambar- gambar video dan bunyi melalui talian komunikasi. Rakaman video dan bunyi ini, boleh dihantar secara langsung dengan bantuan kamera webAplikasi ini dikenali sebagai sidang video. Sidang video digunakan dalam kuliah bagi pelajar-pelajar program jarak jauh. Dalam pendidikan jarak jauh pelajar hanya perlu menghadiri diri di stesen tertentu. Dari tempat diadakan sidang video tersebut pelajar boleh berhubung secara terus dengan pensyarah yang berada ratusan kilometer jauhnya tanpa perlu berdepan dengan tutor atau pensyarah secara fizikal. Penggunaan sidang video ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah kekurangan tenaga professional sebagai contohnya satu sesi bersama pensyarah yang dijemput khas boleh diadakan dan boleh diikuti oleh ramai pelajar dari lokasi yang berasingan.

58 © 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 58 SEKIAN sajap@sajadstudio.info http://sajadstudio.info


Download ppt "© 2002 By Default! A Free sample background from www.awesomebackgrounds.com Slide 1 INTERNET Tutor: Dr. Sajap Maswan Faculty of Information Technology."

Similar presentations


Ads by Google