Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

14. června 2010 New York, USA Chicago, USA.

Similar presentations


Presentation on theme: "14. června 2010 New York, USA Chicago, USA."— Presentation transcript:

1

2 14. června 2010

3

4 New York, USA

5

6 Chicago, USA

7 Boston, Massachusetts

8 O’Hare, Chicago

9 New Yersey

10 Long Beach, California

11 Honolulu, Hawai

12 California, USA

13 Miami, Florida

14 Las Vegas

15 Fort Worth, Dallas

16 Bahamské ostrovy

17 Mexico, Spojené státy mexické

18 Ekvador

19 Bermudy

20 Vancouver, Canada

21 Canada, Niagara Falls

22 Toronto, Canada

23 Malorca

24 Copacabana, Bolívie

25 Rio d Rio de Janeiro

26 Recife, Brazil

27

28 Kanárské ostrovy

29 Tenerife

30 Ispánie

31

32 London

33 Anglie

34 Queenstown, UK

35 Gibraltar, UK

36

37 Portcros, Francie

38 Paris

39 Francie

40 Německo

41 Vídeň

42 Švýcarsko

43 Zlaté pobřeží, Bulharsko

44 Sicilie, Itálie

45 Benátky, Itálie

46 Monte Carlo, Monaco

47 San Marino

48 Dubrovník, Chrovatsko

49 Croatia, Chorvatsko

50 Cape Town

51 Hong Kong, Čína

52 Korea

53 Řecko

54 Haifa, Izrael

55 Vaxholm, Švédsko

56 Norsko

57 Helsinki, Finsko

58 Tampere, Finsko

59 Brisbane, Australia

60 Queensland, Australie

61 Perth, Australia

62 Melbourne, Australia

63 Sydney, Austrália

64 Astana, Kazachstan

65 Litva

66 Ukraina

67

68

69

70 Praha

71


Download ppt "14. června 2010 New York, USA Chicago, USA."

Similar presentations


Ads by Google