Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Jihovýchodní Evropa. Slovinsko – Lubla ň [1] Lubla ň [2]

Similar presentations


Presentation on theme: "Jihovýchodní Evropa. Slovinsko – Lubla ň [1] Lubla ň [2]"— Presentation transcript:

1 Jihovýchodní Evropa

2 Slovinsko – Lubla ň [1]

3 Lubla ň [2]

4 Lubla ň – panorama m ě sta s hradem [3]

5 Chorvatsko – Záh ř eb [4]

6 Záh ř eb [5]

7 Makarska [6] Dubrovník

8 Hvar [11]

9 Bosna a Hercegovina – Sarajevo [13]

10 Sarajevo [13]

11 Sarajevské národní divadlo [22] Mostar [21]

12 Makedonie – Skopje [10]

13 Skopje –nám ě stí v centru m ě sta, budova makedonské vlády [14]

14 Albánie – Tirana [15]

15 Tirana – rekonstrukce obytných dom ů [15]

16 Bulharsko – Sofie [16]

17 Sofie – zbytky ř ímských lázní [17]

18 Sofie – národní palác kultury [17]

19 Rumunsko – Bukureš ť [18]

20 Bukureš ť – parlamentní palác [9]

21 Č erná hora – Podgorica ○ [19]

22 Č erná hora – ulice Moskovska [7]

23 Podgorica – nám ě stí republiky s budovou národní knihovny [8]

24 Srbsko – B ě lehrad [20]

25 B ě lehrad [21]

26 Použité zdroje: [1]Slovinsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [2] Soubor:Ljubljana z gradu proti Viču.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco(CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [3]Lublaň. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z: [4]Chorvatsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2004 [cit ]. Dostupné z: [5]Soubor:Zagreb trg bana Jelačića.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [6]Soubor:Makarska from port.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z: [7]Soubor:Moskovska.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit ]. Dostupné z: [8]Soubor:Podgorica Trg Republike.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit ]. Dostupné z: [9]Soubor:Palace of the Parliament, frontal view.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit ]. Dostupné z: [10]Makedonie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [11]Soubor:Hvar hvar 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2000 [cit ]. Dostupné z: [12]Soubor:Krka falls.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z: [13]Bosna a Hercegovina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2004 [cit ]. Dostupné z:

27 Použité zdroje: [14]Skopje. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [15]Albánie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [16]Bulharsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2004 [cit ]. Dostupné z: [17]Sofie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: [18]Rumunsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [19]Černá Hora. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [20]Srbsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z: [21]Soubor:Beograd - National Theater 02.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z: [22]Soubor:Mostar2004.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit ]. Dostupné z: [22]Soubor:Sarajevo, centrum, Narodno pozorište.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit ]. Dostupné z:


Download ppt "Jihovýchodní Evropa. Slovinsko – Lubla ň [1] Lubla ň [2]"

Similar presentations


Ads by Google