Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mlieko ako významný zdroj výživy človeka Mlieko a jeho vplyv na zdravie človeka Peter M i n á r i k Onkologický ústav sv. Alžbety Onlife | Poradňa pre.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mlieko ako významný zdroj výživy človeka Mlieko a jeho vplyv na zdravie človeka Peter M i n á r i k Onkologický ústav sv. Alžbety Onlife | Poradňa pre."— Presentation transcript:

1 Mlieko ako významný zdroj výživy človeka Mlieko a jeho vplyv na zdravie človeka Peter M i n á r i k Onkologický ústav sv. Alžbety Onlife | Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý ŽŠ

2 Čo je vlastne „mlieko“? ΩTekutý produkt mliečnych žliaz cicavcov ΩPrvá potrava novorodencov po narodení a mláďat ΩPrvé mlieko – „kolostrum“ – protilátky a výživa matky pre novorodenca ΩDefinitívne mlieko – „mlieko“ – plnohodnotná výživa pre dojča a mláďa Kravské kolostrum verzus plnotučné mlieko Porovnanie nutričného zloženia

3 Živiny v mlieku | g/mg v 100ml

4 Druhy kravského mlieka MLIEKOTUK Surové 3,5 – 5 % Plnotučné 3,5 % Polotučné 1,5 % Nízkotučné 0,5 % Bezlaktózové laktóza 0 %

5 Mlieko a zdravie kostí

6 VÁPNIK, VITAMÍN D: ∆Najdôležitejšie nutričné faktory pre kostnú hmotu: (1) vápnik; (2) vitamín D ∆Ďalšie podporné živiny: draslík, zinok, vitamín A, vitamín K, bielkoviny ∆Vápnik z mlieka: vysoká biologická dostupnosť ∆Odporúčaná denná dávka vápnika: 1300 mg/deň dospelí >65 rokov v krajinách s veľkou konzumáciou živočíšnych bielkovín [FAO/WHO, 2003] ∆Odporúčaná denná dávka vápnika: 800 mg/deň dospelí >65 rokov v krajinách s malou konzumáciou živočíšnych bielkovín [20-40 g denne] ∆Odporúčaná denná dávka vitamínu D: 5 – 15 µg/deň [FAO/WHO, 2002]

7 Mlieko a zdravie kostí BIELKOVINY: ∆Bielkoviny sú dôležitou súčasťou kostnej hmoty ∆Vyšší príjem bielkovín podporuje vstrebávanie vápnika ĎALŠIE LÁTKY V MLIEČNYCH POTRAVINÁCH: ∆Zinok, draslík, vitamín A POHYBOVÁ AKTIVITA, CVIČENIE: ∆Cvičenie a pohyb zabraňuje demineralizácii kostí iba pri príjme vápnika nad 1000 mg/deň

8 Mlieko a prevencia osteoporózy

9 ∆Osteoporóza: nízka kostná hustota s rizikom zlomenín vrátane patologických fraktúr ∆Celkový vplyv stravy: primerane dôležitý ∆Vplyv vápnika a vitamínu D: je významný najmä u starších ľudí ∆Konzumácia mlieka v dospelosti: neznižuje riziko zlomenín v dospelosti, ALE: ∆Nízka konzumácia mlieka/MV u detí: zvýšené riziko zlomenín už v detstve ∆Nízka konzumácia mlieka/MV u dievčat: zvýšený výskyt osteoporózy a fraktúr po menopauze

10 Mlieko a prevencia osteoporózy ∆Zvýšená konzumácia mlieka u žien po menopauze a u takisto u starších mužov, ktorí mali nízky príjem vápnika, chráni proti strate kostnej hmoty ∆Ďalšie významné „lifestyle“ faktory: fyzická aktivita, nižší príjem sodíka, vyšší príjem ovocia a zeleniny, zdravá telesná hmotnosť, abstinencia fajčenia, abstinencia alkoholu ∆„Kalciový paradox“: väčšina populácie s nízkym príjmom vápnika (≤500 mg/deň) a žiadny konzum mlieka – napriek tomu nízky výskyt zlomenín – podľa FAO/WHO nie je dostatočne vysvetlené a odporúča sa zdravý „lifestyle“ a dostatočný príjem Ca/vitamín D „Kosť nie je iba vápnik a vápnik nefunguje izolovane“ (Lindsay, 2007)

11 Fermentované mliečne potraviny

12 Fermentované mliečne potraviny a zdravie  Fermentácia mlieka: jedna z najstarších techník uchovávania potravín s využitím bakteriálnych mikroorganizmov  Iľja Mečnikov (Institut Pasteur; 1908): ako prvý postavil hypotézu, že „baktérie, ktoré v hrubom čreve fermentujú laktózu na kyselinu mliečnu, môžu predĺžiť ľudský život“  Mikroorganizmy, ktoré spôsobujú fermentáciu mlieka, pôsobia dvojako: Biologické účinky  Samotné baktérie majú pozitívny vplyv na zdravie hostiteľa Probiotické účinky  Produkujú užitočné a pre zdravie prospešné látky s biologickým účinkom

13 Fermentované mliečne potraviny a zdravie Kefír a jogurt:  Východná Európa, Kaukaz (Bulharsko, Gruzínsko) Kule naoto:  Tradičná fermentovaná mliečna potravina masajských kmeňov ako podporná liečba peptických vredov žalúdka, chorôb pečene a zápchy (Keňa a Tanzánia) Shubat:  Fermentované ťavie mlieko ako podporná liečba tuberkulózy (India, Líbya, Kazachstan) Amasi:  Podporná liečba salmonelózy – S. enteritidis (Zimbabwe) Kurut:  Dokázané bakteriocíny odolné proti vysokým teplotám (Tibet)

14 Fermentované mliečne potraviny a zdravie ØĽudia s intoleranciou laktózy tolerujú kyslé MV lepšie (nižší obsah laktózy, ß-galaktozidáza mliečnych baktérií, dlhší transportný čas jogurtu cez GIT ako mlieko – lepšie trávenie laktózy ØZnižujú celkový a LDL a zvýšiť HDL cholesterol v krvi a podľa niektorých štúdií znížiť výskyt chorôb srdca a ciev ØZlepšujú tráviace ťažkosti (hnačky, zápchu, nafukovanie) ØZlepšujú toleranciu na podávanie ATB a antivirotík

15 Ako hodnotia mlieko významné odborné inštitúcie WHO, FAO, EUFIC, USDA, USHS, WCRF, AICR, ECS

16 WHO, FAO  Národné odporúčania pre mlieko/MV v 42 krajinách  26 krajín odporúča nízkotučné a odtučnené mlieko  Niektoré krajiny neodporúčajú deťom nízkotučné M  Väčšina krajín odporúča 1 – 3 porcie M & MV denne  Najvyššiu konzumáciu M & MV odporúča Kanada:  Od 2 do 8 rokov: 2 porcie mlieka denne | 500 ml  Od 9 do 13 rokov: 3 – 4 porcie mlieka denne | 750 – 1000 ml mlieka denne  Od 14 do 18 rokov: 3 – 4 porcie mlieka denne | 750 – 1000 ml mlieka denne  Dospelé ženy: 3 – 4 porcie mlieka denne  Deti: 1 porcia = 250 ml mlieka  Dospelí: 1 porcia 200 250 ml mlieka

17 EUFIC What is the recommended milk intake for young children (16 months old)? Is it possible to replace milk? Milk is an important part of a child's diet. It's a good source of energy and protein, and contains a wide range of vitamins and minerals. Milk and milk products are rich sources of calcium, which growing children need to build healthy bones and teeth, it is also necessary for nerve and muscle function. The recommendation in the EU is 400 mg Calcium per day for 1 to 3 years old children. Milk and milk products like cheese or yoghurt provide the richest and most easily absorbed dietary sources of calcium. Other good sources include green leafy vegetables, nuts and fish like salmon, sardines or herring or still soy milk enriched with calcium. If your child likes these foods it is possible to replace milk, but usually young children prefer dairy products. Feeding and nutrition of infants and young children Guidelines for the WHO European Region http://www.eufic.org/page/en/page/FAQ/faqid/recommend-milk-intake-infants/

18 USDA, USHS  Konzumácia mlieka a MV nedosahuje u detí ani u dospelých odporúčanú úroveň  Deti od 2 do 3 rokov: 2 šálky mlieka denne  Deti od 4 do 8 rokov: 2 a ½ šálky mlieka denne  Deti, mladiství (9-18r) a dospelí: 3 šálky M denne  Dospelí a mladiství: nízkotučné a odtučnené M & MV  NT (1%) a 0% M & MV sú rovnako výživné, iba s nižším obsahom menej tuku a energie  NT 0% M & MV dodajú viac draslíka, vitamínov a menej sodíka, cholesterolu a nasýtených tukov (MK)  Je dôležité budovať návyk na mlieko u detí, lebo je väčšia pravdepodobnosť, že ho budú piť aj v dospelosti

19 WCRF, AICR HRUBÉ ČREVO A KONEČNÍK:  Mlieko znižuje riziko KRCa  Vápnik znižuje riziko KRCa  Úroveň dôkazov: veľmi pravdepodobne PROSTATA:  Veľmi vysoké dávky vápnika môžu zvyšovať riziko KP  Týka sa to však iba dávok >2000 mg Ca++ denne  Úroveň dôkazov: zatiaľ náznaky, výskum pokračuje

20 Mlieko Jogurt Cottage WCRF, AICR

21 ESC

22 Bodka na záver o mlieku April 2014, Vol. 4, No. 2 Nízkotučné mlieko a MV:  Znižujú riziko KV, OB, DM, KRCa Záver analýzy vedeckých údajov:  Mlieko ako súčasť pestrej stravy nie je rizikom pre zdravie  Mlieko a MV podporujú zdravie


Download ppt "Mlieko ako významný zdroj výživy človeka Mlieko a jeho vplyv na zdravie človeka Peter M i n á r i k Onkologický ústav sv. Alžbety Onlife | Poradňa pre."

Similar presentations


Ads by Google