Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SESI 3 : PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL

Similar presentations


Presentation on theme: "SESI 3 : PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL"— Presentation transcript:

1 SESI 3 : 1.5.6 PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL

2 KONSEP KEROHANIAN

3 "Apabila manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendo'akannya." (HR. Muslim, dari Abu Hurairah)

4 PERANAN KELUARGA DALAM ISLAM
Keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, iaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupanya (usia pra-sekolah)

5 Kanak-kanak Perkataan kanak-kanak dalam Bahasa Arab disebut sebagai al-tifl (لفطل ١ ) yang berasal dari perkataan tafula (ل ف ط) yang membawa maksud sesuatu yang lembut, mudah rosak dan sensitif

6 مثل الذى يتعلم العلم فى صغره كالنقش على الحجر
الذى يتعلم العلم فى كبره كالذى يكتب على الماء ومثل Hadith diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bermaksud : “Perumpamaan belajar waktu kecil seperti ukiran di atas batu, dan perumpamaan belajar semasa tua seperti menulis di atas air.”

7 Masa kecil adalah masa yang sesuai untuk membentuk keperibadian seseorang.
Sekiranya kanak-kanak dibiarkan bebas tanpa bimbingan, dibimbangi terjebak dengan penyakit jumunus shaba’ (kegilaan masa kecil) iaitu kecenderungan melakukan perkara buruk, derhaka dan mengikut jalan kesesatan yang berpunca dari pengaruh hawa nafsu dan syaitan

8 ENAM TAHUN PERTAMA Kasih sayang dari pihak kedua orangtua, terutama ibu PENTING Agar anak belajar mencintai orang lain Membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal kehidupannya MISALNYA membiasakan anak untuk menyusu dan buang hajat pada waktu-waktu tertentu dan tetap

9 Jadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupannya.
Biasakan dengan adab umum yang mesti dilakukan dalam pergaulan MISALNYA berdoa sebelum makan, tidak menghisap jari, tidak memakai pakaian atau seluar yang pendek dll

10 USIA SETELAH ENAM TAHUN
Kenalkan Allah dengan cara yang sederhana sesuai dengan tingkat pemikirannya Jelaskan tentang hukum yang jelas dan tentang halal-haram MISALNYA tentang kewajiban menutup aurat, berwudhu, shalat, mencuri dan melihat kepada yang diharamkan

11 Ajarkan dan biasakan membaca Al Qur'an dengan betul
Ajarkan tentang hak-hak orang tua Kenalkan tokoh-tokoh tauladan (sahabat dll) Ajarkan tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Kembangkan rasa percaya diri & tanggung jawab dalam diri anak

12 MASA REMAJA Perlakukan anak sebagai orang dewasa
Ajarkan kepada anak hukum-hukum akil baligh dan ceritakan kepadanya kisah-kisah yang dapat mengembangkan dalam dirinya sikap takwa dan menjauhkan diri dari hal yang haram.

13 3.Berikan dorongan untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti melakukan pekerjaan yang membuatnya merasa bahwa dia sudah besar. 4.Mengawasi dan menyibukkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat 5.Carikan teman yang baik.

14 Konsep Moral Moral dari segi bahasa didefinisikan sebagai akhlak, tabiat, perangai, budi, adab, sifat semula jadi, maruah, watak, amalan agama atau rupa batin seseorang. Moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika manakala etika adalah ilmu yang melengkapinya.

15 Pendidikan Moral Penekanan kepada:
Aspek pemupukan dan perkembangan nilai serta asas ketatanegaraan. Mengamal dan menghayati niilai-nilai murni masyarakat majmuk.

16 OBJEKTIF PENDIDIKAN MORAL
Memahami dan menyatakan niliai murni masyarakat Malaysia. Mengamalkan tabiat dan perakuan yang bermoral dalam kehidupan seharian, Menyatakan sebab sesuatu keputusan dan tindakan dibuat.

17 Pemupukan Nilai Yang Berkaitan
Dengan Perkembangan diri, Diri Dengan Keluarga, Diri Dengan Masyarakat, Diri Dengan Alam Sekitar, dan Diri Dengan Negara.

18 Pemupukan Melalui Aktiviti
Bercerita, main peranan, permainan , pemerhatian, nyanyian, lakonan dan latihan amali

19 Strategi P&P Kandungan dan Hasil Pembelajaran dirancang dan disampaikan secara berasingan (Bagi murid bukan Islam). Kandungan dan Hasil Pembelajaran disepadukan dalam: Aktiviti P&P bagi semua komponen. Bahan P&P yang disampaikan. Rutin dan amalan seharian.

20 Skop Kandungan Pemilihan kandungan dan hasil pembelajaran adalah mengikut nilai yang paling dekat dengan murid seterusnya yang lebih jauh.

21 Suasana Pembelajaran P.Moral

22 Penilaian Berdasarkan Amalan Melalui Pemerhatian

23 Teori Penakulan Moral Kohlberg
Mempunyai beberapa tahap : Tahap 1 dikenali Pra-Konvensi Penaakulan Moral. Tahap 1, terdiri drp peringkat 1 dan peringkat 2. Peringkat 1 dikenali sbg Orientasi Taat Hukuman (murid takut hukuman dan denda drp guru). Peringkat 2, dikenali Orientasi Peneguhan Kendiri (Individu menentukan dirinya betul atau tidak).

24 Teori Penakulan Moral Kohlberg
Tahap 2 : Orientasi Penaakulan Moral. Nilai individu adalah berdasarkan sokongan, kebenaran,ekspektasi keluarga dan nilai tradisional orang lain. Tahap 2, terdiri peringkat 3 dan peringkat 4. Peringkat 3 : Orientasi Lelaki Baik Bertemu Perempuan Baik. Individu akan membuat sesuatu yg disenangi oleh orang lain.

25 Teori Penakulan Moral Kohlberg
Tahap 2 Peringkat 4 ialah peringkat Orientasi Undang-undang Dan Peraturan. (undang-undang adalah mutlak, pihak autoriti mesti dihormati).

26 Teori Penakulan Moral Kohlberg
Tahap 3 dikenali sbg Post-Konvensi Penaakulan Moral. Ia terdiri drp peringkat 5 yg dikenali sbg Orientasi Kontrak Sosial. (standard hak individu ditetapkan secara sosial).

27 Tahap-tahap dan Peringkat-peringkat Teori Kohlberg
Tahap 1 : PRA KONVENSI PENAAKULAN MORAL Periongkat 1: ORIENTASI TAATI HUKUMAN Peringkat 2: ORIENTASI PENEGUHAN KENDIRI TAHAP 2: KONVENSI PENAAKULAN MORAL Peringkat 3: ORIENTASI LELAKI BAIK BERTEMU DGN PEREMPUAN BAIK. Peringkat 4: ORIENTASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TAHAP 3: POST-KONVENSI PENAAKULAN MORAL Peringkat 5: ORIENTASI KONTRAK SOSIAL

28 KESALAHAN DALAM PENGASUHAN ANAK
1. Ucapan pendidik tidak sesuai dengan perbuatan ( "Hai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." (Ash Shaff : 2-3).)

29 2. Kedua orangtua tidak sepakat atas cara tertentu dalam pendidikan anak.
3.Membiarkan anak jadi korban televisyen/internet/telefon bimbit 4.Menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada guru/pembantu atau pengasuh semata-mata.

30 5. Pendidik menampakkan kelemahannya dalam mendidik anak.
6. Berlebihan dalam memberi hukuman dan balasan 7.Berusaha mengekang anak secara berlebihan 8.Mendidik anak tidak percaya diri dan merendahkan pribadinya

31 KEGAGALAN IBU BAPA… KELOMPOK AJARAN SESAT

32 KELOMPOK ISLAM LIBERAL
Ulil Absar Abdallah

33 JANGAN IKUT TUHAN (jit)"
SAUDARA KITA Diserang "BLACK METAL & JANGAN IKUT TUHAN (jit)"

34 ROCK!!!

35 WANITA TAK TERKECUALI

36 31,983 (Jan 2005 – 25 mei 2005) – statistik oleh Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan.
Melayu ,160 orang Cina ,737 orang India ,258 orang Menurut Agensi Dadah Kebangsaan – 70% Melayu dan 79% daripadanya adalah belia ( thn) 5 KES BARU PENAGIH SETIAP HARI DADAH

37 19 ORANG MENGHIDAPI HIV AIDS 3 KEMATIAN AKIBAT HIV AIDS
SETIAP HARI 19 ORANG MENGHIDAPI HIV AIDS SETIAP HARI 3 KEMATIAN AKIBAT HIV AIDS

38 Berlaku pada wanita berumur antara
Yang Terjebak Dalam Kancah Pelacuran Berlaku pada wanita berumur antara 10 thn – 55 thn Bilangan pelacur dibawah umur 21 thn menjangkau 10,000 dan boleh meningkat kepada 25,000 orang jika ditambah pada umur 21 thn keatas.

39 ZINA ZINA SEBELUM KAHWIN MENCECAH 10% 100 ORANG REMAJA – 10 ORANG TELAH BERZINA

40 MANGSA – HASIL ZINA

41 DIBUANG & DIJUMPAI

42 Yang Mulai Berjinak Dengan Arak
Peratusan minum arak ikut kaum menurut WHO, Melayu 24%, Cina 52% dan India 38%. Yang Mulai Berjinak Dengan 200,000 ribu rakyat Malaysia adalah penagih arak 45% dari remaja bawah 18 tahun adalah pengguna arak Arak 24% daripada peminum arak di Malaysia adalah di kalangan orang Melayu.

43 MINUM sebelum REMPIT

44 AKHIR HAYAT MAT REMPIT

45 Daun mengkudu daun selasih Sekian dulu, terima kasih


Download ppt "SESI 3 : PERKEMBANGAN KEROHANIAN DAN MORAL"

Similar presentations


Ads by Google