Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DISEDIAKAN OLEH; ABDUL LATIF BIN AHMAD

Similar presentations


Presentation on theme: "DISEDIAKAN OLEH; ABDUL LATIF BIN AHMAD"— Presentation transcript:

1 PENGAJARAN PERMAINAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI - Model Taktikal (Kefahaman - TGFU)
DISEDIAKAN OLEH; ABDUL LATIF BIN AHMAD IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT, JOHOR

2 APAKAH MODEL-MODEL YANG TERDAPAT DALAM PENGAJARAN PERMAINAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI?
Menurut Bunker & Thorpe (1996) terdapat beberapa model pengajaran permainan, antaranya adalah; Model Teknikal (Model Tradisional) Model Taktikal (Kefahaman - TGFU) MODEL TEKNIKAL MODEL TAKTIKAL BAGAIMANA MENGAPA MENGAPA BAGAIMANA

3 MODEL TEKNIKAL (TRADISIONAL)
Model Teknikal ini dikenali juga sebagai Model Tradisional. Model ini; berstruktur tinggi menitikberatkan pengajaran kemahiran & teknik PERINGKAT I II III IV Membangun kemahiran mengawal Menggabungkan pengalaman (melatih & mengaplikasi) utk mahir dari segi teknik Situasi permainan ubahsuai Permainan ikut peraturan sebenar. Taktik menyerang dan mengawal diajar (Rink, 1993)

4 ALTERNATIF KEPADA KAEDAH PENGAJARAN PERMAINAN TRADISIONAL
Berpusatkan Guru (Teacher Centered) - tunjukcara dan arahan secara langsung daripada guru Berfokuskan kepada pembentukan teknik dan pengukuhan kemahiran yang khusus (Light, 2006). Proses pengajaran dan pembelajaran yang terlalu berstruktur dan penggunaan latih tubi yang terlalu kerap

5 PRINSIP TGFU Pendekatan TGFU memfokuskan untuk memajukan murid-murid daripada taktikal (tactical) kepada kemahiran (skills). Mengajar murid-murid tentang mengapa dahulu sebelum bagaimana (Chow, Davids, Button, Shuttleworth, Renshaw, & Araujo, 2007). Memperkembangkan kesedaran taktikal dan kebolehan membuat keputusan melalui permainan yang diubah suai. (Allison & Thorpe, 1997). PENDEKATAN: KONSTRUKTIVISMA BERPUSATKAN MURID

6 MODEL TAKTIKAL (KEFAHAMAN TGFU)
Model Taktikal ini juga dikenali sebagai Model Kefahaman (TGFU). Model ini mengandaikan bahawa; kesedaran taktikal atau strategi boleh didedahkan kepada pelajar awal sebelum pembangunan kemahiran yang tinggi peningkatan kemahiran boleh dicapai melalui kefahaman tentang permainan tersebut Permainan Apresiasi Permainan Prestasi PELAJAR Kesedaran Taktik Melakukan Kemahiran TGfU Model (Adapted from Werner, Thorpe & Bunker, 1996, p.29) Membuat Keputusan

7 MODEL TAKTIKAL (KEFAHAMAN TGFU)
PERINGKAT PENGAJARAN KETERANGAN APRESIASI PERMAINAN Memahami; - Saiz & bentuk permainan Bil. Pemain - Alat ubahsuai - Peraturan asas - Faktor-faktor yg mempengaruhi permainan KESEDARAN TAKTIKAL Pengenalan secara beransur-ansur prinsip-prinsip pergerakan (ruang & masa) MEMBUAT KEPUTUSAN Buat keputusan berdasar; Apa yg patut dilakukan Bagaimana utk melakukannya MELAKUKAN KEMAHIRAN DAN PRESTASI Ditekankan selepas pelajar faham tentang keperluan sesuatu kemahiran

8 KATEGORI PERMAINAN KATEGORI KOMPONEN UTAMA CONTOH SERANGAN
Permainan berpasukan. Tiap pasukan cuba menakluki kws pasukan lawan dgn matlamat utk mendapatkan sebanyak mata yg mungkin dalam masa yg ditetapkan Bola Keranjang, Bola Sepak, Ragbi, Bola Baling JARING & DINDING Permainan dimainkan dijaring atau dinding dgn matlamat menghantar objek ke gelanggang lawan supaya objek tersebut tidak dapat dimainkan atau dikembalikan dalam lingkungan sempadan gelanggang. Bola Tampar, Tenis, Skuasy, Ping Pong PUKULAN & MEMADANG Pertandingan di antara pasukan memukul dgn pasukan memadang dgn matlamat untuk mendapatkan seberapa banyak mata larian dalam `innings’ atau masa yg ditetapkan Sofbol, Kriket SASARAN Meletakkan objek dekat atau pada sasaran dalam usaha untuk mendapatkan mata yang terbanyak dan terbaik. (Boleh secara kurang atau lebih) Golf, Lawn Bowl, Dart (Webb and Pearson, 2004)

9 KOMPONEN ASAS PERMAINAN
PERMAINAN KATEGORI SERANGAN KEMAHIRAN KONSEP MEMBUAT KEPUTUSAN TAKTIKAL Hantaran Menerima Bergerak dgn bola Mengawas dan memintas Mengacah Merampas bola Mengekalkan posisi Mengawal kws permainan Membaca dan bertindak terhadap permainan lawan Mengenal pasti masalah semasa berkenaan permainan dan mencipta penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Cergas Kepada siapa bola hendak dihantar Bertahan Kesedaran / Apresiasi terhadap pertukaran peranan semasa menyerang dan semasa bertahan Bekerjasama sbg satu pasukan Kawalan bola dan badan Mengesan (Scanning) Memberi isyarat utk dptkan bola Kesedaran ruang Bergerak ke kws lawan untuk menjaring / mendapatkan mata Menghantar dan bergerak ke hadapan

10 KOMPONEN ASAS PERMAINAN
PERMAINAN KATEGORI JARING & DINDING KEMAHIRAN KONSEP MEMBUAT KEPUTUSAN TAKTIKAL Serbis Pukulan `Forehand’ Pukulan` Backhand’ Pukulan menyerang Pukulan bertahan Gerak kaki Volley Setting Menerima Menghantar bola / bulu tangkis dlm kws permainan Mengawal kws permainan Membaca dan bertindak terhadap permainan lawan Mengenal pasti masalah semasa berkenaan permainan dan mencipta penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Cergas Arah dan kelajuan hantaran Pergerakan selepas hantaran Bila membuat hantaran Kesedaran terhadap posisi rakan & pihak lawan Bertahan (bergerak ke arah bola/hantaran, meramal arah, trajektori dan kelajuan) Memahami transisi di antara permainan menyerang dan bertahan semasa permainan berlangsung. Menghantar bola ke kws di mana pihak lawan dipaksa berada di posisi yg meninggalkan ruang kosong untuk hantaran seterusnya. Cuba memperdaya pihak lawan untuk melakukan kesilapan dgn hantaran yg mengelirukan (`topspin’, smash’ atau `drop shot’)

11 KOMPONEN ASAS PERMAINAN
PERMAINAN KATEGORI PUKULAN & MEMADANG KEMAHIRAN KONSEP MEMBUAT KEPUTUSAN TAKTIKAL Memukul Bunting Larian Menangkap Melontar Pitching Menyerkap Memadang Lokasi bola yg hendak dihantar Membuat keputusan Mengawal bes Larian bes Larian; Bila perlu lari dan bila tidak perlu berlari Bagaimana mengkoordinasi larian dgn tindakan / aksi pemain lain. Memadang; Bagaimana memintas Mengapa balingan dilakukan Di mana bola perlu dihantar Memahami mengapa membuat larian Memahami pelari perlu dimatikan Memahami mengapa bola perlu dipintas / tangkap

12 RUJUKAN Allison, S., & Thorpe, R. (1997). A comparison of the effective-ness of two approaches to teaching games within physical education. A skills approach versus a games for under-standing. The British Journal of Physical Education. 28(3) 9-13. Chow, J.Y., Davids, K., Araujo, D., Button, C., Shuttleworth, R., & Renshaw, I. (2007). The role of nonlinear pedagogy in physical education. Review of Educational Research. 77(3), Light, R. (2006).Game sense: Innovation or just good coaching? Journal of Physical Education New Zealand Te Kotuku Rerenga. 39, 8-19. Rink, J. (1993). Teaching Physical Education for Learning. St.Louis: Times Mirror / Mosby. Werner, P., Thorpe, R,. and Bunker, D. (1996) Teaching games for understanding: evolution of a model. The Journal of Physical Education Recreation and Dance, 67 (1), 28 – 33. Webb, P. and Pearson, P., (2004). The Game Centred Approach in Primary and Secondary Education. Unpublished Paper. University of Wollongong, Australia.

13 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "DISEDIAKAN OLEH; ABDUL LATIF BIN AHMAD"

Similar presentations


Ads by Google