Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Netwerken nieuwe stijl Anton Duisterwinkel, secretaris 6 december 2013. VZHG - PZH1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Netwerken nieuwe stijl Anton Duisterwinkel, secretaris 6 december 2013. VZHG - PZH1."— Presentation transcript:

1 Netwerken nieuwe stijl Anton Duisterwinkel, secretaris 6 december 2013. VZHG - PZH1

2 6 december 2013. VZHG - PZH2

3 6 december 2013. VZHG - PZH3

4 6 december 2013. VZHG - PZH4

5 6 december 2013. VZHG - PZH5

6 6 december 2013. VZHG - PZH6

7 6 december 2013. VZHG - PZH7

8 6 december 2013. VZHG - PZH8

9 6 december 2013. VZHG - PZH9

10 Het nieuwe netwerken 6 december 2013. VZHG - PZH10

11 6 december 2013. VZHG - PZH11

12 jan: YIN 8 feb: prof-meets-CTO 13 maart: ZIE-2014 april: YIN mei: HI-tea juni: investers day? 6 december 2013. VZHG - PZH12 Website met o.a. – Deelnemers – Technisch forum – Vacaturebank Linked-in E-nieuwsbrief

13 ?Hoe kunt u het nieuwe netwerken versterken ? ?Hoe faciliteert u High Tech industrie ? ?Hoe gaan we een Europese topregio worden ? Door te kiezen! 6 december 2013. VZHG - PZH13

14 6 december 2013. VZHG - PZH14

15 6 december 2013. VZHG - PZH15


Download ppt "Netwerken nieuwe stijl Anton Duisterwinkel, secretaris 6 december 2013. VZHG - PZH1."

Similar presentations


Ads by Google