Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Start van een aquacultuurbedrijf. 1.Voorbereiding 2.Steunmaatregelen 3.Informatie 4.Na de start.

Similar presentations


Presentation on theme: "Start van een aquacultuurbedrijf. 1.Voorbereiding 2.Steunmaatregelen 3.Informatie 4.Na de start."— Presentation transcript:

1 Start van een aquacultuurbedrijf

2

3 1.Voorbereiding 2.Steunmaatregelen 3.Informatie 4.Na de start

4 Voorbereiding

5 “Writing a business plan forces you into disciplined thinking, if you do an intellectual honest job. An idea may sound great, but when you put down all the details and numbers, it may fall apart.” (Eugene Kleiner, venture capitalist)

6

7

8

9

10

11

12 Financiering & Steunmaatregelen

13

14

15

16 Steunmaatregelen: Kmo-portefeuille Ecologiepremie Waarborgregeling Winwin-lening

17 Steunmaatregelen: Kmo-programma IWT Participatiefonds BAN Vlaanderen Innovatiemezzanine

18

19

20 Informatie

21 Formaliteiten

22

23 www.oogent.be

24 www.kortrijk.be/lvo

25 www.agentschapondernemen.be

26 www.innovatiecentrum.be

27

28 www.flanderstrade.be

29 www.enterpriseeuropevlaanderen.be

30

31

32

33

34

35 Na de start?

36

37

38

39


Download ppt "Start van een aquacultuurbedrijf. 1.Voorbereiding 2.Steunmaatregelen 3.Informatie 4.Na de start."

Similar presentations


Ads by Google