Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (untuk murid sekolah Malaysia)

Similar presentations


Presentation on theme: "Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (untuk murid sekolah Malaysia)"— Presentation transcript:

1 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (untuk murid sekolah Malaysia)

2 Latar Belakang SEGAK diilhamkan oleh KPM pada tahun 2005. PPK telah membina satu bateri ujian kecergasan fizikal berasaskan norma Malaysia untuk murid sekolah rendah dan menengah. Kertas cadangan SEGAK telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) Bil. 4/2006 dan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Ke-187. SEGAK diilhamkan oleh KPM pada tahun 2005. PPK telah membina satu bateri ujian kecergasan fizikal berasaskan norma Malaysia untuk murid sekolah rendah dan menengah. Kertas cadangan SEGAK telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) Bil. 4/2006 dan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Ke-187.

3 Keputusan Mesyuarat JKP (bil. 4/2006) SEGAK digunakan untuk murid Thn. 4 – Tkn. 5. Norma kecergasan fizikal murid diwujudkan. SEGAK dimaklumkan dalam mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP). Sijil SEGAK dikeluarkan oleh sekolah dan diiktiraf oleh LPM. PPK boleh memohon wang peruntukan ‘one-off’ untuk membeli dan membekalkan peralatan SEGAK ke sekolah. SEGAK digunakan untuk murid Thn. 4 – Tkn. 5. Norma kecergasan fizikal murid diwujudkan. SEGAK dimaklumkan dalam mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP). Sijil SEGAK dikeluarkan oleh sekolah dan diiktiraf oleh LPM. PPK boleh memohon wang peruntukan ‘one-off’ untuk membeli dan membekalkan peralatan SEGAK ke sekolah.

4 Ujian Kecergasan Sedia Ada Ujian Daya Ketahanan Asas (UDTA) usaha Bahagian Sekolah, KPM Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK) usaha Kementerian Belia & Sukan Ujian kecergasan binaan JPN Kebanyakan ujian kecergasan menggunakan norma dari AS Ujian Daya Ketahanan Asas (UDTA) usaha Bahagian Sekolah, KPM Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK) usaha Kementerian Belia & Sukan Ujian kecergasan binaan JPN Kebanyakan ujian kecergasan menggunakan norma dari AS

5 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Dirujuk daripada President’s Challenge, Euro Fit. Dan YMCA Fitness Testing. Bateri ujian SEGAK adalah sama seperti ujian kecergasan Kementerian Kesihatan untuk orang dewasa. Dirujuk daripada President’s Challenge, Euro Fit. Dan YMCA Fitness Testing. Bateri ujian SEGAK adalah sama seperti ujian kecergasan Kementerian Kesihatan untuk orang dewasa.

6 Matlamat Murid sentiasa peka, berpengetahuan tentang kecergasan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum.

7 Objektif Mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal. Menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal. Mengetahui tahap kecergasan kendiri. Merancang dan melakukan tindakan susulan. Mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf. Mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal. Menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal. Mengetahui tahap kecergasan kendiri. Merancang dan melakukan tindakan susulan. Mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf.

8 Komponen Kecergasan Komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu: Komposisi badan Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan otot Kelenturan (fleksibiliti) Komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu: Komposisi badan Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan otot Kelenturan (fleksibiliti)

9 Item Bateri Ujian Indeks Jisim Badan Naik Turun Bangku Tekan Tubi Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur Indeks Jisim Badan Naik Turun Bangku Tekan Tubi Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur

10 Indeks Jisim Badan Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran kilogram dan mengukur ketinggian dalam meter. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula berikut: Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m) Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran kilogram dan mengukur ketinggian dalam meter. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula berikut: Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m)

11 Umur (Tahun) Kurang berat Normal Berisiko Berat Berlebihan Berat berlebihan 9<14.8 14.8 - 19.2 >19.2 - 21.8 >21.8 10<14.0 14.0 - 19.9 >19.9 - 22.9 >22.9 11<14.4 14.4 - 20.8 >20.8 - 24.0 >24.0 12<14.8 14.8 - 21.6 >21.6 - 25.2 >25.2 13<15.3 15.3 - 22.5 >22.5 - 26.2 >26.2 14<15.8 15.8 - 23.2 >23.2 - 27.2 >27.2 15<16.3 16.3 - 24.0 >24.0 - 28.0 >28.0 16<16.8 16.8 - 24.5 >24.5 - 28.8 >28.8 17<17.3 17.3 - 25.2 >25.2 - 29.6 >29.6 Norma Komposisi Berat Badan Murid Perempuan (Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000)

12 Naik Turun Bangku ( mengukur daya tahan kardiovaskular )

13 ( mengukur daya tahan dan kekuatan otot) Tekan Tubi Tekan tubi ubah suai untuk murid perempuan Tekan tubi untuk murid lelaki

14 Tekan Tubi ( mengukur daya tahan dan kekuatan otot)

15 Tekan Tubi ( mengukur daya tahan dan kekuatan otot)

16 Ringkuk Tubi Separa ( mengukur daya tahan & kekuatan otot ) SediaRingkukKedudukan Asal Kiraan Satu Ulangan Lakuan

17 Jangkauan Melunjur (mengukur kelenturan/fleksibiliti) SediaJangkauRehat

18 PERALATAN UJIAN SEGAK 1.Alat jangkauan melunjur 2.Bangku ketinggian 30.5 cm 3.Radio CD 4.Rakaman metronom 96 detik seminit dan 50 detik seminit 5.Span 6.Jam randik 7.Tilam senaman (jika permukaan lantai licin atau terlalu kasar) 1.Alat jangkauan melunjur 2.Bangku ketinggian 30.5 cm 3.Radio CD 4.Rakaman metronom 96 detik seminit dan 50 detik seminit 5.Span 6.Jam randik 7.Tilam senaman (jika permukaan lantai licin atau terlalu kasar)

19 NORMA SEGAK (10 tahun) LELAKI 10 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU79 ke bawah80-101 102-125126-148 149 ke atas TEKAN TUBI15 ke atas13-14 9-127-8 6 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA18 ke atas15-17 11-148-10 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR37 ke atas32-36 25-3119-24 18 ke bawah PEREMPUAN 10 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU84 ke bawah85-108109-133134-158159 ke atas TEKAN TUBI21 ke atas17-2013-169-128 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA18 ke atas15-1711-148-107 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR35 ke atas30-3424-2918-2317 ke bawah

20 LELAKI 11 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU78 ke bawah79-101102-124125-147148 ke atas TEKAN TUBI16 ke atas13-159-127-86 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA19 ke atas16-1812-158-117 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas32-3825-3118-2417 ke bawah PEREMPUAN 11 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU86 ke bawah111-87112-136137-161162 TEKAN TUBI21 ke atas17-2013-169-128 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA18 ke atas15-1711-148-107 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 36 ke atas31-3525-3019-2418 ke bawah NORMA SEGAK (11 tahun)

21 LELAKI 12 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU77 ke bawah78-100101-123124-146147 ke atas TEKAN TUBI18 ke atas15-1711-148-107 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA20 ke atas16-1912-158-117 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR39 ke atas32-3825-3119-2418 ke bawah PEREMPUAN 12 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU83 ke bawah84-107108-132133-156157 ke atas TEKAN TUBI21 ke atas18-2013-179-128 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA18 ke atas15-1711-148-107 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 38 ke atas32-3725-3120-2419 ke bawah NORMA SEGAK (12 tahun)

22 LELAKI 13 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU76 ke bawah77-9899-121122-143144 ke atas TEKAN TUBI25 ke atas21-2415-2011-1410 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA21 ke atas17-2013-169-128 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR42 ke atas34-4125-3316-2415 ke bawah PEREMPUAN 13 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU82 ke bawah83-106107-130131-154155 ke atas TEKAN TUBI22 ke atas18-2113-179-128 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA19 ke atas16-1811-158-107 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR39 ke atas33-3826-3220-2519 ke bawah NORMA SEGAK (13 tahun)

23 LELAKI 14 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU76 ke bawah98-7799-121122-143144 ke atas TEKAN TUBI27 ke atas22-2617-2112-1611 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA22 ke atas18-2113-179-128 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 44 ke atas35-4326-3417-2516 ke bawah PEREMPUAN 14 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU81 ke bawah82-104105-128129-152153 ke atas TEKAN TUBI22 ke atas19-2114-1810-139 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA19 ke atas16-1811-158-107 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas33-3827-3221-2620 ke bawah NORMA SEGAK (14 tahun)

24 LELAKI 15 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU75 ke bawah76-9798-120121-142143 ke atas TEKAN TUBI30 ke atas24-2918-2313-1712 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA23 ke atas19-2214-1810-139 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 46 ke atas37-4527-3617-2616 ke bawah PEREMPUAN 15 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU80 ke bawah81-104105-128129-151152 ke atas TEKAN TUBI23 ke atas19-2214-1810-139 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA19 ke atas16-1811-158-107 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 40 ke atas34-3927-3321-2620 ke bawah NORMA SEGAK (15 tahun)

25 LELAKI 16 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU74 ke bawah75-9697-119120-140141 ke atas TEKAN TUBI30 ke atas25-2919-2413-1812 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA23 ke atas19-2214-1810-139 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 47 ke atas37-4627-3617-2616 ke bawah PEREMPUAN 16 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU78 ke bawah79-100101-124125-146147 ke atas TEKAN TUBI23 ke atas19-2214-1810-139 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA19 ke atas16-1811-158-107 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 41 ke atas35-4028-3421-2720 ke bawah NORMA SEGAK (16 tahun)

26 LELAKI 17 TAHUN 54321 NAIK TURUN BANGKU70 ke bawah71-9192-112113-133134 ke atas TEKAN TUBI31 ke atas26-3019-2514-1813 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA23 ke atas19-2214-1810-139 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 48 ke atas38-4727-3717-2616 ke bawah PEREMPUAN 17 TAHUN ABCDE NAIK TURUN BANGKU75 ke bawah76-9798-120121-142143 ke atas TEKAN TUBI24 ke atas20-2315-1910-149 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA19 ke atas16-1812-158-117 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 41 ke atas35-4028-3422-2721 ke bawah NORMA SEGAK (17 tahun)

27 KEPUTUSAN KESELURUHAN Skala markah keseluruhan 4 ujian untuk menentukan tahap kecergasan bagi tujuan pemarkahan JUMLAH SKOR KESELURUHAN GREDPENCAPAIANPENYATAAN 18 - 20 MARKAHAEMAS/ 5 BINTANGSYABAS, ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI TAHAP KECERGASAN YANG CEMERLANG 15 - 17 MARKAHBPERAK/ 4 BINTANGTAHNIAH, ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI TAHAP KECERGASAN YANG BAIK 12 - 14 MARKAHCGANGSA/ 3 BINTANG ANDA TELAH MENCAPAI TAHAP KECERGASAN MEMUASKAN 8 - 11 MARKAH DKURANG CERGASANDA PERLU BERI PERHATIAN UNTUK MENINGKATKAN TAHAPKECERGASAN KESELURUHAN 4 HINGGA 7 MARKAH EPERLU TINGKATKAN KECERGASAN ANDA PERLU BERI PERHATIAN KEPADA ASPEK KECERGASAN UNTUK MENGELAKKAN RISIKO PENYAKIT HIPOKINETIK

28 UJI RINTIS Dilaksanakan pada 1 – 17 Ogos 2006. Melibatkan 84 buah sekolah rendah dan 100 buah sekolah menengah. Melibatkan murid dari Thn 4 hingga Tkn 5 Dilaksanakan pada 1 – 17 Ogos 2006. Melibatkan 84 buah sekolah rendah dan 100 buah sekolah menengah. Melibatkan murid dari Thn 4 hingga Tkn 5

29 KRONOLOGI SEGAK 2005 Kertas cadangan SEGAK 2006 Uji rintis SEGAK di 184 sekolah melibatkan 8416 murid sekolah harian 2007 Pembinaan norma SEGAK berdasarkan data 10609 murid. Uji rintis SEGAK pada 1390 murid sekolah harian. Uji rintis SEGAK pada 803 orang murid sekolah sukan Malaysia 2008 Pelaksanaan SEGAK di sekolah rendah dan menengah seluruh Malaysia


Download ppt "Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (untuk murid sekolah Malaysia)"

Similar presentations


Ads by Google