Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan

Similar presentations


Presentation on theme: "Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan"— Presentation transcript:

1 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
SeG K Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (untuk murid sekolah Malaysia)

2 Latar Belakang SeG K SEGAK diilhamkan oleh KPM pada tahun 2005.
PPK telah membina satu bateri ujian kecergasan fizikal berasaskan norma Malaysia untuk murid sekolah rendah dan menengah. Kertas cadangan SEGAK telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) Bil. 4/2006 dan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Ke-187. SeG K

3 Keputusan Mesyuarat JKP (bil. 4/2006)
SEGAK digunakan untuk murid Thn. 4 – Tkn. 5. Norma kecergasan fizikal murid diwujudkan. SEGAK dimaklumkan dalam mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP). Sijil SEGAK dikeluarkan oleh sekolah dan diiktiraf oleh LPM. PPK boleh memohon wang peruntukan ‘one-off’ untuk membeli dan membekalkan peralatan SEGAK ke sekolah.

4 Ujian Kecergasan Sedia Ada
Ujian Daya Ketahanan Asas (UDTA) usaha Bahagian Sekolah, KPM Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK) usaha Kementerian Belia & Sukan Ujian kecergasan binaan JPN Kebanyakan ujian kecergasan menggunakan norma dari AS

5 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
Dirujuk daripada President’s Challenge, Euro Fit. Dan YMCA Fitness Testing. Bateri ujian SEGAK adalah sama seperti ujian kecergasan Kementerian Kesihatan untuk orang dewasa. SeG K

6 Matlamat Murid sentiasa peka, berpengetahuan tentang kecergasan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum.

7 Objektif Mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal.
Menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal. Mengetahui tahap kecergasan kendiri. Merancang dan melakukan tindakan susulan. Mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf.

8 Komponen Kecergasan Komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu:
Komposisi badan Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan otot Kelenturan (fleksibiliti)

9 Item Bateri Ujian Indeks Jisim Badan Naik Turun Bangku Tekan Tubi
Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur

10 Indeks Jisim Badan Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran kilogram dan mengukur ketinggian dalam meter. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula berikut: Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m)

11 Berisiko Berat Berlebihan Berat berlebihan
Norma Komposisi Berat Badan Murid Perempuan (Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000) Umur (Tahun) Kurang berat Normal Berisiko Berat Berlebihan Berat berlebihan 9 <14.8 > >21.8 10 <14.0 > >22.9 11 <14.4 > >24.0 12 > >25.2 13 <15.3 > >26.2 14 <15.8 > >27.2 15 <16.3 > >28.0 16 <16.8 > >28.8 17 <17.3 > >29.6

12 Naik Turun Bangku (mengukur daya tahan kardiovaskular)

13 Tekan tubi untuk murid lelaki
(mengukur daya tahan dan kekuatan otot) Tekan tubi untuk murid lelaki Tekan tubi ubah suai untuk murid perempuan

14 Tekan Tubi (mengukur daya tahan dan kekuatan otot)

15 Tekan Tubi (mengukur daya tahan dan kekuatan otot)

16 Kiraan Satu Ulangan Lakuan
Ringkuk Tubi Separa (mengukur daya tahan & kekuatan otot) Sedia Ringkuk Kedudukan Asal Kiraan Satu Ulangan Lakuan

17 Jangkauan Melunjur (mengukur kelenturan/fleksibiliti) Sedia Jangkau
Rehat

18 PERALATAN UJIAN SEGAK Alat jangkauan melunjur
Bangku ketinggian 30.5 cm Radio CD Rakaman metronom 96 detik seminit dan 50 detik seminit Span Jam randik Tilam senaman (jika permukaan lantai licin atau terlalu kasar)

19 NORMA SEGAK (10 tahun) LELAKI 10 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU
79 ke bawah 80-101 149 ke atas TEKAN TUBI 15 ke atas 13-14 9-12 7-8 6 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 37 ke atas 32-36 25-31 19-24 18 ke bawah PEREMPUAN 10 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU 84 ke bawah 85-108 159 ke atas TEKAN TUBI 21 ke atas 17-20 13-16 9-12 8 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 35 ke atas 30-34 24-29 18-23 17 ke bawah

20 NORMA SEGAK (11 tahun) LELAKI 11 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU
78 ke bawah 79-101 148 ke atas TEKAN TUBI 16 ke atas 13-15 9-12 7-8 6 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 12-15 8-11 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 32-38 25-31 18-24 17 ke bawah PEREMPUAN 11 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU 86 ke bawah 111-87 162 TEKAN TUBI 21 ke atas 17-20 13-16 9-12 8 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 36 ke atas 31-35 25-30 19-24 18 ke bawah

21 NORMA SEGAK (12 tahun) LELAKI 12 TAHUN PEREMPUAN 12 TAHUN A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 77 ke bawah 78-100 147 ke atas TEKAN TUBI 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 20 ke atas 16-19 12-15 8-11 JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 32-38 25-31 19-24 18 ke bawah PEREMPUAN 12 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU 83 ke bawah 84-107 157 ke atas TEKAN TUBI 21 ke atas 18-20 13-17 9-12 8 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 18 ke atas 15-17 11-14 8-10 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 38 ke atas 32-37 25-31 20-24 19 ke bawah

22 NORMA SEGAK (13 tahun) LELAKI 13 TAHUN PEREMPUAN 13 TAHUN A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 76 ke bawah 77-98 99-121 144 ke atas TEKAN TUBI 25 ke atas 21-24 15-20 11-14 10 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 21 ke atas 17-20 13-16 9-12 8 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 42 ke atas 34-41 25-33 16-24 15 ke bawah PEREMPUAN 13 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU 82 ke bawah 83-106 155 ke atas TEKAN TUBI 22 ke atas 18-21 13-17 9-12 8 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 33-38 26-32 20-25 19 ke bawah

23 NORMA SEGAK (14 tahun) LELAKI 14 TAHUN PEREMPUAN 14 TAHUN A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 76 ke bawah 98-77 99-121 144 ke atas TEKAN TUBI 27 ke atas 22-26 17-21 12-16 11 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 22 ke atas 18-21 13-17 9-12 8 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 44 ke atas 35-43 26-34 17-25 16 ke bawah PEREMPUAN 14 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU 81 ke bawah 82-104 153 ke atas TEKAN TUBI 22 ke atas 19-21 14-18 10-13 9 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 39 ke atas 33-38 27-32 21-26 20 ke bawah

24 NORMA SEGAK (15 tahun) LELAKI 15 TAHUN PEREMPUAN 15 TAHUN A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 75 ke bawah 76-97 98-120 143 ke atas TEKAN TUBI 30 ke atas 24-29 18-23 13-17 12 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 46 ke atas 37-45 27-36 17-26 16 ke bawah PEREMPUAN 15 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU 80 ke bawah 81-104 152 ke atas TEKAN TUBI 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 40 ke atas 34-39 27-33 21-26 20 ke bawah

25 NORMA SEGAK (16 tahun) LELAKI 16 TAHUN PEREMPUAN 16 TAHUN A B C D E
NAIK TURUN BANGKU 74 ke bawah 75-96 97-119 141 ke atas TEKAN TUBI 30 ke atas 25-29 19-24 13-18 12 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 47 ke atas 37-46 27-36 17-26 16 ke bawah PEREMPUAN 16 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU 78 ke bawah 79-100 147 ke atas TEKAN TUBI 23 ke atas 19-22 14-18 10-13 9 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 11-15 8-10 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 41 ke atas 35-40 28-34 21-27 20 ke bawah

26 NORMA SEGAK (17 tahun) LELAKI 17 TAHUN PEREMPUAN 17 TAHUN 5 4 3 2 1
NAIK TURUN BANGKU 70 ke bawah 71-91 92-112 134 ke atas TEKAN TUBI 31 ke atas 26-30 19-25 14-18 13 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 23 ke atas 19-22 10-13 9 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 48 ke atas 38-47 27-37 17-26 16 ke bawah PEREMPUAN 17 TAHUN A B C D E NAIK TURUN BANGKU 75 ke bawah 76-97 98-120 143 ke atas TEKAN TUBI 24 ke atas 20-23 15-19 10-14 9 ke bawah RINGKUK TUBI SEPARA 19 ke atas 16-18 12-15 8-11 7 ke bawah JANGKAUAN MELUNJUR 41 ke atas 35-40 28-34 22-27 21 ke bawah

27 KEPUTUSAN KESELURUHAN Skala markah keseluruhan 4 ujian untuk menentukan tahap kecergasan bagi tujuan pemarkahan JUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED PENCAPAIAN PENYATAAN MARKAH A EMAS/ 5 BINTANG SYABAS, ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI TAHAP KECERGASAN YANG CEMERLANG MARKAH B PERAK/ 4 BINTANG TAHNIAH, ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI TAHAP KECERGASAN YANG BAIK MARKAH C GANGSA/ 3 BINTANG ANDA TELAH MENCAPAI TAHAP KECERGASAN MEMUASKAN 8 - 11 MARKAH D KURANG CERGAS ANDA PERLU BERI PERHATIAN UNTUK MENINGKATKAN TAHAPKECERGASAN KESELURUHAN 4 HINGGA 7 E PERLU TINGKATKAN KECERGASAN ANDA PERLU BERI PERHATIAN KEPADA ASPEK KECERGASAN UNTUK MENGELAKKAN RISIKO PENYAKIT HIPOKINETIK

28 UJI RINTIS Dilaksanakan pada 1 – 17 Ogos 2006.
Melibatkan 84 buah sekolah rendah dan 100 buah sekolah menengah. Melibatkan murid dari Thn 4 hingga Tkn 5

29 KRONOLOGI SEGAK 2005 Kertas cadangan SEGAK 2006 Uji rintis SEGAK di 184 sekolah melibatkan murid sekolah harian 2007 Pembinaan norma SEGAK berdasarkan data murid. Uji rintis SEGAK pada 1390 murid sekolah harian. Uji rintis SEGAK pada 803 orang murid sekolah sukan Malaysia 2008 Pelaksanaan SEGAK di sekolah rendah dan menengah seluruh Malaysia


Download ppt "Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan"

Similar presentations


Ads by Google