Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Wat pleit voor jou?. Wat pleit voor jou?Waar baseer jij je visies op?

Similar presentations


Presentation on theme: "Wat pleit voor jou?. Wat pleit voor jou?Waar baseer jij je visies op?"— Presentation transcript:

1 Wat pleit voor jou?

2 Wat pleit voor jou?Waar baseer jij je visies op?

3 Hoe betrouwbaar is dit?

4 Jezus: apostel en hogepriester van het geloof van de christenen

5 1 Jezus is de apostel van ons geloof

6 Jezus: apostel en hogepriester van het geloof van de christenen 1 Jezus is de apostel van ons geloof Apostel: boodschapper namens God bij volk

7 Jezus: apostel en hogepriester van het geloof van de christenen 1 Jezus is de apostel van ons geloof Apostel: boodschapper namens God bij volk Mozes

8 Jezus: apostel en hogepriester van het geloof van de christenen 1 Jezus is de apostel van ons geloof Apostel: boodschapper namens God bij volk Mozes Jezus

9 Jezus: apostel en hogepriester van het geloof van de christenen 1 Jezus is de apostel van ons geloof Apostel: boodschapper namens God bij volk Mozes Jezus 2 Jezus is de hogepriester van ons geloof

10 Jezus: apostel en hogepriester van het geloof van de christenen 1 Jezus is de apostel van ons geloof Apostel: boodschapper namens God bij volk Mozes Jezus 2 Jezus is de hogepriester van ons geloof Hogepriester: spreekt namens volk bij God

11 Jezus: apostel en hogepriester van het geloof van de christenen 1 Jezus is de apostel van ons geloof Apostel: boodschapper namens God bij volk Mozes Jezus is meer dan Mozes 2 Jezus is de hogepriester van ons geloof Hogepriester: spreekt namens volk bij God

12 Jezus: apostel en hogepriester van het geloof van de christenen 1 Jezus is de apostel van ons geloof Apostel: boodschapper namens God bij volk Mozes Jezus is meer dan Mozes: focus op Hem 2 Jezus is de hogepriester van ons geloof Hogepriester: spreekt namens volk bij God


Download ppt "Wat pleit voor jou?. Wat pleit voor jou?Waar baseer jij je visies op?"

Similar presentations


Ads by Google