Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tuesday, 31 March 2015 dinsdag 31 maart 2015 1234 God created heaven and earth This story, you surely heard But, God made a big mistake When He created.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tuesday, 31 March 2015 dinsdag 31 maart 2015 1234 God created heaven and earth This story, you surely heard But, God made a big mistake When He created."— Presentation transcript:

1

2 Tuesday, 31 March 2015 dinsdag 31 maart 2015

3 1234 God created heaven and earth This story, you surely heard But, God made a big mistake When He created that snake God schiep alles van waarde Hij schiep hemel en aarde Maar, God was toch verkeerd Toen hij die slang had gecreëerd Then He created Adam, I believe And He said: »You are the chief » And God gave Adam a fig leaf That’s what Adam ever received Toen schiep hij Adam, en helaas God zei: »Nu ben jij de baas » En God gaf Adam een vijgeblad Adam heeft nooit kleren gehad Adam felt lonely and sad Loneliness drove him mad He asked God for a mate And God showed him the snake Adam voelde zich verlaten Hij begon het leven te haten Hij zei : »God,iIk ben bang! » En God toonde hem de slang « Hallo my friend »;Adam said « I believe that we never met » The snake was a woman, I believe And since then,Adam is no longer chief Adam zei: »Hallo vriend, wees gegroet « Ik ben blij dat ik je nu ontmoet » De slang zei: »Adam, jij bange haas » « Vanaf nu ben ik de opperbaas » STOP CLICKCLICK CLICKCLICK KLIKKLIK KLIKKLIK Click in numeric order Klik in numerieke volgorde

4 STOP


Download ppt "Tuesday, 31 March 2015 dinsdag 31 maart 2015 1234 God created heaven and earth This story, you surely heard But, God made a big mistake When He created."

Similar presentations


Ads by Google