Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

حديث منخضه كموغكرن تغضوجواب برسام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله (ص) يقول : من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه.

Similar presentations


Presentation on theme: "حديث منخضه كموغكرن تغضوجواب برسام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله (ص) يقول : من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه."— Presentation transcript:

1 حديث منخضه كموغكرن تغضوجواب برسام

2 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله (ص) يقول : من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (رواه مسلم)

3 MAKSUD HADITH Dari Abu Said Al-Khudri r.a., katanya, aku dengar Rasulullah SAW bersabda : Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahkannya dengan tangan. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah mengubahkannya dengan lidahnya, dan jika dia tidak mampu maka hendaklah mengubahkannya den hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.Dari Abu Said Al-Khudri r.a., katanya, aku dengar Rasulullah SAW bersabda : Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahkannya dengan tangan. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah mengubahkannya dengan lidahnya, dan jika dia tidak mampu maka hendaklah mengubahkannya den hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. ( Hadith Riwayat Muslim )

4 PENGAJARAN HADITH Setiap orang Islam wajib mencegah kemungkaran.Setiap orang Islam wajib mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran dilakukan dengan tangan/kuasa, lisan/nasihat dan benci dengan hati.Mencegah kemungkaran dilakukan dengan tangan/kuasa, lisan/nasihat dan benci dengan hati. Mencegah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman.Mencegah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Perkara mungkar akan merosakkan umat Islam.Perkara mungkar akan merosakkan umat Islam.


Download ppt "حديث منخضه كموغكرن تغضوجواب برسام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله (ص) يقول : من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه."

Similar presentations


Ads by Google