Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NTNU/SAS, EIT Kvalitetsprosjekt Holdninger til formelle kvalitetssystemer i ulike bransjer. Presentasjon v/Einar Evju 16 januar 2002.

Similar presentations


Presentation on theme: "NTNU/SAS, EIT Kvalitetsprosjekt Holdninger til formelle kvalitetssystemer i ulike bransjer. Presentasjon v/Einar Evju 16 januar 2002."— Presentation transcript:

1 NTNU/SAS, EIT Kvalitetsprosjekt Holdninger til formelle kvalitetssystemer i ulike bransjer. Presentasjon v/Einar Evju 16 januar 2002

2 SAS Corporate Structure

3 SAS QUALITY SYSTEM, TQM

4 SAS QUALITY SYSTEM POSTER

5 SAS MAINTENANCE PROGRAM The main objectives for the SAS Maintenance program To ensure realisation of the inherent safety and reliability levels in the equipment To restore safety and reliability to their inherent levels when deterioration has occurred

6 To obtain the information necessary for design improvement of those items whose inherent reliability proves inadequate To accomplish these goals at a minimal total cost, including maintenance cost and cost of resulting failures. SAS MAINTENANCE PROGRAM

7 SAS MAINTENANCE PROGRAM PROCESS

8 SAS RELIABILITY FOLLOW UP SYSTEM

9 SCOPE OF WORK Med utgangspunkt i SAS Quality System Poster modell belyse: Hvordan kvalitetssystemet fungerer og etterleves ”top> { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/10/2967357/slides/slide_9.jpg", "name": "SCOPE OF WORK Med utgangspunkt i SAS Quality System Poster modell belyse: Hvordan kvalitetssystemet fungerer og etterleves top>

10 Relevante hypoteser rundt holdninger til kvalitetsarbeid, ref SAS Quality System. Hvilke kvalitetskrav er mest relevante for vår virksomhet Hvilke egne kvalitetsfaktorer gjelder i vår bransje Hvordan kan skrevne regler,rutiner og prosedyrer fremme kvalitet Hvem har vært med å lage, og hvem oppdaterer kvalitetssystemet i vår virksomhet

11 Hvordan kan rapportering av erfaringer (inkl. feilrapporter) bidra til forbedring og læring, og ikke til ”uthenging” og i verste fall til ”søksmål” Hvor effektive er våre beskrevne kvalitetsrutiner som et medium for overføring av kunnskap og erfaring. Hvordan blir kunnskapen om beskrevne rutiner benyttet. Relevante hypoteser rundt holdninger til kvalitetsarbeid, ref SAS Quality System.

12 Forventninger til resultat Belyse i hvilken grad kvalitetssystemet fungerer og etterleves i organisasjonen innenfor rammen av ”scope of work” En sammenligning av vårt kvalitetssystem sett i forhold til annen industri Erfaringsutveksling med NTNU personell, samt øvrige industrideltagere som kan være med til å bidra til ytterligere forbedringer av kvalitetsarbeidet


Download ppt "NTNU/SAS, EIT Kvalitetsprosjekt Holdninger til formelle kvalitetssystemer i ulike bransjer. Presentasjon v/Einar Evju 16 januar 2002."

Similar presentations


Ads by Google