Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Chapter 1: The History and Scope of Microbiology

Similar presentations


Presentation on theme: "Chapter 1: The History and Scope of Microbiology"— Presentation transcript:

1 Chapter 1: The History and Scope of Microbiology

2 Mikrobiologia Kaikki pieniet organismit: noin <0.01 mm Mikrobit
bakteerit hiivat ja homeet levät virukset protozoat (paramecium, amoeba) Miksi mikrobit ovat meille tärkeit?

3 Koko Punasolu 7 mm E. coli 1,3 x 4 mm Rickettsia 0,5 mm
Influenssa virus 0,085 mm Tupakkamosaiiki virus 0,015 x 0,3 mm

4 Filogeneettinen ’puu’

5 Mitä mikrobit tekevät:
Sairaudet Jäteveden puhdistus, kompostointi Ruoka: leipä, juusto, jogurtti, olut, viini,…. Muut: tupakka, kahvia, musta teettä,...... Antibiotit Entsyymit Bioteknologia: insuliini, kasvuhormoni,….

6 Missä mikrobeja on? Joka paikassa on kaikkia mahdollisia bakteereja, mutta ympäristö määrää mitkä kasvavat (Beijerinck) Elämä ilman mikrobeja on mahdotonta (Pasteur)

7 Kuinka monta? Hampaan päällä olevassa plakissa on enemmän pikkueläimiä kuin kuningas-kunnassa ihmisiä (Antonie van Leeuwenhoek) Ihminen: bakteeria ihmissolua

8 Ulostenäyte

9

10 Historia Zaccharias Jansen keksi mikroskoopin (ja kaukoputki)
Antonie van Leeuwenhoek näki mikrobeja

11 Antonie van Leeuwenhoekin mikroskooppi

12 Alkusyntyteoria (generatio spontanea)
Spallanzani: lihaliemi Appert: vihanekset Weck: hedelmät Schulze: sterilisoi ilmaa rikkihapolla Schwann: sterilisoi ilmaa kuumentamalla Schröder ja Dusch: pumpuli

13 Louis Pasteur

14 John Tyndall Tyndallin kammio

15 Edward Jenner: rokotus (1798)
Isoroko Lehmäroko

16

17 Ignaz Semmelweis: desinfioi (1847-1850)
kloorikalkki

18 Mayo Clin Proc. 2004 Jan;79(1):109-16. Related Articles, Links
Hand hygiene: a frequently missed lifesaving opportunity during patient care. Trampuz A, Widmer AF. Division of Infectious Diseases and Internal Medicine, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minn 55905, USA. Health care-associated infections constitute one of the greatest challenges of modern medicine. Despite compelling evidence that proper hand washing can reduce the transmission of pathogens to patients and the spread of antimicrobial resistance, the adherence of health care workers to recommended hand-hygiene practices has remained unacceptably low. One of the key elements in improving hand-hygiene practice is the use of an alcohol-based hand rub instead of washing with soap and water. An alcohol-based hand rub requires less time, is microbiologically more effective, and is less irritating to skin than traditional hand washing with soap and water. Therefore, alcohol-based hand rubs should replace hand washing as the standard for hand hygiene in health care settings in all situations in which the hands are not visibly soiled. It is also important to change gloves between each patient contact and to use hand-hygiene procedures after glove removal. Reducing health care-associated infections requires that health care workers take responsibility for ensuring that hand hygiene becomes an everyday part of patient care.

19 If hand washing was a new medicine today, everybody would use it.

20 John Snow: Kolera epidemiologia (1849)

21 joka viiva on yksi ihminen kuolut kolerassa

22

23 Joseph Lister: desinfioi (1867)
Fenoli

24 Robert Koch Pernarutto (Bacillus anthracis) Agaragar (Fannie Hesse)
Petrimaljat (Richard Petri)

25 Kochin postulatit

26 Kochin postulatit Mikrobi pitää löytyä kaikista sairastuneista yksilöistä Mikrobi on taudin kantajasta eristettävä ja siitä valmistettava puhdasviljelma laboratoriossa Laboratoriossa viljellyillä mikrobeilla pitää olla tautia aiheuttava vaikutus, kun niilä infektoidaan terve yksilö Tästä, kokeellisesti sairaaksi tehdystä yksilöstä, pitää uudelleen voida eristää sama mikrobilaji kuin alkuperäisestä taudinkantajasta

27 Virukset Dimitri Iwanowski (1892) Martinus Beijerinck (1899) Bakteerit
Posliini filteri Bakteerit Virukset Myrkyt

28 Immunologia Jenner: rokotus (1798)
Louis Pasteur: pernarutto rokotus (1881) Elie Metchnikoff: phagosytoosi (1884) Louis Pasteur: vesikauhu (Rabies, 1885)

29 AVAINSANAT Prokariootit Eukariootit Mikrobit Alkusyntyteoria
Kochin postulatit


Download ppt "Chapter 1: The History and Scope of Microbiology"

Similar presentations


Ads by Google