Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TIDPLAN – DAG SYSTEMFÖRVALTARTRÄFF 08:00 - 09:45Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll... (Oskarshamn och Östersund) 09:45 - 10:15Fika 10:15 - 10:45Kvalitetssäkring.

Similar presentations


Presentation on theme: "TIDPLAN – DAG SYSTEMFÖRVALTARTRÄFF 08:00 - 09:45Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll... (Oskarshamn och Östersund) 09:45 - 10:15Fika 10:15 - 10:45Kvalitetssäkring."— Presentation transcript:

1 TIDPLAN – DAG SYSTEMFÖRVALTARTRÄFF 08:00 - 09:45Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll... (Oskarshamn och Östersund) 09:45 - 10:15Fika 10:15 - 10:45Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll... (Täby) 10:45 - 10:55Bensträckare 10:55 - 12:15Mot spatial objekt och Topobase 200X (Ängelholm och Hässleholm) 12:15 - 13:15Lunch 13:15 - 14:30Topobase 200X (Vallentuna och Hässleholm) 14:30 - 15:00Fika 15:00 - 16:00Frågestund med Tekis och GeoSol

2 Oracle Spatial Topobase 2

3 Agenda Oracle´s dokumentation Oracle Database i korthet - Generellt - Oracle Locator / Spatial - Entiteter / datatyper / systemtabeller Oracle Spatial Topobase 2 - Relations- / objektorienterad databas - Topobase Administrator - Tekis SDO-funktioner Demo / Exempel / Tipps

4 » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo Oracle´s dokumentation http://www.oracle.com SQL Reference Oracle Spatial - User’s Guide and Reference Database Error Messages (PL/SQL - User’s Guide and Reference )

5 Oracle Database » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo Versioner Oracle Database Express Edition (Oracle Database Personal Edition) Oracle Database Standard Edition One Oracle Database Standard Edition Oracle Database Enterprise Edition - tillägg Locator / Spatial

6 Oracle Database » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo Entiteter Tabell (table) Vy (view) Materialiserad vy (mview) Trigger Index Procedurer Sekvenser (sequences) …

7 Oracle Database » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo Datatyper NUMBER CHAR / VARCHAR2 DATE CLOB … MDSYS.SDO_GEOMETRY

8 Oracle Database » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo System- och metadatatabeller (data dictionary) xxx = [USER], [ALL] eller [DBA] xxx_TABLES xxx_TAB_COLUMNS xxx_VIEWS xxx_TRIGGERS xxx_INDEXES xxx_SEQUENCES xxx_MVIEWS … xxx_SDO_GEOM_METADATA xxx_SDO_INDEX_INFO xxx_SDO_INDEX_METADATA CS_SRS

9 Oracle Spatial » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo Objektorienterat Ägare (schema):MDSYS (TBSYS) Objekt:SDO_GEOMETRY Med Oracle´s punktnotation: MDSYS.SDO_GEOMETRY:

10 Oracle Spatial » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo SDO_GEOMETRY >> Oracle Spatial Users Guide And Reference

11 Oracle Spatial » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo Arbetsprocess Tabell Kolumn med datatyp MDSYS.SDO_GEOMETRY Registrera i USER_SDO_GEOM_METADATA Skapa spatiala objekt Validering Spatiala index

12 Topobase 2 » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo Relations- / objektorienterad databas >> TBSYS >> Topobase Administrator >> Tekis Skript >> TBMetadata >>

13 SDO-funktioner » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo Validering Övriga

14 Demo / Exempel / Tipps » Oracle´s dokumentation » Oracle Database » Oracle Spatial » Topobase 2 » SDO-funktioner » Demo

15 Tack för mig! Christian Andersson christian.andersson@engelholm.se 0431 - 87102 Tack för er uppmärksamhet


Download ppt "TIDPLAN – DAG SYSTEMFÖRVALTARTRÄFF 08:00 - 09:45Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll... (Oskarshamn och Östersund) 09:45 - 10:15Fika 10:15 - 10:45Kvalitetssäkring."

Similar presentations


Ads by Google