Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rapport til excel Klik på navigation element Startside, Debitorer.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rapport til excel Klik på navigation element Startside, Debitorer."— Presentation transcript:

1 Rapport til excel Klik på navigation element Startside, Debitorer

2 Rapport til excel

3 Klik på knappen Kontoudtog på kommandobåndet

4 Rapport til excel Klik på listeknappen for Startdato

5 Rapport til excel Klik på denne dag for at vælge datoen 1. januar 2014

6 Rapport til excel Klik på listeknappen for Slutdato

7 Rapport til excel Klik på denne dag for at vælge datoen 31. januar 2014

8 Rapport til excel Klik på menu knappen Udskriv...

9 Rapport til excel Klik på menuelementet Microsoft Excel

10 Rapport til excel Klik på knappen Åbn

11 Rapport til excel Klik på knappen Luk

12 Rapport til excel Klik på navigation element Startside, Rollecenter


Download ppt "Rapport til excel Klik på navigation element Startside, Debitorer."

Similar presentations


Ads by Google