Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Вузівські бібліотеки Республіки Польща – досвід роботи з новими технологіями 2009 © Ірина Журавльова, директор ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, координатор.

Similar presentations


Presentation on theme: "Вузівські бібліотеки Республіки Польща – досвід роботи з новими технологіями 2009 © Ірина Журавльова, директор ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, координатор."— Presentation transcript:

1 Вузівські бібліотеки Республіки Польща – досвід роботи з новими технологіями 2009 © Ірина Журавльова, директор ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, координатор ELibUKR у Харківському університеті

2 A.B.E. marketing

3 Фірма A.B.E. Marketing заснована в 1990 році і є найбільшим польським імпортером і дистриб’ютором іншомовної наукової літератури. Досконале обслуговування нашим клієнтам гарантують прямі контакти з провідними видавництвами, сучасне комп’ютерне обладнання наших представництв, доступ до баз даних та високопрофесійний персонал. Зараз фірма співпрацює з понад 3000 видавництвами світу.

4 Представництво в Україні

5

6 Делегація бібліотекарів з Украіни

7 Бібліотека Варшавської політехніки http://www.bg.pw.edu.pl

8

9 45 тисяч документів у вільному доступі Бібліотека публічна, відкрита для всіх бажаючих

10 Politechnika Warszawska 5 000 pracowników –w tym 2.500 pracowników naukowo- badawczych 30 000 studentów studiów: –dziennych, wieczorowych, zaocznych, podyplomowych –System boloński (I - licencjat, II – studia magisterskie, III – studia doktoranckie) 17 wydziałów

11 Budżet BG PW Budżet łącznie 11.462.000 zł (3.820.700 dolarów) nakłady na zbiory wyniosły 4 307 278 zł (37,5% budżetu) W tym na: książki drukowane i zbiory specjalne 679 674 zł drukowane czasopisma zagraniczne 578 644 zł zakup licencji i dostęp do baz danych 2 959 511 zł w tym książki elektroniczne 222 033 zł

12 Udostępnianie zbiorów elektronicznych Nieograniczony dostęp z terenu PW Nieograniczony dostęp po zalogowaniu się z komputerów domowych (aktywna karta biblioteczna) ___________________________________ Tworzenie repozytorium (archiwum) elektronicznej wersji publikacji –Open Access – wolny dostęp do tekstów dla wszystkich zainteresowanych

13

14 Ректор виділяє на закупівлю БД стільки коштів, скільки необхідно для навчального і наукового процесів, щорічно проводиться аналіз використання БД. На закупівлю БД сума щорічно зростає на 500 тис. злотих Якщо є електронна версія - друкована не купується

15 Стара будівля бібліотеки Варшавського університету Wybudowany w 1895 roku docelowo dla 700 tys. wol.

16 У 1993 році було оголошено конкурс на будивництво нового приміщення бібліотеки за умови створення зони вільного доступу до частини книг. У грудні 1999 року відбулося відкриття бібліотеки. Вхід до головного корпусу прикрашає велика розкрита книга з підписом латиною «Звідси все»

17 Бібліотека Варшавського університету

18 На фасаді будівлі розміщені 8 мідних таблиць з цитатами, що стосуються знань пам’яті писемності, на 2-х таблицях знаходятся нотні і фізико- математичні записи Верх сходів прикрашають чотири монументальні колони з фігурами видатних польських філософів Львівсько-Варшавської школи.

19

20 Szymanowski i sanskryt

21 Бібліотека Варшавського університету 310 комп’ютерів, у тому числі 109 для користувачів Бібліотека надає послуги для 59 тисяч студентів і 5000 наукових працівників Вона також є публічною бібліотекою Вартість читацького квитка 9 злотих Безкоштовні одноразові (на один день) квитки видаються один раз на півроку

22 Книги, що видані до 1950 року додому не видаються Книги у вільному доступі розставлені відповідно з класифікацією Бібліотеки Конгресу у восьми секторах Читачі самостійно користуються ксероксами Термін доступу до Інтернету - 30 хв., може бути продовжено за згодою з працівниками бібліотеки Для наукових працівників обладнані спеціальні кабіни з виходом до Інтернету Працівники і студенти можуть користуватися БД через домашній комп’ютер

23 Деякі фінансові показники Budżet biblioteki jako % budżetu uniwersytetu: 4,14% w tym: –Płace z pochodnymi: 50,52% –Zbiory ogółem: 23,55%, w tym: E-źródła: 10,15% –Sprzęt komp. i oprogramowanie: 2,9% Wydatki na zakup książek /1 użytk.: 11,61 PLN Wydatki na zakup e-źródeł /1 użytk.: 19,55 PLN

24 Powstała w 1817 jako biblioteka publiczna przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim Zbiory uniwersalne –Zbiory drukowane współczesne -Wolny Dostęp –Zbiory specjalne i XIX wiek –E-zbiory 3,5 tys. czytelników dziennie 1,2 mln wol. –ruch książki w ciągu roku

25 Lata 90. - katalogi biblioteczne on-line Po 2000 r. – NUKAT: Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny bibliotek naukowych i akademickich Po 2005 r. – biblioteki cyfrowe Następny krok: pełnotekstowe repozytoria bieżących prac naukowych

26 NUKAT katalogi 80 bibliotek naukowych i akademickich, w tym wszystkie uniwersyteckie 1 mln opisów bibliograficznych

27

28

29 Główny hol katalogowo- informacyjny

30 Каталоги

31

32 Місця для читачів серед книг

33

34

35 Poziom 0: zamknięty magazyn zwarty

36 Головний читальний зал

37 Прозора стеля – денне світло

38

39

40

41

42 Фасад, дах заповнює сад- один з найбільших садів на даху в Європі. Доступ у сади необмежений.

43 Познань. Бібліотека Університету ім. Адама Міцкевича

44 Сьогодні Познаньський університет ім. Адама Міцкевича – один з найкрупніших академічних центрів у Польщі. Університет є державним вищим навчальним закладом. Навчаються 35 тисяч студентів. Бібліотека університету – одна з найкращих у країні, зберігається понад 4 мл. томів.

45 http://www.amu.edu.pl

46 Запитай бібліотекаря

47

48

49

50 Зал для занять зі студентами

51 Познаньська політехніка

52 Абонемент навчальної літератури

53 http://www.buw.uw.edu.pl/ Університет: Усього: біля 60 000 чоловік. З них: денна форма навчання - 28.000 чоловік вічірня форма навчання - 10.000 чоловік заочна форма навчання- 14.000 чоловік післядипломна освіта - 4.500 чоловік аспірантура - 2000 чоловік Кількість підрозділів факультети - 18 Кількість працівників Усього: 5.483 чоловік. викладачів - 2.700 у т.ч. - 815 професорів

54 Книга та комп’ютер поруч

55 Використані матеріали з презентацій директорів: Jolanta Stepniak “Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej” http://www.bg.pw.edu.pl http://www.bg.pw.edu.pl Ewa Kobierska-Maciuszko “ Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jako przestrzeń informacyjna i społeczna” http://www.buw.uw.edu.pl http://www.buw.uw.edu.pl

56 Дякую!


Download ppt "Вузівські бібліотеки Республіки Польща – досвід роботи з новими технологіями 2009 © Ірина Журавльова, директор ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, координатор."

Similar presentations


Ads by Google