Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ACARA MIDODARENI SURAKARTA NGAYOGYAKARTA

Similar presentations


Presentation on theme: "ACARA MIDODARENI SURAKARTA NGAYOGYAKARTA"— Presentation transcript:

1 ACARA MIDODARENI SURAKARTA NGAYOGYAKARTA
Calon penganten kakung saha pangombyong rawuh Taksih jumeneng kalanjengaken PASRAH-TAMPI Ngaturaken pisang sanggan saha upakarti sanesipun Calon pengantin saha pangombyong lenggah Pambagyahaja Nyamikan saha unjukan Tantingan Calon penganten kakung saha pangombyong rawuh lajeng lenggah Pambuka Pambagyaharja Nyamikan saha unjukan Pasrah-tampi Tantingan Calon penganten ngunjuk tirta wening

2 SURAKARTA NGAYOGYAKARTA Tebus kembar mayang Pengantin kaunjukkan tirta wening Amanah Catur Wedha Tilik nitik Dhahar kembul Busana kancing gelung Angsul-angsul Panutup 7. Amanah Catur Laksitatama 8. Tilik nitik 9. Dhahar kembul 10. Busana kancing gelung 11. Angsul-angsul 12. Panutup

3 TUGAS KANGGE PRAKTEK DAMEL KLOMPOK SIMULASI. SABEN KLOMPOK WONTEN INGKANG DADOS: PRANATACARA PAMBAGYAHARJA PASRAH TAMPI KYAI SARAYAJATI KYAI WASITAJATI


Download ppt "ACARA MIDODARENI SURAKARTA NGAYOGYAKARTA"

Similar presentations


Ads by Google