Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PANGGIH GAGRAK SURAKARTA (Pakem) 1.Rawuhipun PP lenggah ing sasana rinengga (Ktw Puspawarna, Sekarteja) 2.Rawuhipun PK tumuju tarub (Lcr. Kebo Giro). Mandheg.

Similar presentations


Presentation on theme: "PANGGIH GAGRAK SURAKARTA (Pakem) 1.Rawuhipun PP lenggah ing sasana rinengga (Ktw Puspawarna, Sekarteja) 2.Rawuhipun PK tumuju tarub (Lcr. Kebo Giro). Mandheg."— Presentation transcript:

1 PANGGIH GAGRAK SURAKARTA (Pakem) 1.Rawuhipun PP lenggah ing sasana rinengga (Ktw Puspawarna, Sekarteja) 2.Rawuhipun PK tumuju tarub (Lcr. Kebo Giro). Mandheg wonten ngandhap tarub. 3.Srah-panampi* 4.Tebus PP (ngaturaken pisang sanggan) (tembang). 5. Panggih (Kodhok Ngorek)

2 6. Kembar mayang (liru) 7. Balangan gantal 8. Midag antiga 9. Ranupada 10. Sindur binayang dening ibunipun, bapak nuntun. 11. Kirab (Ktw Larasmaya) 12. Bobot timbang 13. Wisudha pengantin (tanem jero). 14. Bubak kawah (mantu sepisan).

3 15. Kacar-kucur 16. Dhahar klimah 17. Ngunjuk wening 18. Mapag besan (Ldr wilujeng/Mugi rahayu) 19. Sungkeman 20. Tumplak punjen (unjukan + nyamikan) 21. Kirab 1 (Kanarendran) (alus) (hiburan) 22. Kirab 2 (Kasatriyan) (gecul) Kirab 1 & 2 wonten nalika pahargyan lelenggahan.

4 PANGGIH Praktis 1.PISANG SANGGAN 2.KEMBAR MAYANG 3.BALANGAN GANTAL 4.WIJI DADI 5.RANU PADA 6.SINDUR BINAYANG 7.KIRAB 8.WISUDHA PENGANTIN 9.BUBAK KAWAH


Download ppt "PANGGIH GAGRAK SURAKARTA (Pakem) 1.Rawuhipun PP lenggah ing sasana rinengga (Ktw Puspawarna, Sekarteja) 2.Rawuhipun PK tumuju tarub (Lcr. Kebo Giro). Mandheg."

Similar presentations


Ads by Google