Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bio-Intro Lisbeth N. Fink Adjunkt, Nutritional Immunology Group CBS, DTU 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bio-Intro Lisbeth N. Fink Adjunkt, Nutritional Immunology Group CBS, DTU 1."— Presentation transcript:

1 Bio-Intro Lisbeth N. Fink Adjunkt, Nutritional Immunology Group CBS, DTU 1

2 DNA 2

3 Eukaryot >< Prokaryot celle Ingen introns 3

4 DNA sequences = summary of information 5’ AGCC 3’ 3’ TCGG 5’ 5’ ATGGCCAGGTAA 3’ DNA backbone: http://en.wikipedia.org/wiki/DNA (Deoxy)ribose: http://en.wikipedia.org/ Ribose 1 23 4 5 Deoxyribose 1 23 4 5 5’ 3’ 5’ 3’ 4

5 Transkription - afskrivning 5

6 mRNA-processering 6

7 Transkription og translation 7

8 Translation - oversættelse 8

9 Protein-ladninger 9

10 Mutationer 10

11 Signalering 11

12 IL-10-signalering Cytokiner er proteiner der produceres af (bl.a.) immunceller og virker på (bl.a.) immunceller (leukocytter/hvide blodlegemer) IL-10 er et cytokin, der nedregulerer immunrespons, startet af f.eks. en bakterie 12

13 13


Download ppt "Bio-Intro Lisbeth N. Fink Adjunkt, Nutritional Immunology Group CBS, DTU 1."

Similar presentations


Ads by Google