Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PEOPLE CRADLE Joining Minds for a Positive Footprint.

Similar presentations


Presentation on theme: "PEOPLE CRADLE Joining Minds for a Positive Footprint."— Presentation transcript:

1 PEOPLE CRADLE Joining Minds for a Positive Footprint

2

3 OUR MISSION Professional Playground for a Positive Future We join the minds and brain power of Cradle-inspired people to strengthen the professional Cradle capacity in Denmark.

4

5 September 2008

6 Januar 2009Februar 2009September 2008 8 people

7 January 2009February 2009September 2008 SAMAREJDE PÅ PROJEKTER? LAVE MATERIALE- DATABASER? UDBREDE C2C? DISKUTERE BOGEN?

8 January 2009February 2009September 2008 NOT ABOUT GREEN. ABOUT GOOD!!

9 January 2009 May 2009 September 2008 A PROFESSIONAL COMMUNITY! CRADLEFRIENDS! CRADLECONTACTS! CRADLEFEVER!

10

11 8 60100 300400 500 JUNI2009OKTOER 2009APRIL 2010

12 TANKEFUSIONER NYHEDSBREVE LINKE FOLK ARBEJDSGRUPPER OG TÆNKETANKE WEB COMMUNITY 8 60100 300400 500 JUNE2009APRIL 2010

13 CRADLEPEOPLE NEWSLETTER CRADLEPEOPLE PERSONLIGE MEDLEMSSKABER CRADLEPEOPLE FIRMAMEDLEMSSKABER CRADLEPEOPLE PÅ NING 408 66 14 226 NÅR >500 PEOPLE

14 CRADLEPEOPLE NEWSLETTER CRADLEPEOPLE PERSONER CRADLEPEOPLE FIRMAER CRADLEPEOPLE PÅ NING CRADLEPEOPLE JYLLAND 408 66 14 226

15

16 JUNEOCTOBERAPRIL THOUGHTS FUSION IDEAS AT WORK CLIMATE FORUM DEC 16, 2009 SPECIAL GUEST: BRAUNGART 25 35 60400 50

17 THOUGHTSFUSION 1.0

18

19 THOUGHTSFUSION 2.0

20

21 THOUGHTSFUSION 3.0

22

23 THOUGHTSFUSION 4.0

24

25 226 CRADLEPEOPLE PARTICIPATING ON NING

26 CRADLE MIN HVERDAG TÆNKETANK POLITISK AGENDA CP JYLLAND ARBEJDSGRUPPER TANKEFUSIONER MATERIALER

27 FORENING MEDLEMS- SKABER ANSÆTTE DAGLIG LEDER CP JYLLAND Væsentligste beslutninger i første år MISSION

28 Let’s plan a study trip I wanna learn more about… Who can you link me up with? We’ll plan the next event! Check this project out! I’ll put up a website! I’ll work for you! Who can I meet up with in Jylland? Wanna start a think- tank? I need a landscape architect for this project!! Who knows about textiles? How can we affect the national agenda? I’ll fundraise for it! PEOPLE CRADLE

29 CRADLEPEOPLE ER EN RAMME DET ER VORES. BRUG DEN. INITIATIVET ER DIT!

30 CRADLEPEOPLE SOMMERBAR + CRADLEDATING STUDIETUR FRANKFURT IDEAS AT WORK WITH WORLD FRIENDS CP JYLLAND Det kommende år TANKEFUSION OKTOBER: CRADLEPEOPLE BUSINESS MEDLEMS- INITIATIVER?

31 HIGHLY MOTIVATED FIRST MOVERS HIGH LEVEL OF PARTICIPATION FROM DIFFERENT PERSPECTIVES SHARING KNOWLEDGE SPREADING THE WORD HUNTING NEW IDEAS …. AND WE CAN CROWDSOURCE AND CRADLE YOUR BUSINESS FROM A WEALTH OF APPROACHES AT THE SAME TIME!

32 PEOPLE CRADLE A STORY OF STRENGTHENING THE CRADLE CAPACITY OF DANISH COMPANIES

33 WWW.CRADLEPEOPLE.DK HELLO@CRADLEPEOPLE.DK CRADLEPEOPLE.NING.COM


Download ppt "PEOPLE CRADLE Joining Minds for a Positive Footprint."

Similar presentations


Ads by Google