Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Michael Bohlin Produktmarknadschef - Windows Microsoft.

Similar presentations


Presentation on theme: "Michael Bohlin Produktmarknadschef - Windows Microsoft."— Presentation transcript:

1

2

3 Michael Bohlin Produktmarknadschef - Windows Microsoft

4 GrönIT Verktygen blir fler och mobila Kostnader Compliance Regelverk Vad händer om… Användarna vill ha flexibilitet IT behöver behålla kontrollen

5 Hårdvara OS Data, Användar- inställningar Applikationer

6

7

8

9 Mobile Office Task Contract / Offshore Anywhere on non– company PC

10 Kontakta er partner / Microsoft representant för mer information angående Optimized Desktop Utnyttja era förmåner som volymlicenskund! - Desktop Deployment Planning Services (DDPS) Starta en Optimized Desktop Pilot i din organisation och upplev skillnaden Kom till mötesplatsen!

11 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

12 Nyhet


Download ppt "Michael Bohlin Produktmarknadschef - Windows Microsoft."

Similar presentations


Ads by Google