Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Gram + Clostridium & verwante bacteriën Actinomyceten.

Similar presentations


Presentation on theme: "Gram + Clostridium & verwante bacteriën Actinomyceten."— Presentation transcript:

1 Gram + Clostridium & verwante bacteriën Actinomyceten

2 Gram + coccen Genus Staphylococcus Morfologie

3 Staphylococcus Cultuur: +++

4 Staphylococcus Cultuur: +++ Indeling coagulase en/of DNase +

5 Coagulase en/of Dnase +
S. aureus S. intermedius S. hyicus

6 Coagulase-Dnase + stafylokokken: klinische betekenis
Huidinfecties: pyodermie

7

8

9

10 Coagulase-Dnase + stafylokokken: klinische betekenis
Huidinfecties: pyodermie Wondinfecties

11 Botryomycosis

12 Coagulase-Dnase + stafylokokken: klinische betekenis
Huidinfecties: pyodermie Wondinfecties Otitis hond S. intermedius

13 Coagulase-Dnase + stafylokokken: klinische betekenis
Mastitis herkauwers (S. aureus)

14 Coagulase-Dnase + stafylokokken: klinische betekenis
Mastitis herkauwers (S. aureus) Pluimvee: "bumble foot", artritis, synovitis (S. aureus)

15 Coagulase-Dnase + stafylokokken: klinische betekenis
Konijn: abcessen, conjunctivitis, pyaemie

16 Gram + coccen Genus Streptococcus Morfologie

17 Kiem-gastheer interacties
Obligaat symbiotisch Facultatief pathogeen

18 S. gallolyticus

19 S. suis

20 Kiem-gastheer interacties
Obligaat symbiotisch Facultatief pathogeen uitz. S. agalactiae S. equi subsp. equi

21 S. equi subsp. equi infections (droes)
Faryngitis, rhinitis Lymphadenitis bloed

22 Gram + niet sporenvormende bacillen
Listeria monocytogenes

23 Erysipelothrix rhusiopathiae
Vlekziekte: septicemie Varken Kalkoen Schaap, rund Dolfijn

24

25

26 Varken: Acute, subacute vlekziekte
temperatuur ++++ gewrichten: non purulente artritis bloedvatwand aangetast

27

28 chronische vlekziekte
type 3 allergie

29

30 Zoönotisch aspect

31

32 Gram + sporenvormende bacillen
Bacillus Clostridium aëroob of fac. anaëroob anaëroob

33 Bacillus anthracis  miltvuur
Morfologie Gram + Kapsel Spores

34 In vivo

35 In vitro

36

37

38 Kiem-gastheer interacties
Obligaat pathogeen Resistent Miltvuur  alle zoogdieren

39 Anthrax All mammalian species Susceptibility ~
Cattle, sheep, goats, ruminants: ++++ Horses: +++ Humans: ++ Pigs, carnivores: +

40 B. anthracis Exotoxines Permeabiliteit bloedvaten Bloedstolling

41 Miltvuur Paard, herkauwers
Acute sterfte Bloeduitvloei

42

43 Varken, hond, kat Keelmiltvuur oedeem zwarte abcessen Darmmiltvuur

44 Miltvuur: zoönose

45 Miltvuur bij de mens Cutane vorm Intestinale vorm Respiratoire vorm

46 cutaneous lesion: necrotic ulcer

47 Bacillus cereus

48 B. cereus, pathogene betekenis
Voedsel – infectie Voedsel – intoxicatie

49 Voedselinfectie Voedsel + B. cereus
SS: productie van thermolabiel toxine

50 Voedsel intoxicatie B. cereus xxxx 10- 48°C (28-35°C) Thermostabiel
toxine

51 Voedselintoxicatie Incubatieperiode 1-5u
Braken – maagkrampen + diarree

52 Clostridium Anaëroob Exotoxigeen

53 C. piliforme Obligaat intracellulair Ziekte van Tyzzer

54 Ziekte van Tyzzer hepatitis enteritis


Download ppt "Gram + Clostridium & verwante bacteriën Actinomyceten."

Similar presentations


Ads by Google