Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Årsrapport inkontinens 2013. Inkontinenskirurgi 2013 - 3267 op i Gynop + GKR – 6 % recidiv TVT 55 %TOT 24 % TVT-O 19 % Minislyngor < 2 %Periuretrala injektioner.

Similar presentations


Presentation on theme: "Årsrapport inkontinens 2013. Inkontinenskirurgi 2013 - 3267 op i Gynop + GKR – 6 % recidiv TVT 55 %TOT 24 % TVT-O 19 % Minislyngor < 2 %Periuretrala injektioner."— Presentation transcript:

1 Årsrapport inkontinens 2013

2 Inkontinenskirurgi 2013 - 3267 op i Gynop + GKR – 6 % recidiv TVT 55 %TOT 24 % TVT-O 19 % Minislyngor < 2 %Periuretrala injektioner 1 %

3 Inkontinenskirurgi 2013 Möjligt att registrera Botox – behandling vid ideopatisk överaktiv blåsa 3 st behandlingar

4 Standardpatient inkontinens 80 % ASA 1 eller ASA 2 BMI < 35 Endast inkontinenskirurgi ( ej komb prolaps) Patient < 70 år Primär operation (ej recidiv) Slyngplastik Inte minislynga eller periuretral injektion

5 Andel patienter 65 år eller äldre vid inkontinensoperation

6

7 Standardpatient inkontinens Blandinkontinens ????? (läckage vid ansträngning och läckage vid trängning) (INTE – läckage vid ansträngning och har trängningar utan läckage) Vems uppgift ? Läkares bedömning vid inskrivning ? Patientens svar i enkäten ?

8

9 Varför varierar andelen blandinkontinens ? Verklig geografisk variation? Olika indikationer ? Indikationsglidning ? Slarvig/oärlig diagnostik? Okunskap vid diagnostik ? Varierande inställning till krav/risk på gott resultat ?

10

11 Inkontinensoperationer/10 000 kvinnor (folkbokföringsort)

12 Typ av anestesi vid inkontinenskirurgi 2013

13 2012 Jämfört 2013

14 Andel inkontinensoperationer i narkos

15

16 Hur gör vi i fortsättningen ? Vilka patienter ?Ålder, inkontinenstyp? Vilka metoder ?Anestesiform ? Vilka utfallsmått? Vilka analyser ?


Download ppt "Årsrapport inkontinens 2013. Inkontinenskirurgi 2013 - 3267 op i Gynop + GKR – 6 % recidiv TVT 55 %TOT 24 % TVT-O 19 % Minislyngor < 2 %Periuretrala injektioner."

Similar presentations


Ads by Google