Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan &

Similar presentations


Presentation on theme: "Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan &"— Presentation transcript:

1 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 1 KURIKULUM TRANSFORMASI PRASEKOLAH DAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan LATAR BELAKANG 2

3 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah PUNCA KUASA 3 Konsep kurikulum transformasi prasekolah dan sekolah rendah telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2008 pada 4 Ogos 2008 Skop kandungan kurikulum transformasi prasekolah dan sekolah rendah telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2009 pada 21 April 2009

4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab LATAR BELAKANG 4

5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Penambahbaikan Program Prasekolah: LATAR BELAKANG 1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia 1993 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia 2003 – Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2010 /2011 – Kurikulum Transformasi Prasekolah 1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia 1993 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia 2003 – Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2010 /2011 – Kurikulum Transformasi Prasekolah Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. 5

6 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2010 /2011 – Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2010 /2011 – Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah LATAR BELAKANG Penambahbaikan Kurikulum Sekolah Rendah 6

7 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah PERUBAHAN KURIKULUM 7

8 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah  Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Berasaskan prinsip-prinsip KBSR - Pendekatan Bersepadu - Perkembangan Individu Secara Menyeluruh - Peluang dan Kualiti pendidikan yang Sama untuk Semua Murid - Pendidikan Seumur Hidup  Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Berasaskan prinsip-prinsip KBSR - Pendekatan Bersepadu - Perkembangan Individu Secara Menyeluruh - Peluang dan Kualiti pendidikan yang Sama untuk Semua Murid - Pendidikan Seumur Hidup Konsep Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 8

9 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Transformasi Dalam konteks transformasi kurikulum, transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum: struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah 9

10 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Perubahan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2010 & Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2010:  Reka Bentuk Kurikulum Organisasi kurikulum Bahan kurikulum Pentaksiran Peruntukan masa  Tahap Persekolahan Perubahan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2010 & Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2010:  Reka Bentuk Kurikulum Organisasi kurikulum Bahan kurikulum Pentaksiran Peruntukan masa  Tahap Persekolahan Transformasi Kurikulum 10

11 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 11 Insan seimbang Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil Literasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Kerohanian, Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Reka Bentuk Kurikulum Transformasi

12 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 12 Standard KandunganStandard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran

13 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 13 CONTOH STD KANDUNGAN & STD PEMBELAJARAN STD KANDUNGAN Bahasa Malaysia Mendengar dengan penuh perhatian English Language Able to form letters and words in clear legible print including cursive writing Mathematics Count objects in a given set and write the corresponding numeral Bahasa Malaysia Mendengar dengan penuh perhatian English Language Able to form letters and words in clear legible print including cursive writing Mathematics Count objects in a given set and write the corresponding numeral STD PEMBELAJARAN Bahasa Malaysia Mendengar pertuturan yang mudah English Language Coordinate hand-eye movement Trace letters of the alphabet Mathematics Count up to 100 objects, using the correct counting sequence to tell how many objects are in a set Bahasa Malaysia Mendengar pertuturan yang mudah English Language Coordinate hand-eye movement Trace letters of the alphabet Mathematics Count up to 100 objects, using the correct counting sequence to tell how many objects are in a set 13

14 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Justifikasi Penggunaan Standard  Akauntabiliti guru Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan Mengatasi masalah murid keciciran  Skema dan piawai pengukuran Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah  Akauntabiliti guru Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan Mengatasi masalah murid keciciran  Skema dan piawai pengukuran Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah 14

15 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Tahap & Jangkamasa Persekolahan KBSR – sedia ada Kurikulum transformasi 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ P 1 2 3 4 5 6 Prasekolah Tahap I Tahap II 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ P 1 2 3 4 5 6 Prasekolah Tahap I Tahap II 15

16 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 16 Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 3 – 6) pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 2) penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M Prasekolah perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M Tahap Persekolahan

17 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah KOMPOSISI KURIKULUM TRANSFORMASI 17

18 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah MODUL TERAS ASAS 1Bahasa Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2Aktiviti fizikal 3Pendidikan Islam/Pendidikan moral 4Matematik Awal MODUL TERAS TEMA 5Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif 18 Komposisi KPK 2010/2011

19 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 19 MODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 Matematik 3 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 4 Malaysia Negaraku 5 Pendidikan Jasmani MODUL TERAS TEMA 6 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif. MODUL ELEKTIF 7B. Cina/B. Tamil/ B. Arab untuk SK Komposisi KBSR 2010/2011 Tahap I

20 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah BILTUNJANGMODUL 1Komunikasi Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) / Bahasa Tamil (SJKT) BCSK/BTSK / Bahasa Etnik / Bahasa Arab 2Literasi Sains & Teknologi Sains Matematik Reka Bentuk & Teknologi (Keusahawanan, Inovasi, Kreativiti) dan ICT 3Kemanusiaan Sejarah Malaysia Negaraku 4Kerohanian, Sikap & NilaiPendidikan Islam / Pendidikan Moral 5Fizikal & Estetika Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesenian (Seni Visual & Muzik) 6Keterampilan Diri Aspek Kepimpinan & Sahsiah melalui aktiviti kokurikulum & sukan Komposisi KBSR 2010/2011 Tahap II 20

21 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Justifikasi Penggunaan Modul Kurikulum terbahagi kepada Modul:  Teras Asas, Teras Tema & Elektif Bersifat dinamik  Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul Pelaksanaan p&p yang fleksibel  Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian Kurikulum terbahagi kepada Modul:  Teras Asas, Teras Tema & Elektif Bersifat dinamik  Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul Pelaksanaan p&p yang fleksibel  Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian 21

22 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 22 MODULPrasekolah Tahun 1 Tahun 2 P1P2 P1P2 TERAS ASAS BAHASA BM Fleksibel (Awal tahun: 50 % Akhir tahun: 40%) 80% 70% BI BC/BT MATEMATIK PJ & PK PEND. ISLAM / MORAL TERAS TEMA MODUL BERSEPADU Fleksibel (Awal tahun: 20% Akhir tahun: 30%) 20% 30% AKTIVITI RUTIN (baca doa, makan, perbualan pagi, refleksi) 30%- ELEKTIF BC/BT/BA (kecuali Prasekolah) -2 1/2 jam seminggu Wajaran Masa bagi Prasekolah dan Tahap I

23 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 23 Peruntukan Masa Modul KPK 2010/2011 Mengikut Bahasa Pengantar BilModul Peruntukan masa (minit/seminggu) Bahasa Kebangsaan Bahasa Pengantar lain MODUL TERAS ASAS 1Bahasa Malaysia120 2Bahasa Inggeris12060 3Pendidikan Islam / Moral120 4Bahasa Cina / Bahasa Tamil (untuk SJK)- 120 5Aktiviti fizikal100 6Matematik60 MODUL TERAS TEMA 6 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif 230170 AKTIVITI RUTIN 7Perbualan pagi100 8Rehat (Doa, makan, gosok gigi, Free Play)150 9Refleksi50 Jumlah minit dalam seminggu1050

24 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 24 BILTUNJANGMODUL PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SKSJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1Komunikasi Bahasa Malaysia360 Bahasa Inggeris24060 Bahasa Cina / Bahasa Tamil-360 2 Kerohanian, Sikap dan Nilai Pendidikan Islam / Moral180/18090 (+90)/90 3Fizikal dan EstetikaPendidikan Jasmani60 4 KemanusiaanMalaysia Negaraku60 5Literasi Sains & TeknologiMatematik210 MODUL TERAS TEMA 6 Kesepaduan semua tunjang Modul Bersepadu (Pendekatan bertema) 240150 Jumlah minit dalam seminggu13501350 (+90) MODUL ELEKTIF 7KomunikasiBCSK, BTSK, *Bahasa Arab2 ½ jam seminggu * Dua waktu Bahasa Arab dimasukkan dalam jadual waktu persekolahan di SK Peruntukan Masa Modul KBSR 2010/2011 Tahap I

25 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 25 BILTUNJANGMODUL PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SKSJKCSJKT 1Komunikasi Bahasa Malaysia300 Bahasa Inggeris24090 Bahasa Cina / Bahasa Tamil-300 2 Kerohanian, Sikap dan Nilai Pendidikan Islam / Moral180/18090(+90) / 90 3 Literasi Sains & Teknologi Matematik210 Sains150 Reka Bentuk & Teknologi (Keusahawanan, Inovasi, Kreativiti) dan ICT 9060 4Fizikal dan Estetika Pendidikan Kesenian(seni visual dan muzik)9060 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan90 5Kemanusiaan Sejarah30 Malaysia Negaraku60 Jumlah minit dalam seminggu14401440 (+90) 6KomunikasiBCSK, BTSK, *B. Arab, B.Etnik2 ½ jam seminggu * Dua waktu Bahasa Arab dimasukkan dalam jadual waktu persekolahan di SK Peruntukan Masa KBSR 2010/2011 Tahap II

26 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Contoh Modul Kurikulum Prasekolah Modul Teras Asas Bergembira Dengan Huruf Getting To Know The Letters of The Alphabets Akidah Mengenali Pola Modul Teras Tema Diri saya Anggota Badan Saya Sekolah Saya Keselamatan Diri Negara saya Perayaan Hari Raya Hari Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Alam Hidupan Haiwan Tumbuh- tumbuhan Alam Fizikal Cahaya dan Bayang-bayang Cuaca Alam Bahan Air Makanan Pakaian Peralatan 26

27 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah Kurikulum Tahap I Contoh Modul Teras Tema 1.Diri Saya Kesihatan Diri Pemakanan Penyalahgunaan Bahan Pengurusan Emosi Kekeluargaan Perhubungan Penyakit Keselamatan 2.Perhubungan & Perpaduan Saya dan Keluarga Saya dan Masyarakat Saya dan Sekolah Malaysia Negaraku Warisan Kita Saya dan Persekitaran Saya dan Ekonomi 3.Living Things Alive or Not? How Do I Stay Alive? My Body Parts Why Do We Have.....? Do We Look The Same? Who Am I? Nice To Know You Plants! Wonderful Animals Similar But Not The Same 4.Dunia Teknologi Saya Dunia Warna Mata Oh Mata Saya Seorang Jurubina Bagaimana Saiznya? Jom Susun Emm… Wanginya Emm… Bau Apa Tu? Apa Rasanya? 5. Kreativiti & Seni Visual Menggambar Mencorak Membentuk Kraf tradisional 6. Kreativiti & Muzik Aku dan Muzik Mulanya Di Sini Dunia Muzik Ku Alunan Muzik Ku 27

28 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 28 1.Dokumen Standard Standard kandungan Standard pembelajaran 2.Modul Pengajaran Panduan untuk guru melaksanakan p&p 3. Modul Pembelajaran Bahan pembelajaran untuk murid Bahan Kurikulum

29 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 29 1.Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: hands-on learning pembelajaran melalui bermain inkuiri penemuan pembelajaran berasaskan projek pembelajaran luar bilik darjah pembelajaran secara kontekstual pembelajaran secara konstruktivisme pembelajaran masteri 2.Pendekatan yang digunakan mesti memberi peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada murid 3.Mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran

30 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 30 Pentaksiran formatif berasaskan sekolah:  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan Pentaksiran

31 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah  Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21  Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan  Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21  Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan KESIMPULAN 31

32 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah 32


Download ppt "Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & Kurikulum Standard Sekolah Rendah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan &"

Similar presentations


Ads by Google