Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Common Warehouse Metamodel (CWM) Torben Bach Pedersen.

Similar presentations


Presentation on theme: "Common Warehouse Metamodel (CWM) Torben Bach Pedersen."— Presentation transcript:

1 Common Warehouse Metamodel (CWM) Torben Bach Pedersen

2 BIT netværksmøde 19. september Metadata Integration Using Bridges [n*(n-1)/2] udvekslinger (uden struktureret metadata skal det gøres i hånden) Samme argument for data ved DMs uden centralt DW Operational Data Store ETL Data Warehouse Data Mart OLAP ODS Metadata ETL Metadata DW Metadata DM Metadata OLAP Metadata

3 BIT netværksmøde 19. september Metadata Integration Using CWM Adapters Kun n udvekslinger Som for data med centralt DW Operational Data Store ETL Data Warehouse Data Mart OLAP ODS Metadata ETL Metadata DW Metadata DM Metadata OLAP Metadata CWM (common metamodels, interchange formats, and APIs)

4 BIT netværksmøde 19. september CWM (Common Warehouse Metamodel) An OMG standard for metadata interchange in the data warehousing and business intelligence domain. Provides a common language (metamodel) for describing metadata. Provides an XML-based facility for interchanging metadata. Provides APIs for accessing metadata. Extends the OMG’s metamodeling architecture to include data warehousing and business intelligence domain concepts. Supports the OMG’s model-driven approach to software specification and system integration

5 BIT netværksmøde 19. september OMG Metamodeling Architecture Meta-levelOMG termsExamples M3Meta-metamodelMOF Model (UML) M2Metamodel, meta-metadata UML Metamodel, CWM Metamodel M1Model, metadata UML models, Warehouse/BI metadata M0Object, data Modeled systems, Warehouse data

6 BIT netværksmøde 19. september CWM Layered Package Architecture Warehouse Process Warehouse Operation Transformation XMLRecord Multi- Dimensional Relational Business Information Software Deployment Core Management Resource Analysis Object (Core+Behavioral+ Relationships) Foundation OLAP Data Mining Information Visualization Business Nomenclature Data Types Expressions Keys Index Type Mapping BehavioralRelationshipsInstance Object Model

7 BIT netværksmøde 19. september Table, Column and View (Rltnl)

8 BIT netværksmøde 19. september XMI Overview XML Metadata Interchange An XML vocabulary for interchanging metadata in software systems Specify a precise MOF to XML mapping Enables automatic generation of XML documents that can be validated with generated DTDs Allows interchange of any MOF based metamodel and corresponding models/metadata  CWM metamodel  CWM based metadata

9 BIT netværksmøde 19. september XMI Example: UML Model Convertible Car make model drive() Person ownerowns CarModel.xml

10 BIT netværksmøde 19. september CWM facts CWM stiftet i IBM, Oracle, Unisys, Hyperion, Genesis, NCR, … Initiel konkurrent: Meta Data Coalition (MDC) BMC, Informatica, CA, NCR, Microsoft, SAS,… Open Information Model (OIM) Annoncerer fusion med CWM i september 2000 Version 1.0 Februar 2001

11 BIT netværksmøde 19. september CWM status Version 1.1 Marts 2003 (nyeste) De fleste store leverandører (vil i hvert fald gerne…) 576 sider basisstandard 218 sider udvidelser (IMS, COBOL, Express, Essbase,…) Meget aktiv i Leverandører hopper på CWM Enablement showcases Ikke meget aktivitet siden Langsom standardiserings/adapterings process for V1.1 SAS og Informatica er nu med på CWM vognen Microsoft har ikke vist noget endnu

12 BIT netværksmøde 19. september CWM Leverandør support IBM Metadata imp/export for Warehouse Manager,DB2 UDB+Connect Hyperion Essbase metadata import/export Oracle Oracle 9i+Warehouse Builder 3i og frem SAS Support for CWM i SAS System 9 Meta Integration Meta Integration Model Bridge understøtter mange værktøjer Business Objects Data Integrator 6.0 data extraction and transformation værktøj Informatica Metadata Exchange for Data Models: bi-directional meta data exchange between Informatica Repository og CWM-baserede relationelle skemaer

13 BIT netværksmøde 19. september CWM Enablement Showcase 2001

14 BIT netværksmøde 19. september CWM Showcase 2002


Download ppt "Common Warehouse Metamodel (CWM) Torben Bach Pedersen."

Similar presentations


Ads by Google