Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Common Warehouse Metamodel (CWM)

Similar presentations


Presentation on theme: "Common Warehouse Metamodel (CWM)"— Presentation transcript:

1 Common Warehouse Metamodel (CWM)
Torben Bach Pedersen

2 Metadata Integration Using Bridges
[n*(n-1)/2] udvekslinger (uden struktureret metadata skal det gøres i hånden) Samme argument for data ved DMs uden centralt DW Operational Data Store ETL Data Warehouse Data Mart OLAP ODS Metadata ETL Metadata DW Metadata DM Metadata OLAP Metadata BIT netværksmøde 19. september 2005

3 Metadata Integration Using CWM Adapters
Kun n udvekslinger Som for data med centralt DW Operational Data Store ETL Data Warehouse Data Mart OLAP ODS Metadata ETL Metadata DW Metadata DM Metadata OLAP Metadata CWM (common metamodels, interchange formats, and APIs) BIT netværksmøde 19. september 2005

4 CWM (Common Warehouse Metamodel)
An OMG standard for metadata interchange in the data warehousing and business intelligence domain. Provides a common language (metamodel) for describing metadata. Provides an XML-based facility for interchanging metadata. Provides APIs for accessing metadata. Extends the OMG’s metamodeling architecture to include data warehousing and business intelligence domain concepts. Supports the OMG’s model-driven approach to software specification and system integration BIT netværksmøde 19. september 2005

5 OMG Metamodeling Architecture
Meta-level OMG terms Examples M3 Meta-metamodel MOF Model (UML) M2 Metamodel, meta-metadata UML Metamodel, CWM Metamodel M1 Model, metadata UML models, Warehouse/BI metadata M0 Object, data Modeled systems, Warehouse data BIT netværksmøde 19. september 2005

6 CWM Layered Package Architecture
Warehouse Process Warehouse Operation Management Transformation OLAP Data Mining Information Visualization Business Nomenclature Analysis Object (Core+Behavioral+ Relationships) Relational Record Multi- Dimensional XML Resource Business Information Data Types Expressions Keys Index Type Mapping Software Deployment Foundation Core Behavioral Relationships Instance Object Model BIT netværksmøde 19. september 2005

7 Table, Column and View (Rltnl)
BIT netværksmøde 19. september 2005

8 XMI Overview XML Metadata Interchange An XML vocabulary for
interchanging metadata in software systems Specify a precise MOF to XML mapping Enables automatic generation of XML documents that can be validated with generated DTDs Allows interchange of any MOF based metamodel and corresponding models/metadata CWM metamodel CWM based metadata BIT netværksmøde 19. september 2005

9 XMI Example: UML Model CarModel.xml <Class name=" Car ">
make owns owner Person <Class name=" Car "> model <Class.ownedElements> drive() <Attribute name=" make "/> <Attribute name=" model "/> <Operation name=" drive "/> </Class.ownedElements> Convertible </Class> BIT netværksmøde 19. september 2005

10 CWM facts CWM stiftet i Initiel konkurrent: Meta Data Coalition (MDC)
IBM, Oracle, Unisys, Hyperion, Genesis, NCR, … Initiel konkurrent: Meta Data Coalition (MDC) BMC, Informatica, CA, NCR, Microsoft, SAS,… Open Information Model (OIM) Annoncerer fusion med CWM i september 2000 Version 1.0 Februar 2001 BIT netværksmøde 19. september 2005

11 CWM status Version 1.1 Meget aktiv i 2001-2003
Marts 2003 (nyeste) De fleste store leverandører (vil i hvert fald gerne…) 576 sider basisstandard 218 sider udvidelser (IMS, COBOL, Express, Essbase,…) Meget aktiv i Leverandører hopper på CWM Enablement showcases Ikke meget aktivitet siden Langsom standardiserings/adapterings process for V1.1 SAS og Informatica er nu med på CWM vognen Microsoft har ikke vist noget endnu BIT netværksmøde 19. september 2005

12 CWM Leverandør support
IBM Metadata imp/export for Warehouse Manager,DB2 UDB+Connect Hyperion Essbase metadata import/export Oracle Oracle 9i+Warehouse Builder 3i og frem SAS Support for CWM i SAS System 9 Meta Integration Meta Integration Model Bridge understøtter mange værktøjer Business Objects Data Integrator 6.0 data extraction and transformation værktøj Informatica Metadata Exchange for Data Models: bi-directional meta data exchange between Informatica Repository og CWM-baserede relationelle skemaer BIT netværksmøde 19. september 2005

13 CWM Enablement Showcase 2001
BIT netværksmøde 19. september 2005

14 CWM Showcase 2002 BIT netværksmøde 19. september 2005


Download ppt "Common Warehouse Metamodel (CWM)"

Similar presentations


Ads by Google