Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Benchmark 2013 Ingrid Middelkoop Projectcoördinator 22 mei 2014.

Similar presentations


Presentation on theme: "Benchmark 2013 Ingrid Middelkoop Projectcoördinator 22 mei 2014."— Presentation transcript:

1

2 Benchmark 2013 Ingrid Middelkoop Projectcoördinator 22 mei 2014

3 Benchmark 2013

4 Aantal CVA per ziekenhuis

5 Trombolyse percentage / Infarcten

6

7

8 Deur-tot-naald tijd (minuten)

9 Begin-tot-deur tijd

10 % trombolyses < 1 uur

11

12 MRS

13 Ligduur (dagen)

14 % mortaliteit in het ziekenhuis

15

16 TIA diagnostiek

17 Ketenaansturing 2010Ketenaansturing?uren per weekFunctie omschrijving Ja78%8 (mediaan)34% n=47 2011Ketenaansturing?uren per weekFunctie omschrijving Ja85%8 (mediaan)24% n=62 2012Ketenaansturing?uren per weekFunctie omschrijving Ja84%8 (mediaan)10% n=64 56 2013Ketenaansturing?uren per weekFunctie omschrijving Ja92%8 (mediaan)82% n=65 62

18 Vervolg – Data aanleveren mag weer tot 15 juni – Rapportage: na de zomer – 2014 data in CVA Benchmark 2.0!


Download ppt "Benchmark 2013 Ingrid Middelkoop Projectcoördinator 22 mei 2014."

Similar presentations


Ads by Google