Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

<<VORIGEVOLGENDETITEL VAN PRESENTATIE17 DECEMBER 2010Najaar 2012 Stroomversnelling Prestatiegarantie.

Similar presentations


Presentation on theme: "<<VORIGEVOLGENDETITEL VAN PRESENTATIE17 DECEMBER 2010Najaar 2012 Stroomversnelling Prestatiegarantie."— Presentation transcript:

1 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/10/2897298/slides/slide_1.jpg", "name": "<

2 Najaar 2012 Onze kernwaarden 0 Met € 0 extra woonlasten Industrieel vernieuwbouwen in plaats van ouderwets renoveren met als resultaat:

3 Najaar 2012 Wat betekend dat voor samenwerking? Gegarandeerd nul in 10 dagen –Techniek: Aanbieder-Garantie&WaarborgInstelling=GWI –Gebruikersgedrag: Aanbieder-Vraagvertegenwoordiger Verantwoorde financiering –Betaalbaarheid: Bank-Aanbieder-GWI-Rijk –Waardevast: Bank-Makelaar/Taxateur-Aanbieder-Rijk Consumenten in beweging –Pilots: Allemaal! –Opschaling 30-3.000-300.000: Allemaal! 0

4 Najaar 2012 Garantie raakt alles! Gegarandeerd nul in 10 dagen –Techniek: Aanbieder-Garantie&WaarborgInstelling=GWI –Gebruikersgedrag: Aanbieder-Vraagvertegenwoordiger Verantwoorde financiering –Betaalbaarheid: Bank-Aanbieder-GWI-Rijk –Waardevast: Bank-Makelaar/Taxateur-Aanbieder-Rijk Consumenten in beweging –Pilots: Allemaal! –Opschaling 30-3.000-300.000: Allemaal! 0

5 Najaar 2012 Waarom 30 jaar? Deal tekst? Aanbieders: –“werken, mede ten behoeve van hypotheekverstrekking, in samenwerking met garantie instellingen, prestatieborging c.q. garantstelling (incl. prestatiecontract) uit ten aanzien van energie en binnenmilieu en bieden deze al bij de pilotwoningen aan met een garantietermijn overeenkomstig de termijn voor de bijbehorende financiering (in de meeste gevallen dus 30 jaar) leidend tot landelijke standaarden” –“bieden huiseigenaren (vrijblijvend) een onderhoud- en beheertraject aan voor de eerste dertig gebruiksjaren van de gerealiseerde pilotwoningen In tegenstelling tot de kosten voor garantstelling maken de kosten voor onderhoud- en beheertraject geen onderdeel uit van het investeringsbedrag voor de nul-10-0 propositie. Deze kosten zullen wel, op een aan het investeringsbedrag gelijkwaardige manier, in de propositie worden opgenomen en gecommuniceerd. “ Note: Om energie- en binnenmilieuprestaties over deze termijn te kunnen garanderen zullen installatieonderdelen goed onderhouden en zelfs mogelijk vervangen moeten worden. De kosten hiervan worden inzichtelijk gemaakt via een onderhoud- en beheertraject. Die kosten hoeven niet meegenomen te worden bij het bepalen van de maximale investeringshoogte voor het bereiken van de nul-10-0 propositie.

6 Najaar 2012 Het raakt! Techniek: Bestendige situatie! Oplevering – Jaar 2 Jaar 3 – Jaar 15 Waarom?

7 Najaar 2012 Gebruikersgedrag: Bestendige situatie? Oplevering – Jaar 2 Jaar 3 – Jaar 15 Jaar 16 – Jaar 30 –Garantieoverdracht?

8 Najaar 2012 Verantwoorde financiering: Bestendige situatie! LTI-Betaalbaarheid (voorbeeld all electric) –Gebruik-Opwek Oplevering – Jaar 2: 0 € –Gebruik-Opwek Jaar 15: -185 € –Gebruik-Opwek cumulatief 30 jaar: -5.500 € Ministeriële regeling biedt extra LTI ruimte mits prestatiegarantie minimaal voor 10 jaar

9 Najaar 2012 Verantwoorde financiering: Bestendige situatie! Waardevastheid: Additionele Woningwaarde Energiebesparing: AWE = (Netto Contante Waarde [NCW] van Energiebesparende Maatregelen [EM] over de levensduur van de Energiebesparende maatregelen [LD-EM] -/- Kosten onderhoud en instandhouding over de levensduur [LD-KOI] )* Correctiefactor Beleving Consument [CF-C] * Correctiefactor Markt [CF-M] * correctiefactor huidige situatie [CF-H]. Waarbij LD-EM is gemaximeerd op de levensduurverlenging van (de prestatie van) het pand [LDV-P], Max 30 jaar. Met discontovoet van 4%, inflatie van 2,5% en Energieprijsstijging van 3,5%

10 Najaar 2012 Waardebepaling AWE op 10 jaar: € 18.000 AWE op 20 jaar: € 28.500 AWE op 30 jaar: € 47.500

11 Najaar 2012 Consumenten in beweging: Garantie = Beslisfactor Onderzoek Bouwfonds: leert “baat het niet, dan gaat het niet” Onderzoek Nibud, VEH: leert dat prestatiegarantie zowel bewust als onbewust de beslisfactor is om te investeren in renovatie

12 Najaar 2012 Gouden regels voor garanties Leg geen risico’s bij een partij die er geen invloed op heeft!!!!! Gebruik goede technische maatregelen voor risico’s waar je invloed op hebt Maak duidelijk wat de risico’s zijn van de invloed van de ander –Waarborg-Bouw: prestatieborging, premie? –Bouw-Toeleverancier: contract, bonus/malus? –Bouw-Consument: disclaimer, bonus/malus?


Download ppt "<<VORIGEVOLGENDETITEL VAN PRESENTATIE17 DECEMBER 2010Najaar 2012 Stroomversnelling Prestatiegarantie."

Similar presentations


Ads by Google