Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

RELATIVE CLAUSE DESCRIBING PEOPLE JOBS. JOBS nurse cook vet secretary doctor fireman singer barber teacher pilot tailor engineer dentist scientist photographer.

Similar presentations


Presentation on theme: "RELATIVE CLAUSE DESCRIBING PEOPLE JOBS. JOBS nurse cook vet secretary doctor fireman singer barber teacher pilot tailor engineer dentist scientist photographer."— Presentation transcript:

1 RELATIVE CLAUSE DESCRIBING PEOPLE JOBS

2 JOBS nurse cook vet secretary doctor fireman singer barber teacher pilot tailor engineer dentist scientist photographer

3 A doctor is a person. A doctor examines the patients. A doctor is a person WHO examines the doctor.(relative clouse) A dentist is a person WHO pulls out teeth.

4 A photographer is a person WHO takes photographs. An astronout is a person WHO travels in space.

5 WHO IS HE? ……………………… WHO IS HE? ………………….. WHO IS HE? ………………….

6 ANSWER THE QUESTIONS 1.Who is a pilot? 2.Who is a cook? 3.Who is a photographer? 4.Who is a singer? TRANSLATION Gecen hafta sonu Carol alisverise gitti.O kek yapmak istiyordu onun icin birkac yumurta,biraz seker,biraz un, ve bir sise sut aldi.Carol eve geldiginde annesi yemek pisiriyordu.O kek yapamadi.

7 A pilot is a person. A pilot flies a plane. A pilot is a person WHO flies a plane.(Relative clouse) A barber is a person WHO cuts hair.


Download ppt "RELATIVE CLAUSE DESCRIBING PEOPLE JOBS. JOBS nurse cook vet secretary doctor fireman singer barber teacher pilot tailor engineer dentist scientist photographer."

Similar presentations


Ads by Google