Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Acceleration  Differentialregning  IT-Værktøjer.

Similar presentations


Presentation on theme: " Acceleration  Differentialregning  IT-Værktøjer."— Presentation transcript:

1

2  Acceleration  Differentialregning  IT-Værktøjer

3  Drawing area: 640x480  Eks: w.create_line(0,100,700,100,fill=”#c4c1c1 ”)

4  Start position  Kopier  Starts kraft

5  w.create_line(x1,y1,x2,y2, fill="#ff0000")  x1=x2 (100)  y1=y2 (400)  x2=x1+vx/precision  y2=y1+vy/precision  vx= float(Text10.get())  vy= float(Text10.get())*-1

6  Tyngekraft  Luftmodstand  Væg  Gulv  Eks: if x1>600 and vx>0: vx=vx*(-1*ballElasticity*wallFriction)

7  Ball = w.create_oval((x1-ballSize), (y1-ballSize), (x1-ballSize)+ballSize, (y1-ballSize)+ballSize, fill= "#00FF00") w.create_line(x1,y1,x2,y2, fill="#ff0000") x1=x2 y1=y2 ballSize = float(Text4.get())

8  Label  Bokse  Starts værdig  knap

9  Text1 = Label (master, text="Simulation", width=25)  Text1.pack()  Text2 = Label (master, text="", width=25)  Text2.pack()  Text3 = Label (master, text="Ballsize", width=25)  Text3.pack()  Text4 = Entry (master, width=15)  Text4.pack()  Text4.insert(0,"50")  Text5 = Label (master, text="", width=25)  Text5.pack()  Text6 = Label (master, text="Air resistance", width=25)  Text6.pack()  Text7 = Entry (master, width=25)  Text7.pack()  Text7.insert(0,"0.5")  Text8 = Label (master, text="", width=25)  Text8.pack()  Text9 = Label (master, text="Power", width=25)  Text9.pack()  Text10 = Entry (master, width=25)  Text10.pack()  Text10.insert(0,"300.0")  Text11 = Label (master, text="", width=25)  Text11.pack()  Knap = Button (master, command=skyd, text="Skyd", width=25)  Knap.pack()

10

11  Affyringsvinkel  Scroller  + - knapper  Design


Download ppt " Acceleration  Differentialregning  IT-Værktøjer."

Similar presentations


Ads by Google