Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERKONGSIAN SISC+ PPD TAWAU

Similar presentations


Presentation on theme: "PERKONGSIAN SISC+ PPD TAWAU"— Presentation transcript:

1 PERKONGSIAN SISC+ PPD TAWAU
MUSNIA BINTI ABDULLAH

2

3 RAKAN SEJAWAT TERUTAMANYA DRPD UNIT SISC+ YANG SANGAT MEMBANTU
STRENGHTS SOKONGAN KUAT DRPD PPD PENGALAMAN YANG DIPEROLEH SEMASA DI SEKOLAH LAMA

4 WEAKNESSES BARU 5 TAHUN PENGALAMAN MENGAJAR KURANG ILMU PENGETAHUAN
TIADA PENGALAMAN MENJADI PEMERIKSA, BUKAN GC ATAU JU

5 MENJALIN KERJASAMA BERSAMA GC DAN PEMERIKSA
BANYAK MEMPEROLEH ILMU BAHARU MELALUI KURSUS DAN DAPATAN DRPD GURU2 YANG DIBIMBING OPPORTUNITIES KAJIAN TINDAKAN MENJALIN KERJASAMA BERSAMA GC DAN PEMERIKSA

6 SUKAR MENDAPAT KERJASAMA
PENERIMAAN GURU2 SUKAR MENDAPAT KERJASAMA THREATS KESELAMATAN PERSEKITARAN KERJA AAA


Download ppt "PERKONGSIAN SISC+ PPD TAWAU"

Similar presentations


Ads by Google