Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERKONGSIAN SISC+ PPD TAWAU MUSNIA BINTI ABDULLAH.

Similar presentations


Presentation on theme: "PERKONGSIAN SISC+ PPD TAWAU MUSNIA BINTI ABDULLAH."— Presentation transcript:

1 PERKONGSIAN SISC+ PPD TAWAU MUSNIA BINTI ABDULLAH

2

3 STRENGHTS SOKONGAN KUAT DRPD PPD RAKAN SEJAWAT TERUTAMANYA DRPD UNIT SISC+ YANG SANGAT MEMBANTU PENGALAMAN YANG DIPEROLEH SEMASA DI SEKOLAH LAMA

4 WEAKNESSES KURANG ILMU PENGETAHUAN BARU 5 TAHUN PENGALAMAN MENGAJAR TIADA PENGALAMAN MENJADI PEMERIKSA, BUKAN GC ATAU JU

5 OPPORTUNITIES KAJIAN TINDAKAN BANYAK MEMPEROLEH ILMU BAHARU MELALUI KURSUS DAN DAPATAN DRPD GURU2 YANG DIBIMBING MENJALIN KERJASAMA BERSAMA GC DAN PEMERIKSA

6 THREATS SUKAR MENDAPAT KERJASAMA PENERIMAAN GURU2 PERSEKITARAN KERJA KESELAMATAN AAA


Download ppt "PERKONGSIAN SISC+ PPD TAWAU MUSNIA BINTI ABDULLAH."

Similar presentations


Ads by Google