Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENGENALAN KEPADA BATUAN IGNEUS

Similar presentations


Presentation on theme: "PENGENALAN KEPADA BATUAN IGNEUS"— Presentation transcript:

1 PENGENALAN KEPADA BATUAN IGNEUS
Introduction to igneous rocks PENGENALAN KEPADA BATUAN IGNEUS + kegiatan gunung berapi (volcanism)

2 LEARNING OBJECTIVES: 3 teras idea
Pembentukan, pengelasan dan pengecaman batuan igneus (Formation, classification and Identification of igneous rocks) Evolusi batuan igneus (Igneous rock evolution) Tektonik Keping dan taburan batuan igneus (Plate Tectonics and igneous rock distribution)

3 Kejadian-hasil Batuan igneus terjadi hasil drpd pemejalan (solidification) magma

4 Apa itu magma? Magma ialah satu leburan (melt) yang sangat panas (> 600 C) yg mengandungi hampir semua unsur (terdapat 105 unsur yg diketahui setakat ini) yg bercampur secara kimia dan menghablur (crystallize) dalam pelbagai pola geometri (geometric patterns) untuk membentuk 8 jenis mineral pembentuk batuan (rock forming minerals)

5 Bagimana magma terjadi?
Terhasil drpd peleburan separa dan penghabluran berperingkat kerak bumi benua ataupun lautan (partial melting of continental and oceanic crust and fractional crytsallization) Kedalaman 600 km

6 Di mana terjadi? Convergent plate boundaries
Divergent plate boundaries Strike-slip boundaries

7 Kejadian-hasil Batuan igneus terjadi hasil drpd pemejalan (solidification) magma sama ada di dalam perut bumi, di dalam air lautan atau di permukaan bumi 1 Kegiatan gunung berapi di luar permukaan bumi atau di dasar laut=>batuan ekxtrusif/gunung berapi (extrusive/volcanic rocks) 2 Pejal di dalam => batuan intrusif (intrusive)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 sill

20

21

22

23 Mt Etna, Sicily

24 Batuan lava

25 Mt Nyirangongo, Central Africa

26

27 Eruption products

28 Classification of igneous rocks

29

30 SIRI TINDAK BALAS BOWEN (Bowen Reaction Series)

31 olivin

32 Piroksen (Pyroxene)

33 amphibole

34 Mika (mica)

35 Potassium feldspar

36 Mika muskovit

37 Kuarza (Quartz)

38 Calcium feldspar

39 Na feldspar

40

41

42

43 Original minerals (Chemical formula)
Quartz SiO2 Microcline KAlSi3O8 Orthoclase KAlSi3O8 Na-Plagioclase NaAlSi3O8 Ca-Plagioclase CaAlSi3O8 Muscovite KAlSi3O10 Biotite KAl(Mg-Fe)3Si3O10 (OH)2 Horneblende Ca2Al2Mg2Fe3, Si6O (OH)2 Augite Ca2(Al-Fe)4(Mg-Fe)4Si6O 24

44 Siri Tindak Balas Bowen
Memperihalkan tertib mineral menghablur drpd magma yg menyejuk, berdasarkan kpd prinsip bahawa setiap bahan mempunyai takat lebur yang unik. Ada kaitan dengan gambarajah fasa (phase diagram) eg. Eutektik diagram, ternary diagram

45 Tindak balas Continous series (selanjar)

46 Tindak balas tak selanjar
Discontinous series -

47 soalan Mineral dan batuan manakah yang paling banyak ditemui di dalam kerak bumi? Mineral dan batuan manakah yang lazim ditemui di permukaan? Di dalam perut bumi? Mineral dan batuan manakah yang mudah terurai? Yg payah terurai? Kenapa? Apakah mineral dan batuan kekal dalam keadaan asal ia terjadi? Tidak berubah? Kalau berubah, bentuk baru apakah yang terjadi?

48 andesite

49 basalt

50 diorite

51 gabbro

52 granite

53 obsidian

54 olivine

55 Olivine basalt

56 Pink granite

57 Porphyritic granite

58 Porphyritic granite

59 Pumice granite

60 pumice

61 pyro

62 rhyolite

63 scoria

64 vesicles

65 luluhawa (weathering)
Next lecture luluhawa (weathering)


Download ppt "PENGENALAN KEPADA BATUAN IGNEUS"

Similar presentations


Ads by Google