Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Windows Azure Mikael ÖstbergTorkel Ödegaard. 2 Windows Azure ÄshurAshoreAzzuure.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Windows Azure Mikael ÖstbergTorkel Ödegaard. 2 Windows Azure ÄshurAshoreAzzuure."— Presentation transcript:

1 1 Windows Azure Mikael ÖstbergTorkel Ödegaard

2 2 Windows Azure ÄshurAshoreAzzuure

3 3

4 4

5 Ett val av plattform Lokala servrar “Hostade” servrar Molnet

6 6 Windows Azure Platform Compute: Virtualiserad beräkningsmiljö baserad på Windows Server Storage: Skalbar och tillgänglig lagring Management : Automatisk, modell-driven hantering av tjänster Database: Relationell processering av strukturerad/o-strukturerad data Service Bus: Generell applikations-buss Access Control: Regel-driven, “claims-based” åtkomst-kontroll

7 7 Windows Azure Skalbar, virtualiserad miljö för “hosting” Flexibel lagring med blobbar, tabeller och köer Modell-driven hantering av tjänstens livscykel Rik utvecklarmiljö, lokal och “offline”

8 8 Compute? Web Role ASP.NET / WCF / PHP Worker Role Backgrundsprocess

9 9 Windows Azure FabricControllerFabricController Webbportal(API)Webbportal(API) LBLBLBLB LBLBLBLB LBLBLBLB LBLBLBLB Din tjänst

10 10 LBLBLBLB LBLBLBLB LBLBLBLB LBLBLBLB Utrullning Din Tjänst FabricControllerFabricController Webbportal(API)Webbportal(API) ServiceService ModelModel ServiceService ServiceService DNSDNS configconfig

11 11 LBLBLBLB LBLBLBLB LBLBLBLB LBLBLBLB Skalbarhet Din tjänst FabricControllerFabricController Webbportal(API)Webbportal(API) ServiceService ServiceService ServiceService ModelModel ServiceService ServiceService ServiceService ServiceService ServiceService

12 12 LBLBLBLB LBLBLBLB LBLBLBLB LBLBLBLB Övervakning och återhämtning Din tjänst FabricControllerFabricController Webbportal(API)Webbportal(API) ServiceService ServiceService ServiceService ModelModel ServiceService

13 13 Windows Azure File New Cloud Service

14 14 Account Micke Messages Blobs Entities Items Blocks Queue Container Table Concept Lagringskoncept

15 15 Account Micke Container Movies Pictures Blob TheBlob.avi Bird.jpg Wire.jpg Block AAAA Block AAAB Block AAAC Block Blob Storage

16 16 Tag=…id Name=… Age=… EntitiesAccount Micke Tables PhotoIndex Users Mappar till objekt Table Storage

17 17 http://… 128x128, http://… 256x256, http://… MessagesAccount Micke Queues Indexing jobs Thumbnail jobs Queue Storage

18 18 Windows Azure Avega Cloud Book Shelf

19 19 WorkerWorker StorageStorage QueueQueue BlobBlob TablesTables Amazon Web Services Amazon ImagesImages Book info WebRoleWebRole Avega Cloud Book Shelf Message Message Message Message 1598745687

20 20 Windows Azure Avega Cloud Book Shelf

21 21 Prissättning “Compute” $0.12 / CPU timme ~ 1.7 GHz, 2GB RAM, en kärna Lagring $0.15 / GB / månaden Bandbredd $0.10 / GB in $0.15 / GB ut

22 SQL Azure Tjänster inledningsvis Databas – grundläggande SQL tjänster Reference Data Business Intelligence Reporting

23 23.NET Services Service Bus: Generell applikations-buss Access Control: Regeldriven och “claims”-baserad åtkomsthantering

24 24 Azure Services Platform Roadmap

25 25 För att komma igång Registrera dig www.azure.com Installera Windows Azure SDK Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio July 2009 CTP Codeplex CloudStorage.API

26 26 Frågor?


Download ppt "1 Windows Azure Mikael ÖstbergTorkel Ödegaard. 2 Windows Azure ÄshurAshoreAzzuure."

Similar presentations


Ads by Google