Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cumann Gaelach Lucsamburg The Irish Language Club of Luxembourg.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cumann Gaelach Lucsamburg The Irish Language Club of Luxembourg."— Presentation transcript:

1

2 Cumann Gaelach Lucsamburg The Irish Language Club of Luxembourg

3 Píomhthéamaí na Cainte Principal Themes of the Talk Ard-Diúcacht Lucsamburg / Grand Duchy of Luxembourg Stair an Chumainn / History of the Club Cruinnithe / Meetings Ranganna Gaeilge / Irish Classes Poiblíocht / Publicity Ócáidí Speisialta / Special Occasions

4 Lucsamburg / Luxembourg Daonra na Tíre / Population of Country Pobal Éireannach / Irish Population Eagraíochtaí Cultúrtha / Cultural Organisations

5 Radharc Fisiciúil / Physical View

6 Stair an Chumainn History of the Club Gá / Need Coiste Sealadach / Provisional Committee Poiblíocht / Publicity Bunú / Founding

7 Cruinnithe / Meetings Láthair / Location Cathain / When Ábhar / Subject Maoiniú / Finance

8 Gníomhaíochtaí / Activities Tráth na gCeist / Table Quiz Tóraíocht Taisce / Treasure Hunt Fiche Ceist / Twenty Questions Claisceadal / Sing Along CineGael / Irish Film Cluichí Pictiúr / Picture Games Club Leabhar / Book Club Cur i Láthair / Presentations

9 Ranganna Gaeilge / Irish Classes Gá le ranganna / Need for classes Léibhéil Éagsúla / Various Levels Múinteoirí / Teachers

10 Cúrsa Um Thosaitheoirí 2006 Beginners’ Course 2006

11 Poiblíocht / Publicity www.irishclub.lu Raidió Áitiúil / Local Radio Irisí / Magazines Bileoga / Flyers

12 Ócáidí Speisialta Special Occasions

13 Breithlá an Chumainn 2006 Birthday of the Club 2006

14 Imeacht Threas-Rúnaí 2006 Departure of Third-Secretary 2006

15 Léacht Poiblí Alan Titley 2007 Alan Titley’s Public Lecture 2007

16 Claisceadal- Bealtaine 2007 Musical Event - May 2007

17 Oirfidigh / Musicians

18 Críoch / End


Download ppt "Cumann Gaelach Lucsamburg The Irish Language Club of Luxembourg."

Similar presentations


Ads by Google